skip to main content

Budova ČT, Brno-město, ul. Běhounská

dražba

Podrobný popis

Předmětem dražby je objekt, evidovaný  jako jiná stavba čp. 5, je na uličním průčelí i v předložené PD označená číslem 18. Jedná se o vícepodlažní stavbu, která byla postavená v meziválečném období, původní účel užití - banka. Objekt je památkově chráněný, ač na LV zápis nenajdeme, pozůstatkem zašlé slávy budovy je obklad fasády v uličním průčelí, který ale vykazuje značné vady a reprezentační hala za uličním průčelí budovy v úrovní 1. NP., která má světlou výšku přes dvě podlaží a v úrovni 2. NP. zde byl ochoz, odkud bylo možno sledovat dění v přízemí. Úpravami účelně provedenými pro potřeby stávajícího vlastníka efektnost tohoto interiérového řešení dolní části budovy je částečně zakrytá, konstrukce dělící v horizontálním i vertikálním směru prostor hlavní haly na malé celky jsou lehké, snadno demontovatelné.Ke dni ocenění se jedná o budovu administrativní, objekt má osm podlaží z toho jedno podzemní, pozemek je půdorysně největším podlažím zastavěn ze 2/3.   V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě, pozemek není zařazen do platné cenové mapy města Brna číslo 10.

Dispoziční řešení stavby:

V 1. NP. objektu při pohledu z ulice v pravé části najdeme vstup do baru, ten má v této úrovní jeden prostor, zázemí provozovny – kuchyňka, sklad, sociální zázemí hostů i obsluhy je v 1. S. přístupné z hlavního prostoru vnitřním schodištěm. Vchod vlevo při pohledu z ulice vede přes vrátnici ke hlavnímu schodišti v budově a k výtahům, již i tato část budovy obsahuje několik kanceláří, východ na dvorek za objektem, prostor archívu.

2. NP. – 6. NP. jsou  přístupné buď schodištěm, nebo výtahy, obsahují kancelářské prostory podobně členěné jen s malými dispozičními odchylkami, v každém podlaží najdeme WC ženy, WC muži, čajovou kuchyňku a v některých podlažích i sprchu. V úrovni 1. NP. a 2. NP. najdeme řazené nad sebou i temperované sklady videotéky.

1. S. objektu obsahuje mimo technických prostor – kotelny, vzduchotechnické strojovny, skladů a dílen i původní trezor s pancéřovanými dveřmi. Systém je ovšem již nefunkční. 

Celková podlahová plocha: 3160,72 m2Katastrální/detailní popis

 

 

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých a movitých:

Nemovitý:

- pozemek p.č. 29 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 893 m2

             Součástí je stavba: Brno-město, č.p. 5, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 29

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Město Brno, na LV č. 220.

Movitý:

soubor věcí movitých je uveden v příloze č.1.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Kamenná dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 0 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Odhadní cena 30 669 021 Kč
Vyvolávací cena 30 700 000 Kč
Dražební jistota 3 000 000 Kč
Termín konání 20.10.2016 10:00:00
Předpokládaný konec 20.10.2016 10:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 26.1.2022 18:10:48

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Stavební parcela Praha-Slivenec


Nejnižší podání: 11 845 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Peugeot Partner, RZ 8T59340


Nejnižší podání: 57 851 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71594


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71601


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Mercedes Benz Vito, RZ 8T73874


Nejnižší podání: 107 438 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T74785


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Tasov nad Veličkou, okres Hodonín


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:45
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T37417


Nejnižší podání: 140 496 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Třebiště, okres Tábor


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T57857


Nejnižší podání: 136 364 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Černá Hora, okres Blansko


Nejnižší podání: 250 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

Pozemek Lažany, okres Blansko


Nejnižší podání: 390 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Jak vyhrát dražbu?

Jak vyhrát dražbu?

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup