Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt 2+1 Karviná - Ráj 20200036DD

Byt 2+1 v dobrém stavu.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211121564/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
535.000 Kč
Vyvolávací cena
350.000 Kč
Dražební jistota
50.000 Kč
Datum a čas ukončení
7.5.2020 v 10:57:54
Odhadní cena
450.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.4.2020 v 17:00
16.4.2020 v 17:00
Místo konání prohlídky
Božkova 550/23, Karviná

Lokalita

Božkova 550/23, Karviná

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
7.5.2020 10:57:54.79licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 535.000 Kč pro účastníka dražby 36357552
7.5.2020 10:57:48.03licitátor
Podání ve výši 535.000 Kč učiněné účastníkem dražby 36357552 POTŘETÍ!
7.5.2020 10:56:48.03licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 36357552, udělím mu příklep.
7.5.2020 10:55:48.03licitátor
Podání ve výši 535.000 Kč učiněné účastníkem dražby 36357552 PODRUHÉ!
7.5.2020 10:54:48.03licitátor
Podání ve výši 535.000 Kč učiněné účastníkem dražby 36357552 POPRVÉ!
7.5.2020 10:52:48.03Účastník 36357552 učinil podání 535.000 Kč
7.5.2020 10:51:23.70Účastník 37387158 učinil podání 530.000 Kč
7.5.2020 10:50:43.07Účastník 36357552 učinil podání 525.000 Kč
7.5.2020 10:50:11.85Účastník 37387158 učinil podání 520.000 Kč
7.5.2020 10:49:48.05licitátor
Podání ve výši 515.000 Kč učiněné účastníkem dražby 36357552 PODRUHÉ!
7.5.2020 10:48:48.05licitátor
Podání ve výši 515.000 Kč učiněné účastníkem dražby 36357552 POPRVÉ!
7.5.2020 10:46:48.05Účastník 36357552 učinil podání 515.000 Kč
7.5.2020 10:46:14.16Účastník 19680558 učinil podání 510.000 Kč
7.5.2020 10:45:07.98Účastník 36357552 učinil podání 505.000 Kč
7.5.2020 10:44:42.84Účastník 37387158 učinil podání 500.000 Kč
7.5.2020 10:43:51.90licitátor
Podání ve výši 490.000 Kč učiněné účastníkem dražby 36357552 POPRVÉ!
7.5.2020 10:41:51.90Účastník 36357552 učinil podání 490.000 Kč
7.5.2020 10:41:43.04Účastník 19680558 učinil podání 485.000 Kč
7.5.2020 10:40:36.40Účastník 36357552 učinil podání 480.000 Kč
7.5.2020 10:40:25.16Účastník 34009788 učinil podání 475.000 Kč
7.5.2020 10:40:00.17Účastník 36357552 učinil podání 470.000 Kč
7.5.2020 10:39:51.82Účastník 34009788 učinil podání 465.000 Kč
7.5.2020 10:38:41.67Účastník 36357552 učinil podání 460.000 Kč
7.5.2020 10:38:18.47Účastník 28979802 učinil podání 455.000 Kč
7.5.2020 10:37:12.32Účastník 36357552 učinil podání 450.000 Kč
7.5.2020 10:36:59.89Účastník 28979802 učinil podání 435.000 Kč
7.5.2020 10:36:34.05Účastník 36357552 učinil podání 430.000 Kč
7.5.2020 10:36:16.59Účastník 34009788 učinil podání 425.000 Kč
7.5.2020 10:35:26.26Účastník 37492086 učinil podání 420.000 Kč
7.5.2020 10:35:04.45Účastník 28979802 učinil podání 415.000 Kč
7.5.2020 10:34:38.99Účastník 36357552 učinil podání 410.000 Kč
7.5.2020 10:31:52.09Účastník 28979802 učinil podání 405.000 Kč
7.5.2020 10:28:53.09Účastník 36357552 učinil podání 400.000 Kč
7.5.2020 10:23:07.82Účastník 34009788 učinil podání 390.000 Kč
7.5.2020 09:55:41.70Účastník 28979802 učinil podání 385.000 Kč
7.5.2020 09:50:18.12Účastník 36357552 učinil podání 380.000 Kč
7.5.2020 09:45:43.19Účastník 34009788 učinil podání 375.000 Kč
7.5.2020 09:43:25.23Účastník 37492086 učinil podání 370.000 Kč
7.5.2020 09:43:07.63Účastník 37387158 učinil podání 365.000 Kč
7.5.2020 09:42:09.99Účastník 36357552 učinil podání 360.000 Kč
7.5.2020 09:41:37.01Účastník 37387158 učinil podání 355.000 Kč
7.5.2020 09:40:58.74Účastník 34009788 učinil podání 350.000 Kč
7.5.2020 09:40:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt 2+1 Karviná - Ráj, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
jmt insol, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 7.5.2020 09:40
Ukončení: 7.5.2020 10:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka 550/10 , způsob využití - byt, zapsáno na LV č. 5476, vymezeno v:

              Budova:  Ráj, č.p. 550, byt. dům, zapsáno na LV č. 5440

                              na parcele  497/13, zapsáno na LV č. 5440

              Parcela:  497/13 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 221 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 690/10000 na společných částech budovy Ráj, č.p. 550, byt.dům, stojící na pozemku p.č. 497/13, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 221 m2, zapsáno na LV 5440

- spoluvlastnický podíl ve výši 690/10000 na pozemku p.č. 497/13 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 221 m2, zapsáno na LV 5440

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná, pro obec Karviná a  k.ú. Ráj , na LV č. 5476 a 5440.

 Odhad ceny předmětu dražby: 450.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Martinem Kaděrou, znalecký posudek číslo 2565-06/20 ze dne 8.2.2020.

Nejnižší podání: 350.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby, byt,  je v současné době užíván jeho vlastníkem -  insolvenčním dlužníkem s rodinou. Dražebník tímto sděluje, že dle ust. § 285 odst. 2 IZ jsou dlužníci povinni nemovitost vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se vydražitel domáhat vyklizení žalobou u soudu.


 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!