skip to main content

Dva pozemky, na kterých stojí stavby bez čp/če, Kutná Hora

dražba

Dva pozemky a stavby bez čp/če, Kutná Hora | Podrobný popis

Předmětem dražby jsou 2 pozemky, na kterých stojí stavby bez čp/če, které jsou součástí většího areálu mezi ulicemi Puškinská, Zelenkova a Potoční. Obě nemovitosti mají zřízené věcné břemeno chůze a jízdy. 

Pozemek p.č. 2059/5, součástí je stavba technické vybavenosti bez č.p. Rovinný pozemek charakteru zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 nacházející se při severovýchodním oplocení areálu je zcela zastavěný malou stavbou skladů plynů. Jedná se o zděnou stavbu o dvou místnostech. K objektu je přisazena nákladová rampa na jejíž úrovni jsou situované dveře. Nákladová rampa je betonová na vodorovných ocelových nosnících kotvených na zděných podpěrách s betonovými schody. 

Pozemek p.č. 2059/1O, součástí je stavba technické vybavenosti bez č.p. Rovinný pozemek charakteru zastavěná plocha a nádvoří o výměře 181 m2 nacházející se při jihozápadním oplocení areálu je zcela zastavěný přízemní zděnou stavbou obdélníkového půdorysu členěnou ve dvou výškových úrovních na dřívější výměníkovou stanici a výdejnu nářadí. Oba prostory jsou bez vybavení a nejsou užívané ani udržované.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 2559/5 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 37 m2

Součástí je stavba: Kutná Hora, bez č.p./č.e., tech.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.:  2559/5

  • pozemek p. č. 2559/10 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 181 m2

Součástí je stavba: Kutná Hora, bez č.p./č.e., tech.vyb

Stavba stojí na pozemku p.č.:  2559/10

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, obec Kutná Hora (okres Kutná Hora), část obce Hlouška, katastrální území Kutná Hora na LV 15461.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy Oprávnění pro Parcela: 2559/10, Parcela: 2559/5 Povinnost k Parcela: 2559/1 Listina Rozsudek soudu o zřízení věcného břemene Okresní soud v Kutné Hoře 3C-89/2007 - 261 podle geom. plánu č. 2946-1112/2010 ze dne 07.12.2012. Právní moc ke dni 02.03.2014. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.03.2018 08:26:40. Zápis proveden dne 17.04.2018.  V-1689/2018-205. Pořadí k 26.03.2018 08:26.

Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Ostatní
Číslo účtu 131-8950297/0100
Odhadní cena 660 000 Kč
Vyvolávací cena 666 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 85 000 Kč
Termín konání 8.8.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 8.8.2024 11:00:00
Čas do zahájení 18 dnů 10:16:06
Aktuální datum 20.7.2024 23:43:53

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup