Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt 3+1 Chlumčany u Přeštic, okres Plzeň-jih 20190107DD

Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1 umístěnou v typovém panelovém bytovém domě ve 3 NP, kde se nachází 3x pokoj, předsíň, koupelna, WC, lodžie a sklep. Podlahová plocha činí 56,35 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 63,80 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125127/6800
Stav
Zmařená dražba
Cena vydražení
1.360.000 Kč
Vyvolávací cena
1.360.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
21.5.2019 v 10:30:16
Odhadní cena
1.600.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.5.2019 ve 14:00
14.5.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
ulice Nové Sídliště 345, Chlumčany

Lokalita

ulice Nové Sídliště 345, Chlumčany

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
21.5.2019 10:30:16.86licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.360.000 Kč pro účastníka dražby 282624
21.5.2019 10:30:00.21licitátor
Podání ve výši 1.360.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282624 POTŘETÍ!
21.5.2019 10:29:00.21licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 282624, udělím mu příklep.
21.5.2019 10:28:00.21licitátor
Podání ve výši 1.360.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282624 PODRUHÉ!
21.5.2019 10:27:00.21licitátor
Podání ve výši 1.360.000 Kč učiněné účastníkem dražby 282624 POPRVÉ!
21.5.2019 10:04:04.21Účastník 282624 učinil podání 1.360.000 Kč
21.5.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt 3+1 Chlumčany u Přeštic, okres Plzeň-jih, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Ing. Peter Režnický

Termín dražby:
Zahájení: 21.5.2019 09:30
Ukončení: 21.5.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 345/5, způsob využití byt, zapsáno na LV 908, vymezeno v:

              BUDOVA: Chlumčany, č.p. 345, byt.dům, LV 764, stojící na parcele St. 512, LV 764

              PARCELA: St. 512, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 164 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 6875/37950 na společných částech budovy Chlumčany, č.p. 345, byt. dům stojící na pozemku p.č. St. 512, budova Chlumčany, č.p. 345, zapsána na LV 764

- spoluvlastnický podíl ve výši 6875/37950 na pozemku p.č. St. 512 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 164 m2, na pozemku stojí stavba: Chlumčany, č.p. 345, byt. dům, zapsáno na LV 764

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, KP Plzeň-jih, pro obec Chlumčany a k.ú. Chlumčany u Přeštic, na LV č. 908, 764.Odhad ceny předmětu dražby: 1.600.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7878-342/2019 ze dne 21.2.2019.

Nejnižší podání: 1.360.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby není v současné době užíván, byt je prázdný.

- na předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.

- na předmětu dražby neváznou žádné dluhy,  zejména pak dluhy na příspěvcích na správu domu,  které přechází na vydražitele.

- předmět dražby není pojištěn.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!