Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt 3+1 Horní Adršpach, okres Náchod 20190196DD

Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 3+1 (předělaná původní 2+1), situovaná v 1 NP zděného domu.

Dispoziční řešení bytu: Předsíň, kuchyně, obývací pokoj, pokoj, ložnice, koupelna, WC, sklep v suterénu.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125020/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
490.000 Kč
Vyvolávací cena
490.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
17.9.2019 v 11:30:15
Odhadní cena
700.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
3.9.2019 v 18:00
10.9.2019 v 18:00
Místo konání prohlídky
část obce Horní Adršpach 118, Adršpach

Lokalita

část obce Horní Adršpach 118, Adršpach

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.9.2019 11:30:15.87licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 490.000 Kč pro účastníka dražby 5555380
17.9.2019 11:30:00.85licitátor
Podání ve výši 490.000 Kč učiněné účastníkem dražby 5555380 POTŘETÍ!
17.9.2019 11:29:00.85licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 5555380, udělím mu příklep.
17.9.2019 11:28:00.85licitátor
Podání ve výši 490.000 Kč učiněné účastníkem dražby 5555380 PODRUHÉ!
17.9.2019 11:27:00.85licitátor
Podání ve výši 490.000 Kč učiněné účastníkem dražby 5555380 POPRVÉ!
17.9.2019 11:11:58.85Účastník 5555380 učinil podání 490.000 Kč
17.9.2019 10:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt 3+1 Horní Adršpach, okres Náchod, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Insolvency Project v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 17.9.2019 10:30
Ukončení: 17.9.2019 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 118/2, způsob využití byt, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna, zapsáno na LV 382, vymezeno v:

              BUDOVA: Horní Adršpach, č.p. 118, byt.dům, LV 338, stojící na parcele St. 149, LV 338

              PARCELA: St. 149, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 483 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 8142/36170 na společných částech budovy Horní Adršpach, č.p. 118, byt. dům stojící na pozemku p.č. St. 149, budova Horní Adršpach, č.p. 118, zapsána na LV 338

- spoluvlastnický podíl ve výši 8142/36170 na pozemku p.č. St. 149 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 483 m2, na pozemku stojí stavba: Horní Adršpach, č.p. 118, byt. dům, zapsáno na LV 338

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, KP Náchod, pro obec Adršpach a k.ú. Horní Adršpach, na LV č. 382, 338.Odhad ceny předmětu dražby: 700.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem JUDr. Václavem Hrnčířem, znalecký posudek číslo 016-4022/19 ze dne 2.5.2019.

Nejnižší podání: 490.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení kabelového NN, právo neomezeného příchodu a příjezdu v souvislosti s opravami a údržbou v rozsahu dle geom.plánu 111-2524/2005 pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 40502 Děčín, IČO: 24729035 s povinností k parcele č. St. 149, na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.05.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 24.05.2006, zn. V-1774/2006-605.

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby   je  v současné době  užíván.

- mu není známo, zda na předmětu dražby je či není uzavřena nájemní smlouva.

- mu není známo, zda je předmět dražby pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!