ARCHIV - Budova Šepetely, okr.Litoměřice 20190054DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211126058/6800
Vyvolávací cena
15.000.000 Kč
Dražební jistota
1.000.000 Kč
Datum a čas zahájení
19.6.2019 v 09:00:00
Datum a čas ukončení
19.6.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
15.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
23.5.2019 ve 13:00
27.5.2019 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Šepetely 36, Třebívlice

Lokalita

Šepetely 36, Třebívlice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
19.6.2019 10:30:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
19.6.2019 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Budova Šepetely, okr.Litoměřice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Institut pro řešení úpadku v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 19.6.2019 09:00
Ukončení: 19.6.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 59/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1.924 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

             Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav

             Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 59/4

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Litoměřice, pro obec Třebívlice a k.ú. Šepetely, na LV č. 378.Odhad ceny předmětu dražby: 15.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Václavem Kociánem, znalecký posudek číslo 2506-12/19 ze dne 12.2.2019.

Nejnižší podání: 15.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 1.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby vázne věcné břemeno cesty dle GP číslo 73-99/2018 pro parcelu č. St. 59/4 s povinností k parcelám č. 87/11, 87/12 a 87/8 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.10.2018. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2018. Zápis proveden dne 22.11.2018, zn. V-10097/2018-506

a věcné břemeno chůze dle GP číslo 73-99/2018 pro parcelu č. St. 59/4 s povinností k parcelám č. 87/11, 87/12 a 87/8 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 31.10.2018. Právní účinky zápisu ke dni 01.11.2018. Zápis proveden dne 22.11.2018, zn. V-10097/2018-506.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!