skip to main content

Byt 3+kk Modřany, Praha ulice Pískařská

dražba

Bytová jednotka 3+kk o velikosti 62,10 m2.  Součástí prodeje je i garážové parkovací stání. 

Byt 3+kk Modřany, Praha ulice Pískařská | Podrobný popis

Bytová jednotka 3+kk o velikosti 62,10 m2  nacházející se ve 3. podlaží.

Do jednotky je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V a je dodávána z rozvodné sítě. Voda je přivedena z obecního vodovodu. Objekt je napojen na veřejnou kanalizaci. Zemní plyn není zaveden. Vytápění je zajištěno ústředně dálkově, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody je řešen centrálně.

K bytové jednotce náleží garážové parkovací stání. Katastrální/detailní popis

  • jednotka č. 2075/281, způsob využití – byt, zapsáno na LV 11964, vymezeno v: 

Budova: Modřany, č.p. 2075, byt.dům, LV 9731, na parcele č. 244/25

Parcela: 244/11 ostatní plocha, 244/25 zastavěná plocha a nádvoří, 244/33 ostatní plocha, 244/35 ostatní plocha, 244/43 ostatní plocha, 244/44 ostatní plocha

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 659/207419 na společných částech nemovitosti budovy č.p. 2075, byt.dům, stojící na parcele č. 244/25, zapsáno na LV 9731
  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 659/207419 na společných částech nemovitostí parcel č. 244/11 ostatní plocha, 244/25 zastavěná plocha a nádvoří, 244/33 ostatní plocha, 244/35 ostatní plocha, 244/43 ostatní plocha, 244/44 ostatní plocha,  součástí je stavba č.p. 2075, byt.dům, zapsáno na LV 9731 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha (okres Hlavní město Praha), část obce Modřany, katastrální území Modřany na LV 11964, 9731.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) právo chůze a jízdy pro osoby a dopravní prostředky za účelem přístupu,oprav a údržby Nemovistostí dle čl. II. Smlouvy. Oprávnění pro Jednotka: 2075/281 Povinnost k Parcela: 244/19. Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 28.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.08.2009. V-44190/2009-101 Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.

Věcné břemeno (podle listiny) právo umístit a provozovat trafostanici a právo volného přístupu k ní za účelem provozu, oprav a údržby Oprávnění pro PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 27376516 Povinnost k Jednotka: 2075/281 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 25.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.08.2009.  Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva V-43954/2009-101. 

Věcné břemeno (podle listiny) právo umístění vodního díla na pozemcích právo vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav, rekonstrukcí a odstraňování havárií věcné břemeno neprovedení staveb a neosázení trvalými porosty dle čl.III.smlouvy a v rozsahu dle GP č.2444-2/2007 pouze k parcele č. 244/14, 244/30, 244/32, 244/34 Oprávnění pro HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 00064581 Povinnost k Jednotka: 2075/281 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 13.11.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.12.2007. V-64021/2007-101 Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva.

Věcné břemeno (podle listiny) právo umístit, provozovat a užívat kabelové vedení a strpět chůzi a jízdu za účelem zajištění provozu, oprav a údržby tohoto kabelového vedení dle geom. plánu č. 2800- 795/2008 a dle článku III. Smlouvy pouze k parcele č. 244/31, 244/33, 244/35 Oprávnění pro PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Smíchov, 15000 Praha 5, RČ/IČO: 27376516 Povinnost k Jednotka: 2075/281. Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 16.09.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.09.2009. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva V-46814/2009-101.

Věcné břemeno (podle listiny) umístění a provozování veřejného osvětlení včetně kabelového rozvodu, právo vstupu a vjezdu za účelem zajištění provozu, oprav, údržby, rekonstrukce a kontroly dle čl. III. smlouvy a gpl.č. 3097-190/2010 Oprávnění pro PENTADOM spol. s r.o., U Sluncové 666/12a, Karlín, 18600 Praha 8, RČ/IČO: 27174191 Povinnost k Jednotka: 2075/281 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 02.12.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.12.2013.  Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva V-60667/2013-101. 


Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Byty
Číslo účtu 123-8573290267/0100
Odhadní cena 8 200 000 Kč
Vyvolávací cena 5 740 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 800 000 Kč
Termín konání 27.6.2024 10:30:00
Předpokládaný konec 27.6.2024 11:30:00
Čas do zahájení 8 dnů 01:17:10
Aktuální datum 19.6.2024 9:12:49

Dokumenty


Aktuální nabídka

dražba
...

Pozemek 232/10 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 703 100 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Dva ateliéry Slavkov u Brna


Nejnižší podání: 4 865 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
dražba
...

RD Havlíčkův Brod


Nejnižší podání: 2 400 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
dražba
...

Pozemek 234/9 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 502 900 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
výběrové řízení
...

Soubor pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Incore Investment s.r.o.


Uzavření nabídek: 21. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

RD 3+1, Vitčice na Moravě


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Pozemek 8 210 m2, Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové


Nejnižší podání: 427 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Tetětice, Počenice - Tetětice


Nejnižší podání: 480 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pohledávka za Ing. Antonínem Košíkem


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group 4


Nejnižší podání: 1 570 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
dražba
...

ND, RD 3+kk, Štítary na Moravě


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
výběrové řízení
...

Areál k.ú. Štikov - Nová Paka, okres Jičín


Uzavření nabídek: 27. 6. 2024, 11:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup