skip to main content

Bytové domy Brno - Bystrc

dražba

Bytové domy Brno - Bystrc | Podrobný popis

Dva rozestavěné domy, každý se 6 bytovými jednotkami, jsou umístěny v klidné části u lesa v blízkosti brněnské přehrady a hradu Veveří v katastru Bystrc. Každá budova má 2 NP a obytné podkroví, kde se nachází obytné jednotky a 1 PP, ve kterém jsou komunikační prostory, 2 x kuchyňka, 2x showroom, 2x sklad, 2x kanceláře, 2 hygienické zázemí a úklidová místnost. V domě se nachází výtahy.

V 1 NP se nacházejí dva byty o dispozici 3+kk s balkonem (4,45 m2). Užitná plocha bytů je 88,95 m2. V 2 NP se také nacházejí byty o stejné velikosti a dispozici jako v 1 NP. V podkroví jsou 2 byty o dispozici 2+kk s balkonem (5,65 m2), terasou (18,85 m2), a každý o užitné ploše 75,25 m2.

Domy nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Pozemek p. č. 5086/2, na kterém stojí stavby je o celkové rozloze 3689 m2. Na pozemek navazuje parcela č. 5088, která je v katastru nemovitostí vedena jako zahrada o celkové rozloze 1489 m2.  Domy jsou zděné konstrukce z keramických tvárnic. Samostatné patrové domy mají dvouplášťovou pultovou střechu. Střechy jsou opatřeny komíny a vikýři. Okna jsou dřevo-hliníková s izolačním trojsklem. Jeden z domů není omítnutý (při pohledu z ulice Rakovecká vlevo), druhý má zateplenou fasádu (při pohledu z ulice Rakovecká vpravo). Domy jsou napojeny na elektřinu, voda je čerpána ze studní. Odpady jsou svedeny do septiku. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění budov je ústřední elektrické, kotlem. Přístup k nemovitostem je po místní zpevněné komunikaci ve vlastnictví města Brna.Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 5086/1   – orná půda, evidovaná výměra 3689 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 5088 – zahrada, evidovaná výměra 1489 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brno-město, pro obec Brno a k.ú. Bystrc na LV č. 14933.

a dále

stavby nezapsané na listu vlastnictví stojící na výše uvedených pozemcích.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) zřízení, umístění a provozování nového kabelového vedení NN, nového kabelového vedení VN, pojistkové skříně dle čl.II. smlouvy v rozsahu GP 2402-1140/2009. Oprávnění pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno, RČ/IČO: 28085400. Povinnost k Parcela: 5086/1 vše zapsané pod sp. zn. V-12556/2010-702.  

Věcné břemeno (podle listiny) práva na vodu dle čl. IV. smlouvy. Oprávnění pro Parcela: 5086/2. Povinnost k Parcela: 5086/1, vše zapsáno pod sp. zn. V-2298/2017-702.

Věcné břemeno (podle listiny) inženýrské sítě dle čl. V. smlouvy v rozsahu GP 3302-7/2017. Oprávnění pro Parcela: 5086/2. Povinnost k Parcela: 5086/1, vše zapsáno pod sp. zn. V-2298/2017-702

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7526620257/0100
Odhadní cena 95 810 000 Kč
Vyvolávací cena 76 648 000 Kč
Dražební jistota 1 500 000 Kč
Termín konání 27.4.2023 10:00:00
Předpokládaný konec 27.4.2023 11:00:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 28.2.2024 13:21:40

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup