Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt 2+1 Hloubětín, ulice Zelenečská, Praha 20200298DD

Jedná se o byt 2+1 po kompletní rekonstrukci: 2x pokoj o výměrách 20 m2 a 13,26 m2, kuchyň 9,1 m2, spíž, předsíň, koupelna a WC. Užitná plocha 50 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125530/6800
Stav
Zmařená dražba
Cena vydražení
3.800.000 Kč
Vyvolávací cena
3.290.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
30.6.2020 v 11:41:16
Odhadní cena
4.005.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
12.6.0202 v 11:00
19.6.2020 v 11:00
Místo konání prohlídky
Zelenečská 103/11, Praha

Lokalita

Zelenečská 103/11, Praha

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
30.6.2020 11:41:16.49licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 3.800.000 Kč pro účastníka dražby 314088
30.6.2020 11:39:16.81licitátor
Podání ve výši 3.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 314088 POTŘETÍ!
30.6.2020 11:38:16.81licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 314088, udělím mu příklep.
30.6.2020 11:37:16.81licitátor
Podání ve výši 3.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 314088 PODRUHÉ!
30.6.2020 11:36:16.81licitátor
Podání ve výši 3.800.000 Kč učiněné účastníkem dražby 314088 POPRVÉ!
30.6.2020 11:34:16.81Účastník 314088 učinil podání 3.800.000 Kč
30.6.2020 11:34:09.57licitátor
Podání ve výši 3.750.000 Kč učiněné účastníkem dražby 245808 POPRVÉ!
30.6.2020 11:32:09.57Účastník 245808 učinil podání 3.750.000 Kč
30.6.2020 11:31:28.15Účastník 314088 učinil podání 3.730.000 Kč
30.6.2020 11:30:16.74Účastník 245808 učinil podání 3.700.000 Kč
30.6.2020 11:28:43.29Účastník 314088 učinil podání 3.680.000 Kč
30.6.2020 11:27:42.56Účastník 245808 učinil podání 3.650.000 Kč
30.6.2020 11:26:51.88Účastník 314088 učinil podání 3.630.000 Kč
30.6.2020 11:25:30.90Účastník 245808 učinil podání 3.600.000 Kč
30.6.2020 11:24:52.73Účastník 314088 učinil podání 3.570.000 Kč
30.6.2020 11:24:18.38Účastník 245808 učinil podání 3.550.000 Kč
30.6.2020 11:23:39.47Účastník 314088 učinil podání 3.520.000 Kč
30.6.2020 11:22:14.44Účastník 245808 učinil podání 3.500.000 Kč
30.6.2020 11:21:49.49Účastník 314088 učinil podání 3.480.000 Kč
30.6.2020 11:21:09.36Účastník 245808 učinil podání 3.450.000 Kč
30.6.2020 11:21:04.51licitátor
Podání ve výši 3.430.000 Kč učiněné účastníkem dražby 314088 POPRVÉ!
30.6.2020 11:19:04.51Účastník 314088 učinil podání 3.430.000 Kč
30.6.2020 11:18:36.67Účastník 245808 učinil podání 3.400.000 Kč
30.6.2020 11:17:43.28Účastník 314088 učinil podání 3.370.000 Kč
30.6.2020 11:17:10.09Účastník 245808 učinil podání 3.350.000 Kč
30.6.2020 11:16:02.79Účastník 314088 učinil podání 3.320.000 Kč
30.6.2020 11:15:43.51Účastník 245808 učinil podání 3.300.000 Kč
30.6.2020 10:21:27.96Účastník 314088 učinil podání 3.290.000 Kč
30.6.2020 10:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt 2+1 Hloubětín, ulice Zelenečská, Praha , kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
PFG Reality I s.r.o.

Termín dražby:
Zahájení: 30.6.2020 10:20
Ukončení: 30.6.2020 11:20

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 103/6, způsob využití byt, zapsáno na LV 3534, typ jednotky byt. z., podíl na společných částech domu a pozemku 5011/184486, vymezeno v:

               Budova: Hloubětín, č.p. 103, 104, 105, byt.dům, LV 1352, stojící na     1072/3, LV 1352
                                                                                                                               1072/4, LV 1352
                                                                                                                               1072/5, LV 1352

               Parcela: 1072/3, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 200m2  
                             1072/4, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 196m
                             1072/5, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 201m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 5011/184486 na společných částech budovy Hloubětín, č.p. 103, 104, 105, byt. dům stojící na pozemku p.č. 1072/3, 1072/4, 1072/5, budova Hloubětín, č.p. 103,104,105, zapsána na LV 1352.

- spoluvlastnický podíl ve výši 5011/184486 na pozemcích p.č. 1072/3 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 200 m2, na pozemku stojí stavba: Hloubětín, č.p. 103, 104, 105, byt. dům, p.č. 1072/4 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 196 m2, na pozemku stojí stavba: Hloubětín, č.p. 103, 104, 105, byt. dům a p.č. 1072/5 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 201 m2, na pozemku stojí stavba: Hloubětín, č.p. 103, 104, 105, byt. dům, vše zapsáno na LV 1352.

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, pro obec Praha, k.ú. Hloubětín, na LV č. 3534,1352.

 Odhad ceny předmětu dražby: 4.005.000,- Kč
Cenu zjistil znalec Znalecká společnost, s.r.o., znalecký posudek číslo ZP-19741 ze dne 19.5.2020.

Nejnižší podání: 3.290.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Věcné břemeno užívání bezplatné užívání nebytových prostorů v čp. 104 za účelem zřízení a provozování technolog. zařízení předávací stanice tepla Pražské teplárenské a.s. včetně provádění údržby a oprav pro Pražskou teplárenskou a.s.,P7,Partyzánská 7, IČO 45273600 - na dobu 30 let. Oprávnění pro Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, Holešovice, 17000 Praha 7, RČ/IČO: 45273600. Povinnost k Jednotka: 103/6 pod zn. Z-6300305/1999-101,

Zástavní právo smluvní o bezplatné užívání nebytových prostorů v čp. 104 za účelem zřízení a provozování technolog. zařízení předávací stanice tepla Pražské teplárenské a.s. včetně provádění údržby a oprav pro Pražskou teplárenskou a.s.,P7,Partyzánská 7, IČO 45273600 - na dobu 30 let pohledávka ve výši 3 488 000 Kč s příslušenstvím.  Oprávnění pro IFIS investiční fond, a.s., Čechyňská 419/14a, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 24316717. Povinnost k Jednotka: 103/6 pod zn. V-9198/2020-101. 

Zákaz zcizení a zatížení po dobu trvání zástavního práva V-9198/2020-101. Oprávnění pro IFIS investiční fond, a.s., Čechyňská 419/14a, Trnitá, 60200 Brno, RČ/IČO: 24316717. Povinnost k Jednotka: 103/6 pod zn. V-9198/2020-101.

Navrhovatel prohlašuje, že za předpokladu, že dojde k vydražení předmětu dražby alespoň za částku ve výši níže stanoveného nejnižšího podání a současně doplacení ceny dosažené vydražením ze strany vydražitele, věřitel IFIS investiční fond, a.s., IČ 24316717, se vzdá svého zástavního práva specifikovaného výše do 14 dnů po doplacení ceny dosažené vydražením.

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva, kopii této smlouvy obdržel dražebník před zahájením dražby a je oprávněn je na vyžádání zájemcům předložit k nahlédnutí.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!