skip to main content

DRAŽBA_Administrace insolvencí CITY TOWER, Dubany, Sedlec, Popovec u Řepníku, Svařeň, GLENCROS TRADE, pozemky

dražba

Pozemky Dubany, Sedlec, Popovec u Řepníku, Svařeň, okres Ústí nad Orlicí a Pardubice | Podrobný popis

Předmětem dražby jsou zemědělské pozemky v několika oddělených katastrálních územích v okresech Pardubice a Ústí nad Orlicí. Celková rozloha pozemků činí 39.060 m2.

Pozemky parc. č. 93/107, 178/7 v katastrálním území Dubany nad Bylankou o výměře 10.836 m2 se nachází v okrese Pardubice. Jsou to 2 oddělené zemědělské rovinaté pozemky, které spolu se sousedními pozemky tvoří širší lán polí. Tyto pozemky jsou obhospodařovány spol. Agro Trade, zemědělské a obchodní družstvo Staré Čívice.

Pozemky parc. č. 363, 474, 475, 478 v katastrálním území Sedlec u Vraclavi o výměře 12.103 m2 se nachází v okrese Ústí nad Orlicí. Jedná se o oddělené zemědělské rovinaté pozemky, které spolu se sousedními pozemky tvoří širší lán polí. Tyto pozemky jsou obhospodařovány spol. A L A, a.s. Řepníky a spol. Agro Brteč, spol. s r.o. 

Pozemek parc. č. 360/78 v katastrálním území Popovec u Řepníků o výměře 5.871 m2 se nachází v okrese Ústí nad Orlicí. Jedná se o zemědělský pozemek, který spolu se sousedními pozemky tvoří širší lán polí. Tento pozemek je obhospodařován spol. A L A, a.s. Řepníky a spol. AGRO JENIŠOVICE a.s. 

Pozemky parc. č. 501/15, 543, 582 v katastrálním území Svařeň o výměře 10.250 m2 se nachází v okrese Ústí nad Orlicí. Kromě pozemku parc. č. 582 se jedná o zemědělské rovinaté pozemky, které spolu se sousedními pozemky tvoří širší lán polí. Tyto pozemky jsou obhospodařovány spol. ZEVAS Vraclav a.s. Pozemek parc. č. 582 je svažitý a je zarostlý hospodářsky nevýznamným náletovým lesním porostem.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 93/107 – orná půda, evidovaná výměra 6823 m2, způsob ochrany – chráněná ložisková území, zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 178/7 – orná půda, evidovaná výměra 4013 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, obec Dubany a katastrální území Dubany nad Bylankou na LV 148.

a dále:

- pozemek p. č. 363 – orná půda, evidovaná výměra 4935 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 474 – orná půda, evidovaná výměra 2478 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 475 – orná půda, evidovaná výměra 2453 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 478 – orná půda, evidovaná výměra 2237 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, obec Vraclav a katastrální území Sedlec u Vraclavi na LV 590.

a dále:

- pozemek p. č. 360/78 – orná půda, evidovaná výměra 5871 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, obec Řepníky a katastrální území Popovec u Řepníků na LV 350.

a dále:

- pozemek p. č. 501/15 – orná půda, evidovaná výměra 6305 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 543 – orná půda, evidovaná výměra 1834 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 582 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 2111 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto a katastrální území Svařeň na LV 81.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 1 680 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7505390237/0100
Odhadní cena 1 680 000 Kč
Vyvolávací cena 1 176 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 250 000 Kč
Termín konání 28.2.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 28.2.2024 11:06:19
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 14.7.2024 1:11:40

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup