Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Byt Chomutov, ul. Seifertova 20190242DD

Jedná se o samostatně stojící dům, půdorysně postaven ve tvaru obdélníka s vystupujícími trakty. Objekt je napojen na el. energii, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci, plynovod a teplovod. Celková plocha bytové jednotky činí 68,36 m2.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125004/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
870.000 Kč
Vyvolávací cena
490.000 Kč
Dražební jistota
100.000 Kč
Datum a čas ukončení
12.9.2019 v 10:50:57
Odhadní cena
700.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
28.8.2019 v 16:30
4.9.2019 v 16:30
Místo konání prohlídky
Seifertova 4164, Chomutov

Lokalita

Seifertova 4164, Chomutov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
12.9.2019 10:50:57.38licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 870.000 Kč pro účastníka dražby 26986388
12.9.2019 10:50:07.44licitátor
Podání ve výši 870.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26986388 POTŘETÍ!
12.9.2019 10:49:07.44licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26986388, udělím mu příklep.
12.9.2019 10:48:07.44licitátor
Podání ve výši 870.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26986388 PODRUHÉ!
12.9.2019 10:47:07.44licitátor
Podání ve výši 870.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26986388 POPRVÉ!
12.9.2019 10:45:07.44Účastník 26986388 učinil podání 870.000 Kč
12.9.2019 10:44:54.04Účastník 28880280 učinil podání 855.000 Kč
12.9.2019 10:44:27.34licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 26986388, udělím mu příklep.
12.9.2019 10:43:27.34licitátor
Podání ve výši 850.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26986388 PODRUHÉ!
12.9.2019 10:42:27.34licitátor
Podání ve výši 850.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26986388 POPRVÉ!
12.9.2019 10:40:27.34Účastník 26986388 učinil podání 850.000 Kč
12.9.2019 10:39:59.58Účastník 28880280 učinil podání 840.000 Kč
12.9.2019 10:39:31.74Účastník 26986388 učinil podání 835.000 Kč
12.9.2019 10:39:02.30Účastník 28880280 učinil podání 830.000 Kč
12.9.2019 10:38:37.70Účastník 26986388 učinil podání 825.000 Kč
12.9.2019 10:38:23.36Účastník 28880280 učinil podání 820.000 Kč
12.9.2019 10:37:51.82Účastník 26986388 učinil podání 815.000 Kč
12.9.2019 10:37:35.67Účastník 28880280 učinil podání 810.000 Kč
12.9.2019 10:37:00.84licitátor
Podání ve výši 790.000 Kč učiněné účastníkem dražby 26986388 POPRVÉ!
12.9.2019 10:05:06.84Účastník 26986388 učinil podání 790.000 Kč
12.9.2019 10:04:51.71Účastník 28880280 učinil podání 760.000 Kč
12.9.2019 10:04:10.71Účastník 26986388 učinil podání 750.000 Kč
12.9.2019 10:03:36.06Účastník 28880280 učinil podání 710.000 Kč
12.9.2019 10:02:00.03Účastník 26986388 učinil podání 700.000 Kč
12.9.2019 09:58:45.69Účastník 29018704 učinil podání 670.000 Kč
12.9.2019 09:47:31.88Účastník 28880280 učinil podání 660.000 Kč
12.9.2019 09:47:13.06Účastník 28867696 učinil podání 645.000 Kč
12.9.2019 09:45:57.96Účastník 28880280 učinil podání 640.000 Kč
12.9.2019 09:45:08.37Účastník 289432 učinil podání 635.000 Kč
12.9.2019 09:44:38.28Účastník 28880280 učinil podání 630.000 Kč
12.9.2019 09:43:46.30Účastník 28641184 učinil podání 620.000 Kč
12.9.2019 09:43:26.72Účastník 28880280 učinil podání 610.000 Kč
12.9.2019 09:42:15.45Účastník 28867696 učinil podání 575.000 Kč
12.9.2019 09:42:03.41Účastník 28880280 učinil podání 570.000 Kč
12.9.2019 09:41:30.24Účastník 28867696 učinil podání 555.000 Kč
12.9.2019 09:41:11.12Účastník 28880280 učinil podání 550.000 Kč
12.9.2019 09:40:47.82Účastník 28867696 učinil podání 500.000 Kč
12.9.2019 09:40:18.90Účastník 28880280 učinil podání 495.000 Kč
12.9.2019 09:40:17.04Účastník 29018704 učinil podání 490.000 Kč
12.9.2019 09:40:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Byt Chomutov, ul. Seifertova, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
LIQUIDATORS v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 12.9.2019 09:40
Ukončení: 12.9.2019 10:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- jednotka č. 4164/39, způsob využití byt, zapsáno na LV 2761, vymezeno v:

              BUDOVA: Chomutov, č.p. 4164, byt.dům, LV 2373, stojící na parcele 1257, LV 2373

              PARCELA: 1257, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 556 m2

- spoluvlastnický podíl ve výši 16/1000 na společných částech budovy Chomutov, č.p. 4164, byt. dům stojící na pozemku p.č. 1257, budova Chomutov, č.p. 4164, zapsána na LV 2373

- spoluvlastnický podíl ve výši 16/1000 na pozemku p.č. 1257 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 556 m2, na pozemku stojí stavba:  Chomutov, č.p. 4164, byt. dům, zapsáno na LV 2373

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, KP Chomutov, pro obec Chomutov a k.ú. Chomutov II, na LV č. 2761, 2373.Odhad ceny předmětu dražby: 700.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Josefem Podstavkem, Ph.D.,, znalecký posudek číslo 493-14/2019 ze dne 24.3.2019.

Nejnižší podání: 490.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 100.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby   je  v současné době  užíván.

Předmět dražby je užíván jeho vlastníky - insolvenčními dlužníky. Dražebník tímto sděluje, že dle ust. § 285 odst. 2 IZ jsou dlužníci povinni nemovitost vyklidit. Neučiní-li tak dobrovolně, může se vydražitel domáhat vyklizení žalobou u soudu.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.

- předmět dražby je pojištěnVeškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!