skip to main content

Boskovice a Velké Albrechtice, čerpací stanice

dražba

Podrobný popis

  • Čerpací stanice Boskovice, zapsaná na LV č. 4173:

Objekt má přípojku na elektro, kanalizaci, přípojku vody, plynovou přípojku nemá. Objekt je přístupný ze státní komunikace. Současný způsob využití - čerpací stanice včetně přístupových komunikací a parkovacích ploch, myčka, servis, restaurace.

Popis nemovitých věcí:

1) Objekt čerpací stanice - vnitřní dispozice: prodejna, chodba, 2x sklad, 2x kancelář, šatny, WC zaměstnanců, zádveří, sprcha. Celková výměra činí 118 m2.

2) Přístřešek čerpací stanice - zastřešení výdejních míst se stojany.

3) Provozní objekt - vnitřní dispozice:

Restaurace - 2x sklad, WC ženy, WC muži, chodba, bar, herna. Celková výměra činí 128,44 m2.

Myčka a servis - kancelář, chodba, dílna, WC, umývárna, myčka. Celková výměra činí 108,97 m2.

Sociální zařízení čerpací stanice - chodba, WC muži, WC ženy. Celková výměra činí 14,47 m2.

4) Zpevněné plochy živičné - Celková výměra činí 1731,56 m2.

5) Zpevněné plochy ze zámkové dlažby - Celková výměra činí 1731,56 m2.

6) Ostatní venkovní úpravy a drobné stavby

7) Pozemky - Celková výměra činí 4.798 m2.

 

  • Čerpací stanice Velké Albrechtice, zapsaná na LV č. 678:

Objekt má přípojku vody, elektro, kanalizace. Přípojku plynu nemá a není ani možnost napojení. Objekt je přístupný ze státní komunikace. Současný způsob využití - čerpací stanice včetně přístupových komunikací a parkovacích ploch, restaurace-bistro.

Popis nemovitých věcí:

1) Objekt čerpací stanice - vnitřní dispozice: 

Čerpací stanice - kancelář, prodejna, sklad, 2x WC zaměstnanců, chodba, šatna, sprcha, umývárna, kotelna, rozvodna. Celková výměra činí 141,62 m2.

Bistro - 3x chodba, WC ženy, WC muži, restaurace s barem, 3x sklad, restaurace s barem, přípravna, WC, sprcha, šatna, komora, sklad ve 2. NP.  Celková výměra činí 171,52 m2.

2) Přístřešek čerpací stanice - zastřešení výdejních míst se stojany.

3) Zpevněné plochy ze zámkové dlažby - Celková výměra činí 4982,88 m2.

4) Ostatní venkovní úpravy a drobné stavby

5) Pozemky - Celková výměra činí 11.358 m2.Katastrální/detailní popis

Předmětem elektronické dražby je soubor nemovitých věcí:

- pozemek p.č. 2929/17 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1803 m2, způsob využití - jiná plocha
- pozemek p.č. 2929/81 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 422 m2,

                            Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

                            Stavba stojí na pozemku p.č.: 2929/81
- pozemek p.č. 2929/82 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 102 m2,

                            Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

                            Stavba stojí na pozemku p.č.: 2929/82

- pozemek p.č. 2929/96 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 328 m2,

                            Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st.

                            Stavba stojí na pozemku p.č.: 2929/96

- pozemek p.č. 2929/97 – ostatní plocha, evidovaná výměra 718 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2929/98 – ostatní plocha, evidovaná výměra 137 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 2929/99 – ostatní plocha, evidovaná výměra 87 m2, způsob využití - jiná plocha

- pozemek p.č. 3210/56 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 3210/57 – ostatní plocha, evidovaná výměra 752 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 7192/37 – ostatní plocha, evidovaná výměra 124 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 7192/45 – ostatní plocha, evidovaná výměra 112 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 7192/46 – ostatní plocha, evidovaná výměra 38 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 7192/60 – ostatní plocha, evidovaná výměra 11 m2, způsob využití - zeleň

- pozemek p.č. 7192/64 – ostatní plocha, evidovaná výměra 40 m2, způsob využití - ostatní komunikace

- pozemek p.č. 7192/90 – ostatní plocha, evidovaná výměra 30 m2, způsob využití - silnice

- pozemek p.č. 7192/93 – ostatní plocha, evidovaná výměra 93 m2, způsob využití - zeleň


vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně,  KP Boskovice, pro obec a k.ú. Boskovice, na LV č. 4173.

 

- pozemek p.č. St. 538 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 604 m2,

                            Součástí je stavba: Velké Albrechtice, č.p. 260, jiná st.

                            Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 538

- pozemek p.č. 1792/10 – orná půda, evidovaná výměra 5019 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1792/11 – orná půda, evidovaná výměra 4799 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1792/15 – orná půda, evidovaná výměra 936 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě,  KP Nový Jičín, pro obec a k.ú. Velké Albrechtice, na LV č. 678.

 Zástavní práva, závazky

Na předmětu elektronické dražby zapsaném na LV č. 678 vázne věcné břemeno pro služebnost jízdy na celé parcele č. 1792/10 a umístění a užívání čerpací stanice plynu a protipožární nádrže na p.č. 1792/11, smlouva ze dne 20.9.1996, právní účinky vkladu ke dni 20.11.1996, pro firmu METAL TEAM spol. s r.o. v likvidaci, Slezská 204, Poruba, 735 14 Orlová, IČ:61945943 k parcele č. 1792/10 a 1792/11, vedené pod č. Z-10911/2006-804, na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 3796/1996.

Dále věcně břemeno jízdy ze dne 14.3.1993, právní účinky vkladu ke dni 17.3.1996 k parcele č.1792/11, vedené pod č. Z-6929/2010-804, na základě Smlouvy o věcném břemeni V3 487/1994.

Log

Kontaktní osoba

Miloslava Mangerová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 0 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Odhadní cena 15 760 000 Kč
Vyvolávací cena 15 760 000 Kč
Dražební jistota 1 000 000 Kč
Termín konání 29.9.2016 13:00:00
Předpokládaný konec 29.9.2016 14:38:02
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 7.12.2023 18:40:13

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup