skip to main content

Areál k.ú. Nový Dvůr u Žihle, okres Plzeň - sever

dražba

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých a movitých z majetku dlužníka Sklárna Žihle s.r.o.

Nemovitý majetek tvoří budovy a pozemky vč. příslušenství areálu bývalé školy v přírodě, sestávající z ubytovací části, učeben, tělocvičny, kuchyně s jídelnou a budov zázemí. Zastavěná plocha činí 2077 m2, užitná plocha činí 8874 m2, plocha pozemku činí 46616m2.

Soubor věcí movitých tvoří vybavení haly obchodního závodu Sklárna Žihle s.r.o., soupis věcí je uveden v posudku znalce.

Areál + movité věci Sklárny Žihle s.r.o. | Podrobný popis

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých a movitých z majetku dlužníka Sklárna Žihle s.r.o., IČ: 26350203, Žihle, Nový Dvůr 26, PSČ 331 65.

Nemovitý majetek:

Budovy a pozemky vč. příslušenství areálu bývalé školy v přírodě umístěné nesrostlé části obce Žihle. Areál sestává z ubytovací části, učeben, tělocvičny, kuchyně s jídelnou a budov zázemí. Dle předané stavební dokumentace byl areál vystaven přibližně v druhé polovině 70. let minulého století a zprovozněn kolem roku 1980. V posledních letech (cca od roku 2019) je areál nevyužívaný a uzavřený. Využívá se pouze jeden rodinný dům typu Okal, ve kterém bydlí pan Jarolím (přítomná osoba). Stav areálu lze charakterizovat jako před rekonstrukcí. Funkční (částečně) jsou ke dni ocenění bez zásadních problémů pouze rozvody elektřiny. Areál není v posledních letech vytápěný, lze tedy očekávat, že systém vytápění, systém ohřevu vody, rozvody vody a kanalizace nebudou funkční, nebo pouze částečně. Stejně tak místy do objektů zatéká, což se projevuje místy plísněmi na zdivu či viditelnými průsaky a opadáváním omítky.

Objekty ubytoven A, B, C: Jedná se o čtyřpodlažní či pětipodlažní panelové objekty se sedlovou střechou zřejmě na základových pasech. Objekty nejsou zateplené. Ubytovny jsou členěny na pokoje, hygienické zázemí, prostory skladů a komor a technické místnosti. Okna jsou dřevěná s parapety, svody z pozinkovaného plechu, vchodové dveře hliníkové. Podlahy jsou pokryté PVC, koberci na cementovém potěru či keramickou dlažbou. WC je vybaveno klasickými splachovacími toaletami a v umývárnách jsou instalovány sprchy s umyvadly. Vytápění a ohřev vody je řešeno dodávkově z areálové kotelny. Tento standard se opakuje s mírnými odchylkami i v níže uvedených budovách areálu.

Budova učeben: Jde o dvoupodlažní objekt s učebnami, kabinety a zázemím pro žáky.

Tělocvična: Jde o stavbu se železobetonovou konstrukcí se střešními deskami. Objekt je vytápěn radiátory a saharou. Nachází se zde vybavení pro tělesnou výchovu.

Kuchyň a jídelna: Kuchyně je vybavena zařízením pro velkokapacitní přípravu jídla vč. mrazících či chladících boxů. Objekt je vybaven výtahem s nosností 700 kg.

Kotelna: Jde o stavbu se železobetonovou konstrukcí se stropními vazníky. V kotelně se nachází technologie kotlů se zařízením pro doplňování štěpky (přibližně z roku 2020), technologie pro distribuci teplé vody do jednotlivých objektů a prostory pro uskladnění štěpky. Mimo kotlů na štěpku se zde dále nachází kotle na tuhá paliva.

Mimo areál se nachází dva spojené rodinné domy typu Okal. Konstrukce objektů je smíšená - v přízemí žb a v patře a podkroví na bázi dřevní hmoty. Ohřev vody zde je řešen bojlery, vytápění kotly na TP.

Všechny pozemky vyjma parc. č. 777/12, 783 a 781 jsou ve funkčním celku s budovami areálu. Pozemky parc. č. 777/12, 783 a 781 se nachází mimo areál a jde o nelesní pozemky s částečně lesním porostem a částečně neudržovaným náletovým porostem.

Popis nemovitého majetku a jeho stavu je uveden v posudku znalce XP invest s.r.o., číslo 17116-1758/2022 ze dne 1.9.2022.

Soubor věcí movitých tvoří vybavení haly obchodního závodu Sklárna Žihle s.r.o. Specifikace a ocenění Souboru samostatných movitých věcí jsou uvedeny v posudku znalce  Ing. Jiřího Trávníčka, číslo 1801-27/21 ze dne 29.12.2021.Katastrální/detailní popis

 • pozemek p. č. St. 104 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 362 m2, způsob využití – zbořeniště
 • pozemek p. č. St. 223 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 496 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, č.p. 25, obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 223,

 • pozemek p. č. St. 224 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 496 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, č.p. 26, obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 224,

 • pozemek p. č. St. 225 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 497 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 225,

 • pozemek p. č. St. 226 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 362 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 226,

 • pozemek p. č. St. 227 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 227 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 227,

 • pozemek p. č. St. 228 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 611 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 228,

 • pozemek p. č. St. 229 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 278 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 229,

 • pozemek p. č. St. 230 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 965 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 230,

 • pozemek p. č. St. 231 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 27 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 231,

 • pozemek p. č. St. 232 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 160 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, č.p. 24, obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 232,

 • pozemek p. č. St. 233 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 110 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 233,

 • pozemek p. č. St. 234 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 848 m2

Součástí je stavba: Nový Dvůr u Žihle, bez č.p./č.e., obč.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 234,

 • pozemek p. č. 777/12 – vodní plocha, evidovaná výměra 8219 m2, způsob využití – zamokřená plocha
 • pozemek p. č. 777/28 – ostatní plocha, evidovaná výměra 5563 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/30 – ostatní plocha, evidovaná výměra 8995 m2, způsob využití – neplodná půda
 • pozemek p. č. 777/39 – ostatní plocha, evidovaná výměra 4509 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/40 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1158 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/41 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1022 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/42 – ostatní plocha, evidovaná výměra 116 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/43 – ostatní plocha, evidovaná výměra 125 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/44 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1722 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/45 – ostatní plocha, evidovaná výměra 474 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/46 – ostatní plocha, evidovaná výměra 751 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/47 – ostatní plocha, evidovaná výměra 394 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/48 – ostatní plocha, evidovaná výměra 163 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/49 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1568 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/50 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1130 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/51 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2551 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 777/52 – ostatní plocha, evidovaná výměra 111 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/53 – ostatní plocha, evidovaná výměra 701 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/54 – ostatní plocha, evidovaná výměra 685 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/71 – ostatní plocha, evidovaná výměra 224 m2, způsob využití – ostatní komunikace
 • pozemek p. č. 777/72 – ostatní plocha, evidovaná výměra 869 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 777/73 – ostatní plocha, evidovaná výměra 92 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha
 • pozemek p. č. 781 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 19566 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
 • pozemek p. č. 783 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 18831 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice, obec Žihle, část obce Nový Dvůr, katastrální území Nový Dvůr u Žihle na LV 626.

Předmětem dražby jsou i veškeré součásti a příslušenství výše uvedené nemovitosti v rozsahu, v jakém je navrhovatel  byl oprávněn užívat, nezapsané v katastru nemovitostí,  tj. zejména venkovní úpravy, trvalé porosty a podobně. Podrobný popis nemovitého majetku a jeho stavu je uveden v posudku znalce XP invest s.r.o., číslo 17116-1758/2022 ze dne 1.9.2022.

 Soubor věcí movitých tvoří vybavení haly obchodního závodu Sklárna Žihle s.r.o. Specifikace a ocenění Souboru samostatných movitých věcí jsou uvedeny v posudku znalce  Ing. Jiřího Trávníčka, číslo 1801-27/21 ze dne 29.12.2021.

Popis předmětu dražby – nemovitého majetku

Budovy a pozemky vč. příslušenství areálu bývalé školy v přírodě umístěné nesrostlé části obce Žihle. Areál sestává z ubytovací části, učeben, tělocvičny, kuchyně s jídelnou a budov zázemí. Dle předané stavební dokumentace byl areál vystaven přibližně v druhé polovině 70. let minulého století a zprovozněn kolem roku 1980. V posledních letech (cca od roku 2019) je areál nevyužívaný a uzavřený. Využívá se pouze jeden rodinný dům typu Okal, ve kterém bydlí pan Jarolím (přítomná osoba). Stav areálu lze charakterizovat jako před rekonstrukcí. Funkční (částečně) jsou ke dni ocenění bez zásadních problémů pouze rozvody elektřiny. Areál není v posledních letech vytápěný, lze tedy očekávat, že systém vytápění, systém ohřevu vody, rozvody vody a kanalizace nebudou funkční, nebo pouze částečně. Stejně tak místy do objektů zatéká, což se projevuje místy plísněmi na zdivu či viditelnými průsaky a opadáváním omítky.

Objekty ubytoven A, B, C: Jedná se o čtyřpodlažní či pětipodlažní panelové objekty se sedlovou střechou zřejmě na základových pasech. Objekty nejsou zateplené. Ubytovny jsou členěny na pokoje, hygienické zázemí, prostory skladů a komor a technické místnosti. Okna jsou dřevěná s parapety, svody z pozinkovaného plechu, vchodové dveře hliníkové. Podlahy jsou pokryté PVC, koberci na cementovém potěru či keramickou dlažbou. WC je vybaveno klasickými splachovacími toaletami a v umývárnách jsou instalovány sprchy s umyvadly. Vytápění a ohřev vody je řešeno dodávkově z areálové kotelny. Tento standard se opakuje s mírnými odchylkami i v níže uvedených budovách areálu.

Budova učeben: Jde o dvoupodlažní objekt s učebnami, kabinety a zázemím pro žáky.

Tělocvična: Jde o stavbu se železobetonovou konstrukcí se střešními deskami. Objekt je vytápěn radiátory a saharou. Nachází se zde vybavení pro tělesnou výchovu.

Kuchyň a jídelna: Kuchyně je vybavena zařízením pro velkokapacitní přípravu jídla vč. mrazících či chladících boxů. Objekt je vybaven výtahem s nosností 700 kg.

Kotelna: Jde o stavbu se železobetonovou konstrukcí se stropními vazníky. V kotelně se nachází technologie kotlů se zařízením pro doplňování štěpky (přibližně z roku 2020), technologie pro distribuci teplé vody do jednotlivých objektů a prostory pro uskladnění štěpky. Mimo kotlů na štěpku se zde dále nachází kotle na tuhá paliva.

Mimo areál se nachází dva spojené rodinné domy typu Okal. Konstrukce objektů je smíšená - v přízemí žb a v patře a podkroví na bázi dřevní hmoty. Ohřev vody zde je řešen bojlery, vytápění kotly na TP.

Všechny pozemky vyjma parc. č. 777/12, 783 a 781 jsou ve funkčním celku s budovami areálu. Pozemky parc. č. 777/12, 783 a 781 se nachází mimo areál a jde o nelesní pozemky s částečně lesním porostem a částečně neudržovaným náletovým porostem.

Popis nemovitého majetku a jeho stavu je uveden v posudku znalce XP invest s.r.o., číslo 17116-1758/2022 ze dne 1.9.2022.

Soubor věcí movitých tvoří vybavení haly obchodního závodu Sklárna Žihle s.r.o. Specifikace a ocenění Souboru samostatných movitých věcí jsou uvedeny v posudku znalce  Ing. Jiřího Trávníčka, číslo 1801-27/21 ze dne 29.12.2021.Zástavní práva, závazky

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí

Věcné břemeno (podle listiny) služebnost inženýrské sítě (vodovodní přípojky). Oprávnění pro Parcela: St. 223, Parcela: St. 224, Parcela: St. 225, Parcela: St. 226, Parcela: St. 227, Parcela: St. 228, Parcela: St. 229, Parcela: St. 230, Parcela: St. 231, Parcela: St. 232, Parcela: St. 233, Parcela: St. 234. Povinnost k Parcela: 777/97. Listina Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 27.07.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 31.08.2016 08:36:57. Zápis proveden dne 21.09.2016 pod zn. V-1889/2016-435.

Věcná práva zatěžující nemovitosti

Věcné břemeno chůze a jízdy Oprávnění pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové, RČ/IČO: 42196451 Povinnost k Parcela: 777/71 Listina Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 01.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.04.2006 pod zn. V-433/2006-435.


Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7503710217/0100
Odhadní cena 24 169 530 Kč
Vyvolávací cena 16 900 000 Kč
Dražební jistota 1 500 000 Kč
Termín konání 1.11.2022 13:00:00
Předpokládaný konec 1.11.2022 14:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.2.2024 13:33:38

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup