skip to main content

Budova ČT, Brno-město, ul. Jezuitská TYPOS

dražba

Podrobný popis

Předmět dražby je evidovaný ve veřejném seznamu jako jiná stavba č.p. 10, je na uličním průčelí i v předložené PD označená číslem 7. Jedná se o vícepodlažní stavbu, která byla postavená v meziválečném období, původní účel užití byl polyfunkční dům s obchodní pasáží v úrovni ulice Jezuitská,  bytovými jednotkami v dalších nadzemních podlažích a tančírnou v podzemí objektu. Objekt stojí v zóně označené jako Městská památková rezervace, je tedy památkově chráněn, ač na LV zápis nenajdeme. Objekt byl v minulosti známý jako součást pasáže „Typos“. V současnosti je převážně přestavěn pro specifické účely České Televize Brno, což znamená, že byl mimo tři bytové jednotky, a prostory původní tančírny, dnes studia, přestavěn na administrativní budovu, jelikož i přes to, že specifické činnosti provozu vyžadují zvláštní úpravy prostoru, tento je v podstatě rozdělen do jednotlivých buněk kanceláří, případně se zvláštními technickými úpravami. Stavba je napojená na všechny inženýrské sítě včetně parovodu, chybí zde napojení na plyn, který byl záměrně odpojen. Zdrojem vody je veřejný vodovod, ohřev TUV přes výměník, zásobník je umístěný v suterénu, ve vyšších podlažích pak samostatnými elektrickými ohřívači. Odvod splašků do veřejného kanalizačního řádu. V budově bude ponecháno značné množství jak kabelových rozvodů, tak speciálního vybavení souvisejícího s aktuálním převládajícím využitím objektu.

1. a 2. PP objektu jsou provázána, hlavní dominantou je rozsáhlé studio, procházející přes obě podzemní podlaží situované do původního sálu tančírny, pod úrovni chodníku ulice Jezuitská. Přístup do podzemních podlaží vede přes dvě reprezentativní schodiště, které vedou dolů z pasáže v 1.NP. budovy. Je zde také strojovna VZT, vybavena sice funkčním ale zastaralým vybavením. Zároveň je také zdrojem majetkoprávních sporů s Magistrátem města Brna.

1. NP je v převážné části původní pasáží „Typos“, tyto prostory, které původně sloužili jako obchody, nyní vrátnice s turnikety a  také komerční prostor, dnes pronajímán jako restaurace.

2. NP – 7. NP jsou prostory původních bytových jednotek, dnes z převážné části přebudované na kancelářské prostory. Z původních bytových jednotek zůstaly zachovány pouze 3.

8. NP je částečně podkrovím, a nachází se pouze nad uliční částí objektu. Nalezneme zde strojovnu výtahu, akumulátorovnu pro záložní zdroj energie a skladovací prostory. Je odtud také přístupná střecha, na které se nachází telekomunikační zařízení, umístěné zde na základu nájemní smlouvy.

Přízemní trakt běžící podél východní hranice pozemku parcelní číslo 24 je z ulice Jezuitská přístupný vraty a s možnosti vjezdu i vozidlem do šesti tun, prostory zde umístěné slouží jako pomocné studio, dílny, sklady, obslužné prostory, je velmi pravděpodobně, že vhodnými stavebními úpravami by zde mohl vzniknout sjezd do podzemí, případně by osobní automobil mohl překonat výškový rozdíl mezi nadzemním a podzemními podlaží pomocí výtahu.

Celková podlahová plocha: 7627,12 m2Katastrální/detailní popis

 

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých a movitých:

Nemovitý:

- pozemek p.č. 24 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.908 m2

             Součástí je stavba: Brno-město, č.p. 10, jiná st.

             Stavba stojí na pozemku p.č.: 24

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Město Brno, na LV č. 220.

Movitý:

soubor věcí movitých je uveden v příloze č.1.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Kamenná dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 0 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Odhadní cena 70 331 775 Kč
Vyvolávací cena 70 350 000 Kč
Dražební jistota 3 000 000 Kč
Termín konání 16.12.2016 10:00:00
Předpokládaný konec 16.12.2016 10:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 26.1.2022 19:33:36

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Stavební parcela Praha-Slivenec


Nejnižší podání: 11 845 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Peugeot Partner, RZ 8T59340


Nejnižší podání: 57 851 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71594


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71601


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Mercedes Benz Vito, RZ 8T73874


Nejnižší podání: 107 438 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T74785


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Tasov nad Veličkou, okres Hodonín


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:45
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T37417


Nejnižší podání: 140 496 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Třebiště, okres Tábor


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T57857


Nejnižší podání: 136 364 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Černá Hora, okres Blansko


Nejnižší podání: 250 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

Pozemek Lažany, okres Blansko


Nejnižší podání: 390 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Jak vyhrát dražbu?

Jak vyhrát dražbu?

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup