Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Autosalon Horšovský Týn, okres Domažlice 20180124DD

Budova autosalonu ve velmi dobrém stavu s pravidelnou údržbou a s pozemky, tvořícími úzký zatravněný pás mezi zpevněnou plochou a komunikací.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125258/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
3.400.000 Kč
Vyvolávací cena
2.875.000 Kč
Dražební jistota
600.000 Kč
Datum a čas ukončení
18.6.2020 v 11:14:33
Odhadní cena
3.022.485 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
28.5.2020 v 11:00
6.6.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
Na Přeložce 289, Horšovský Týn

Lokalita

Na Přeložce 289, Horšovský Týn

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
18.6.2020 11:14:33.39licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 3.400.000 Kč pro účastníka dražby 33536970
18.6.2020 11:11:20.61licitátor
Podání ve výši 3.400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33536970 POTŘETÍ!
18.6.2020 11:10:20.61licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 33536970, udělím mu příklep.
18.6.2020 11:09:20.61licitátor
Podání ve výši 3.400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33536970 PODRUHÉ!
18.6.2020 11:08:20.61licitátor
Podání ve výši 3.400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33536970 POPRVÉ!
18.6.2020 11:06:20.61Účastník 33536970 učinil podání 3.400.000 Kč
18.6.2020 11:05:53.27Účastník 33642800 učinil podání 3.350.000 Kč
18.6.2020 11:05:00.87licitátor
Podání ve výši 3.330.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33536970 POPRVÉ!
18.6.2020 11:03:00.87Účastník 33536970 učinil podání 3.330.000 Kč
18.6.2020 11:02:15.65Účastník 33642800 učinil podání 3.170.000 Kč
18.6.2020 11:02:02.73licitátor
Podání ve výši 3.150.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33536970 PODRUHÉ!
18.6.2020 11:01:02.73licitátor
Podání ve výši 3.150.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33536970 POPRVÉ!
18.6.2020 10:59:02.73Účastník 33536970 učinil podání 3.150.000 Kč
18.6.2020 10:58:28.45Účastník 33642800 učinil podání 3.075.000 Kč
18.6.2020 10:58:06.05licitátor
Podání ve výši 3.055.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33536970 POPRVÉ!
18.6.2020 10:56:06.05Účastník 33536970 učinil podání 3.055.000 Kč
18.6.2020 10:53:33.63Účastník 11184560 učinil podání 3.005.000 Kč
18.6.2020 10:36:48.41Účastník 33536970 učinil podání 2.985.000 Kč
18.6.2020 10:31:54.74Účastník 11184560 učinil podání 2.935.000 Kč
18.6.2020 10:04:43.19Účastník 33642800 učinil podání 2.915.000 Kč
18.6.2020 10:01:11.43Účastník 33536970 učinil podání 2.895.000 Kč
18.6.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Autosalon Horšovský Týn, okres Domažlice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1. Brátová a Krejčí, v.o.s. 2. Paclík - insolvenční správce a spol.

Termín dražby:
Zahájení: 18.6.2020 10:00
Ukončení: 18.6.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věci nemovitých:

a)

- stavba - Velké Předměstí, č.p. 289, způsob využití - tech.vyb, stojí na parcele  č. 2302/10, LV 1191 - pozemek jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Domažlice, pro obec a k.ú. Horšovský Týn, na LV č. 1686

a dále:

b)

- pozemek p.č. 630/2 - zahrada, evidovaná výměra 20 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 630/3 - zahrada, evidovaná výměra 18 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 2302/10 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 287 m2

              Na pozemku stojí stavba: Velké Předměstí, č.p. 289, tech.vyb, LV 1686 - stavba jiného vlastníka

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Domažlice, pro obec a k.ú. Horšovský Týn, na LV č. 1191.Odhad ceny předmětu dražby: 3.022.485,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10266-44/2020 ze dne 9.1.2020.

Nejnižší podání: 2.875.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 600.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby váznou věcná břemena a to:

- věcné břemeno užívání spočívající v právu parkování až 20-ti vozidel oprávněného pro Stavbu: Velké Předměstí, č.p. 289 k parcelám p.č. 2655/17, 2655/18 na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2009, zn.V-1325/2009-401

- věcné břemeno chůze a jízdy spočívající v právu parkování až 20-ti vozidel oprávněného pro Stavba: Velké Předměstí, č.p. 289 k parcelám č. 2302/1, 2655/15, 2655/16, 2655/17, 2655/18, 2655/20., na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2009, zn. V-1325/2009-401

- věcné břemeno užívání spočívající v právu parkování až 20-ti vozidel oprávněného pro parcelu č. 2302/10 k parcelám č. 2655/17, 2655/18 na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2009, zn.V-1325/2009-401

- věcné břemeno chůze a jízdy spočívající v právu parkování až 20-ti vozidel oprávněného pro parcelu č. 2302/10 k parcelám č. 2302/1, 2655/15, 2655/16, 2655/17, 2655/18, 2655/20, na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.05.2009, zn. V-1325/2009-401.

 

Navrhovatelé prohlašují, že:

- předmět dražby je v současné době  užíván.

- na předmětu dražby a) je uzavřena nájemní smlouva s výpovědní lhůtou 12 měsíců.

- na předmětu dražby b) je uzavřena nájemní smlouva na pozemek 2302/10 takto:

  • na jeho větší je uzavřena NS ve znění jejích dodatků. Výpovědní lhůta je jeden měsíc.
  • k menší části je rovněž uzavřena NS ve znění jejich dodatků. Výpovědní lhůta je šest měsíců.

Kopii těchto nájemních smluv a dodatků obdržel dražebník před zahájením dražby a je oprávněn je na vyžádání zájemcům předložit k nahlédnutí.

- předmět dražby a)je pojištěn u společnosti Česká pojišťovna, a.s.,

- předmět dražby b)není pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!