ARCHIV - Areál Křivsoudov, okres Benešov 20190269DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211123703/6800
Vyvolávací cena
4.660.000 Kč
Dražební jistota
400.000 Kč
Datum a čas zahájení
10.10.2019 v 10:30:00
Datum a čas ukončení
10.10.2019 v 11:30:00
Odhadní cena
7.766.630 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
16.9.2019 v 11:00
23.9.2019 v 11:00
Místo konání prohlídky
Křivsoudov 202, Křivsoudov

Lokalita

Křivsoudov 202, Křivsoudov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Josef Machů

605 808 600
Napište nám:
machu@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
10.10.2019 11:30:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
10.10.2019 11:29:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
10.10.2019 11:28:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
10.10.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Areál Křivsoudov, okres Benešov, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Mgr. Darina Šlampová

Termín dražby:
Zahájení: 10.10.2019 10:30
Ukončení: 10.10.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 90/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 349 m2

             Součástí je stavba: Křivsoudov, č.p. 202, prům.obj.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 90/3

- pozemek p.č. 90/5 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2.427 m2

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 90/5

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Benešov, pro obec Křivsoudov a k.ú. Křivsoudov, na LV č. 571.Odhad ceny předmětu dražby: 7.766.630,- Kč
Cenu zjistil znalec Ing. Zbyněk Meškán, znalecký posudek číslo 195-76/2018 ze dne 5.8.2019.

Nejnižší podání: 4.660.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 400.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!