Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt 3+1 Chlumčany u Přeštic, okres Plzeň-jih 20190107DD

Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1 umístěnou v typovém panelovém bytovém domě ve 3 NP, kde se nachází 3x pokoj, předsíň, koupelna, WC, lodžie a sklep. Podlahová plocha činí 56,35 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 63,80 m2.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Stav
Zmařená dražba
Cena vydražení
1.360.000 Kč
Vyvolávací cena
1.360.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
21.5.2019 v 10:30:16
Odhadní cena
1.600.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.5.2019 ve 14:00
14.5.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
ulice Nové Sídliště 345, Chlumčany

Lokalita

ulice Nové Sídliště 345, Chlumčany

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
21.5.2019 10:30:16.86licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.360.000 Kč pro účastníka dražby 282624
21.5.2019 10:30:00.21licitátor
Podání ve výši 1.360.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282624 POTŘETÍ!
21.5.2019 10:29:00.21licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 282624, udělím mu příklep.
21.5.2019 10:28:00.21licitátor
Podání ve výši 1.360.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282624 PODRUHÉ!
21.5.2019 10:27:00.21licitátor
Podání ve výši 1.360.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282624 POPRVÉ!
21.5.2019 10:04:04.21Účastník 282624 učinil podání 1.360.000 Kč
21.5.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt 3+1 Chlumčany u Přeštic, okres Plzeň-jih, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. Peter Režnický

Termín dražby:
Zahájení: 21.5.2019 09:30
Ukončení: 21.5.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 345/5, způsob využití byt, zapsáno na LV 908, vymezeno v:

              BUDOVA: Chlumčany, č.p. 345, byt.dům, LV 764, stojící na parcele St. 512, LV 764

              PARCELA: St. 512, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 164 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 6875/37950 na společných částech budovy Chlumčany, č.p. 345, byt. dům stojící na pozemku p.č. St. 512, budova Chlumčany, č.p. 345, zapsána na LV 764

- spoluvlastnický podíl ve výši 6875/37950 na pozemku p.č. St. 512 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 164 m2, na pozemku stojí stavba: Chlumčany, č.p. 345, byt. dům, zapsáno na LV 764

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Plzeň-jih, pro obec Chlumčany a k.ú. Chlumčany u Přeštic, na LV č. 908, 764.Odhad ceny předmětu dražby: 1.600.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7878-342/2019 ze dne 21.2.2019.

Nejnižší podání: 1.360.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není v současné době užíván, byt je prázdný.

- na předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy,  zejména pak dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

- předmět dražby není pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!