skip to main content

Chata se zahradou Litvínovice, okres České Budějovice

dražba

Podrobný popis

Pozemek parc. č. 179/2 je v katastru nemovitostí vedený jako zahrada. Na pozemku se nachází chata bez č.p./č.e a není zapsána v katastru nemovitostí. Jedná se o zrenovovanou stavební buňku. Kostra je tvořena ocelovým rámem se sendvičovou výplní. Vnější strana je obložena plastovými a dřevěnými palubkami. Konstrukce je montovaná na bázi dřevní hmoty, střecha je sedlová. Okna jsou plastová s dvojsklem nebo dřevěná zdvojená. V chatě se nachází kuchyně o výměře 6,19 m2, koupelna s WC o výměře 3,23 m2, pokoj o výměře 10,64 m2, pokoj o výměře 5,52 m2. Podlahová plocha činí 25,57 m2. Do chaty je zavedena elektřina o napětí 230V, vodovod. Inženýrské sítě jsou zavedeny ze sousedního rodinného domu č.p. 40 (podružné měření). Pozemek je rovinatý a nachází se na něm ovocné stromy.

Přístup na pozemek je přes soukromý pozemek jiného vlastníka – zřízeno věcné břemeno.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 179/2  – zahrada, evidovaná výměra 432 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, obec a katastrální území Litvínovice na LV 1656.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 1.8.2000. Právní účinky vkladu ke dni 4.8.2000. Oprávnění pro Parcela: 179/2, Povinnost k Parcela: 176, zapsané pod sp. zn. Z-13900252/2000-301

Věcné břemeno chůze a jízdy dle GP č. 1650-350/2008. Oprávnění pro Parcela: 179/2. Povinnost k Parcela: 178/1, Parcela: 179/1, zapsané pod sp. zn. V-3675/2009-301.

Věcné břemeno užívání. Oprávnění pro Frojda Josef, Povinnost k Parcela: 179/2, vše zapsáno pod sp. zn. V-3675/2009-301. Toto věcné břemeno již zaniklo úmrtím oprávněného.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 1 780 000 Kč
Typ Nemovité věci > Ostatní
Odhadní cena 891 000 Kč
Vyvolávací cena 891 000 Kč
Dražební jistota 50 000 Kč
Termín konání 20.9.2022 11:30:00
Předpokládaný konec 20.9.2022 13:00:24
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 9.6.2023 13:37:10

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup