skip to main content

Budova s byty v areálu bývalého zámečku Modlany, okres Teplice

dražba

V průběhu této dražby je umožněno průběžné snižování vyvolávací ceny. 

To znamená, že pokud nebude v průběhu dražby učiněno ani nejnižší podání, dojde ke snižování  vyvolávací ceny, a to postupně, až na minimální částku 17.600.000 Kč. 

Kdykoliv v průběhu dražby mohou účastnici činit podání,  minimálně ve výši aktuální vyvolávací ceny. Od tohoto okamžiku má dražba již běžný průběh a účastníci mohou činit další nabídky, směrem nahoru, tzn. každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí a musí být dodržena výše minimálního příhozu. 

Podrobný popis

Původně víceúčelová budova, je situována v jižní části obce Modlany v okr. Teplice,  v areálu bývalého zámečku, který je dnes rozdělen mezi několik vlastníků. Jedná se o komerční objekt, po rekonstrukci, v dobrém technickém stavu.  Budova je postupně předělávána na bytový dům. Bezproblémový přístup z veřejné komunikace, parkování je možné v rámci areálu na vlastních pozemcích.

V budově se v současné době nachází 13 bytů, z toho většina je pronajímána. Budova není rozdělena na jednotky prohlášením vlastníka. Bytové jednotky v domě nejsou vymezené dle Zákona č. 89/2012 Sb.

V podzemním podlaží budovy se nachází kotelna a skladové prostory. V 1.NP se nachází jeden byt, dvě kanceláře a dále nevyužité prostory. 2.NP a 3:NP bylo přestavěno na byty, dispozice bytů na obou těchto patrech je totožná:  1x 3+kk, 4x 2+kk, 1x1+kk. Podkroví je stavebně neupravené, jsou zde umístěny technologie mobilních operátorů.

Nemovitost je napojena na inženýrské sítě - elektřina, vodovod. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem, voda z řadu, kanalizace do septiku za budovou. V obci je veřejná kanalizace, není však provedena přípojka a napojení budovy. Střešní krytina je bonský šindel, okna jsou nová plastová s izolačním dvojsklem, podlahy jsou převážně plovoucí, ve společných prostorech je keramická dlažba.

Základy jsou betonové bez izolací, svislé nosné konstrukce jsou masivní zděné z plných cihel.  

Původní budova byla postavena v r.1899, v roce 2016/2017 byla provedena částečná rekonstrukce budovy - byla provedena nová fasáda, výměna oken, zčásti nové rozvody a instalace v budově, výměna podlahových krytin a dveří..

Suterén budovy je v původním stavu, místy zde zatéká z přilehlého septiku, vyvěrá hladina podzemní vody, která musí být odčerpávána.

Na pozemku se nachází další zděná stavba se sedlovou střechou nízkého sklonu, která slouží jako dílna s vlastním sociálním zázemím.  

Pozemky tvoří s budovou jednotný funkční celek, jsou oplocené, v uzavřeném areálu. Pozemek je mírně svažitý, má nepravidelný tvar. Celková výměra pozemku je 6.675 m2. Na p.č. 16 jsou umístěny dočasné přístřešky na auta jiného vlastníka.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. St. 42/2 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1683 m2, způsob využití - zbořeniště
  • pozemek p. č. St. 168 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 812 m2

  Součástí je stavba: Modlany, č.p. 9, víceúčel
  Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 168

  • pozemek p. č. St. 245 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 170 m2

  Součástí je stavba: bez čp/če, obč. vyb
  Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 245

  • pozemek p. č. 14/4 – zahrada, evidovaná výměra 838 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2698 m2, způsob využití – neplodná půda
  • pozemek p. č. 16 – zahrada, evidovaná výměra 474 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

  vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, obec a katastrální území Modlany na LV 279.Zástavní práva, závazky

Na předmětu dražby vázne Věcné břemeno zřizování a provozování vedení služebnost umístění a provozování komunikačního vedení (GP 273-38/2018 pro vyznačení věcného břemene), Oprávnění pro CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9, RČ/IČO: 04084063, Povinnost k Parcela: St. 42/2, Parcela: 14/4, zapsané pod zn. V-4551/2020-509.

Na předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva se společností ARTEP COMPANY, s.r.o. na dobu určitou do 30.9.2021,  s možností automatické prolongace či výpovědi bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce.   Protože se jedná o  zpeněžení v rámci insolvenčního řízení , je okamžitá možnost výpovědi pronajímatelem. Měsíční  nájemné činí po indexadi za rok 2020 51.600,-Kč, nájemné je osvobozeno od DPH.   

Na části předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva se společností CETIN a.s., nájemné činí po indexaci za r. 2020 65.790,- Kč/rok + DPH.

Na části předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva se společností Vodafone Czech Republic a.s., nájemné činí nájemné činí po indexaci za r. 2020  64.778,- Kč/rok + DPH.

Na  části předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva se společností Speednet, s.r.o., nájemné činí 12.000,- Kč/rok; částka se účtuje bez DPH.

Předmět dražby je pojištěn u Kooperativy, pojistná smlouva č. 8603523108, včetně dodatku č.1, navrhovatel dodal dražebníkovi kopii pojistné smlouvy i dodatku před podpisem této smlouvy;

Předmět dražby je z části dle ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZoDPH“), předmětem daně z přidané hodnoty. Předmětem DPH jsou – pozemek p.č. St. 42/2 a pozemek p.č. St. 168. Rozdělení DPH z výtěžku dražby:  87,75 % hodnoty výtěžku bude vždy zatíženo DPH (21 %) a zbývajících 12,25 % bude bez DPH.

Budova není rozdělena na jednotky prohlášením vlastníka. V domě jsou bytové jednotky nevymezené dle Zákona č.89/2012 Sb. a jejích část je vybudována jiným způsobem, než je uvedeno v projektové dokumentaci.  

Dražebník upozorňuje, že předmětem dražby není níže uvedené movité věci,  které jsou ve vlastnictví třetí osoby (společnosti ARTEP COMPANY, s.r.o.), které jsou demontovatelné a budou moci být ze strany vlastníka po zpeněžení v dražbě demontovány a odvezeny.:

- dřevěný altán (vedle vstupního schodiště budovy Modlany č.p. 9) umístěný na pozemku p. č. st. 42/2;

- vedlejší stavby (montované garáže) umístěné na pozemku p. č. 16;

- část zámkové dlažby (cca 2.000 m2) položené na pozemku p. č. 16 (část umožňující přístup k montovaným garážím) a p. č. St. 245 (vstupní pruh k zadnímu vstupu do budovy Modlany č.p. 9);

- kuchyňské linky (11 ks) vč. spotřebičů (varná deska, mikrovlná trouba, kuchyňská trouba a lednice), kancelářské vybavení umístěné v rámci 2 kanceláří v přízemí (stoly, židle, tiskárny), kompletní movité vybavení fittness v přízemí a zabezpečovací systém Jablotron s čipovým otevíráním (sběrnice, čidla, čipy, klávesnice), vše umístěné v rámci budovy Modlany, č.p. 9.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Stav vydraženo
Cena vydražení 22 000 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 4211121687 /6800
Odhadní cena 22 000 000 Kč
Vyvolávací cena 22 000 000 Kč
Dražební jistota 1 500 000 Kč
Termín konání 25.11.2021 10:30:00
Předpokládaný konec 25.11.2021 11:44:45
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 4.12.2022 13:04:30

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Opakovaná aukce Pozemky 16.805 m2 Rajhrad, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 3 400 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

36. e - aukce ČEZ ŠKODA FABIA, RZ9T90573


Nejnižší podání: 125 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:00
dražba

Rodinný dům 4+1 Kněževes u Prahy, okres Praha-západ


Nejnižší podání: 8 900 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:30
dražba

1/9 pozemků na LV 748 Spořice, okres Chomutov


Nejnižší podání: 1 063 250 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 10:40
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 1600 Rovensko, okres Šumperk


Nejnižší podání: 20 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 11:15
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 515/5 Horní Studénky, okres Šumperk


Nejnižší podání: 65 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 11:30
Anglická aukce

Lesní pozemek p.č. 795 Pecka, okres Jičín


Nejnižší podání: 70 000 Kč
Termín konání: 8. 12. 2022, 11:45
Anglická aukce

SGEF 01. Soubor zařízení pro mech. svařování potrubí


Nejnižší podání: 2 130 931 Kč
Termín konání: 9. 12. 2022, 10:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ DACIA DUSTER, RZ 9T15034


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA RAPID, RZ 1TK9140


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ ŠKODA OCTAVIA, RZ 1TD3394


Nejnižší podání: 180 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Anglická aukce

37. e - aukce ČEZ VOLKSWAGEN CADDY, RZ 9T49925


Nejnižší podání: 150 000 Kč
Termín konání: 14. 12. 2022, 09:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup