Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt 2kk č. 37 Brno-Líšeň, ulice Sedláčkova 20190246DD

Jedná se o byt č. 37, ulice Sedláčkova 16. Podlahová plocha bytu činí 53,5 m2 s terasou o velikosti 90 m2.

 

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211124917/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
3.520.000 Kč
Vyvolávací cena
2.261.000 Kč
Dražební jistota
500.000 Kč
Datum a čas ukončení
10.10.2019 v 11:12:17
Odhadní cena
3.230.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
24.9.2019 v 11:30
2.10.2019 v 11:30
Místo konání prohlídky
ulice Sedláčkova 2902/16, Brno

Lokalita

ulice Sedláčkova 2902/16, Brno

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
10.10.2019 11:12:17.00licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 3.520.000 Kč pro účastníka dražby 29534536
10.10.2019 11:11:45.01licitátor
Podání ve výši 3.520.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29534536 POTŘETÍ!
10.10.2019 11:10:45.01licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 29534536, udělím mu příklep.
10.10.2019 11:09:45.01licitátor
Podání ve výši 3.520.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29534536 PODRUHÉ!
10.10.2019 11:08:45.01licitátor
Podání ve výši 3.520.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29534536 POPRVÉ!
10.10.2019 11:06:45.01Účastník 29534536 učinil podání 3.520.000 Kč
10.10.2019 11:06:35.85Účastník 28741240 učinil podání 3.475.000 Kč
10.10.2019 11:06:22.73licitátor
Podání ve výši 3.465.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29534536 PODRUHÉ!
10.10.2019 11:05:22.73licitátor
Podání ve výši 3.465.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29534536 POPRVÉ!
10.10.2019 11:03:22.73Účastník 29534536 učinil podání 3.465.000 Kč
10.10.2019 11:03:12.16Účastník 28741240 učinil podání 3.310.000 Kč
10.10.2019 11:02:15.67licitátor
Podání ve výši 3.300.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29534536 PODRUHÉ!
10.10.2019 11:01:15.67licitátor
Podání ve výši 3.300.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29534536 POPRVÉ!
10.10.2019 10:59:15.67Účastník 29534536 učinil podání 3.300.000 Kč
10.10.2019 10:58:38.59Účastník 29446392 učinil podání 3.150.000 Kč
10.10.2019 10:57:21.03Účastník 29534536 učinil podání 3.100.000 Kč
10.10.2019 10:56:10.31Účastník 29446392 učinil podání 3.000.000 Kč
10.10.2019 10:55:26.27Účastník 13907864 učinil podání 2.960.000 Kč
10.10.2019 10:54:46.01Účastník 29446392 učinil podání 2.950.000 Kč
10.10.2019 10:54:27.82Účastník 28741240 učinil podání 2.920.000 Kč
10.10.2019 10:53:34.74Účastník 29446392 učinil podání 2.910.000 Kč
10.10.2019 10:38:44.77Účastník 29534536 učinil podání 2.900.000 Kč
10.10.2019 10:37:47.08Účastník 19026512 učinil podání 2.850.000 Kč
10.10.2019 10:36:55.45Účastník 29534536 učinil podání 2.800.000 Kč
10.10.2019 10:34:16.24Účastník 28741240 učinil podání 2.520.000 Kč
10.10.2019 10:33:15.70Účastník 19026512 učinil podání 2.510.000 Kč
10.10.2019 10:32:41.19Účastník 28684576 učinil podání 2.500.000 Kč
10.10.2019 10:30:03.73Účastník 19026512 učinil podání 2.460.000 Kč
10.10.2019 10:29:46.10Účastník 28684576 učinil podání 2.450.000 Kč
10.10.2019 10:26:26.83Účastník 13907864 učinil podání 2.400.000 Kč
10.10.2019 10:25:46.17Účastník 19026512 učinil podání 2.360.000 Kč
10.10.2019 10:20:30.27Účastník 28684576 učinil podání 2.350.000 Kč
10.10.2019 10:19:16.47Účastník 28741240 učinil podání 2.310.000 Kč
10.10.2019 10:12:24.95Účastník 28684576 učinil podání 2.300.000 Kč
10.10.2019 10:10:48.96Účastník 28741240 učinil podání 2.281.000 Kč
10.10.2019 10:04:35.61Účastník 29534536 učinil podání 2.271.000 Kč
10.10.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt 2kk č. 37 Brno-Líšeň, ulice Sedláčkova, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. Lukáš Nožička

Termín dražby:
Zahájení: 10.10.2019 10:00
Ukončení: 10.10.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 2902/37, způsob využití byt, zapsáno na LV 9716, vymezeno v:

              BUDOVA: Líšeň, č.p. 2902, byt.dům, LV 9373, stojící na parcelách 4422/271, LV 11428
                                                                                                                         4422/272, LV 11935
                                                                                                                         4422/273, LV 11428

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na společných částech budovy Líšeň, č.p. 2902, byt.dům stojící na pozemcích p.č. 4422/271 - LV 11428, p.č. 4422/272 - LV 11935, p,č, 4422/273 - LV 11428, budova Líšeň, č.p. 2902, zapsána na LV 9373

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na pozemku p.č. 4422/271 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 5811 m2na pozemku stojí stavba: Líšeň, č.p. 2902, byt.dům - LV 9373, zapsáno na LV 11428

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na pozemku p.č. 4422/273 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 3 m2na pozemku stojí stavba: Líšeň, č.p. 2902, byt.dům - LV 9373, zapsáno na LV 11428

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň, na LV č. 9716, 9373,11428

a dále

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na pozemku p.č. 4422/41 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 325 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na pozemku p.č. 4422/328 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 55 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň, na LV č. 10453

a dále

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na pozemku p.č. 4422/151 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 139 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na pozemku p.č. 4422/384 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 391 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na pozemku p.č. 4422/385 - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, evidovaná výměra 57 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na pozemku p.č. 4422/396 - ostatní plocha, způsob využití - jiná plocha, evidovaná výměra 101 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň, na LV č. 10485

a dále

- spoluvlastnický podíl ve výši 5350/2548407 na pozemku p.č. 4422/327 - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace, evidovaná výměra 349 m2

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Líšeň, na LV č. 10473

 

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 3.230.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8998-1462/2019 ze dne 21.6.2019.

Nejnižší podání: 2.261.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby pozemku p.č. 4422/271 - LV 11428, p.č. 4422/384 a 4422/385 - LV 10485 vázne věcné břemeno zřízení a provozování lokální distribuční soustavy, právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním v rozsahu GP č. 2963-233/2009, pro EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o., Traťová 574/1, Horní Heršpice, 61900 Brno, IČO: 25545027, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 19.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.08.2009, zn. V-14015/2009-702.

 

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  je pronajat do konce srpna 2019

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu, které přechází na vydražitele

- předmět dražby není pojištěn

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!