skip to main content

Garážové stání Praha - Nusle

dražba

Garážové stání Nusle, Praha | Podrobný popis

Předmětem zpeněžení je podíl o velikosti 2/45 na jednotce č. 1710/105 (garáži) v budově č.p. 1710, se kterým je spojeno právo užívání 2 parkovacích míst pro automobily v suterénu budovy.

Jedná se o novostavbu bytového domu o 7 NP a 2 PP, budova byla kolaudována v roce 2005. Dům se nachází na pomezí Nuslí a Vršovic.

Jednotka č. 105 je vymezený podzemní prostor společných garážových stání pro osobní automobily, umístěný v 1. PP budovy. Celková podlahová plocha nebytového prostoru je 727,2 m2 a je rozdělena na 45 parkovacích míst, ke kterým se váží jednotlivé podíly. Předmětem ocenění je podíl, ke kterému se podle smlouvy o převodu bytové jednotky a garáže váže právo výlučně užívat garážové stání č. 14 (+56). Jedná se o 1 garážové stání, které je vybaveno zakladačem pro dva vozy nad sebou. Nejedná se o dvě plnohodnotná stání, ale stání výrazně omezena výškou stropu, resp. vozidla v první i druhé výškové úrovni.Katastrální/detailní popis

Předmětem dražby je věc nemovitá, a to:

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 808/151235 na nemovitosti pozemek p. č. 365 – zastavěná plocha a nádvoří,

evidovaná výměra 994 m2, způsob ochrany – ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Na pozemku stojí stavba: Nusle, č.p. 1710, byt.dům

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/45 na nemovitosti jednotka č. 1710/105, způsob využití – garáž, zapsáno na LV

7493, vymezeno v:

Budova: Nusle, č.p. 1710, byt.dům, LV 6338, na parcele č. 365, 2974/2

Parcela: 365 zastavěná plocha a nádvoří

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/45 spoluvlastnického podílu ve výši id. 7272/60494 na společných částech

nemovitosti budovy č.p. 1710, byt.dům, stojící na parcelách č. 365, 2974/2, zapsáno na LV 6338

- spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/45 spoluvlastnického podílu ve výši id. 7272/60494 na společných částech

nemovitosti parcely č. 365 zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 994m2 součástí je stavba č.p. 1710,

byt.dům, zapsáno na LV 6338

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, obec Praha

(okres Hlavní město Praha), část obce Nusle, katastrální území Nusle na LV 6338, 7493, 1104.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Ostatní
Číslo účtu 131-1310297/0100
Odhadní cena 664 000 Kč
Vyvolávací cena 664 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 2 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Termín konání 2.7.2024 10:10:00
Předpokládaný konec 2.7.2024 11:10:00
Čas do zahájení 13 dnů 01:53:22
Aktuální datum 19.6.2024 8:16:37

Dokumenty


Aktuální nabídka

dražba
...

Pozemek 232/10 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 703 100 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Dva ateliéry Slavkov u Brna


Nejnižší podání: 4 865 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
dražba
...

RD Havlíčkův Brod


Nejnižší podání: 2 400 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
dražba
...

Pozemek 234/9 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 502 900 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
výběrové řízení
...

Soubor pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Incore Investment s.r.o.


Uzavření nabídek: 21. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

RD 3+1, Vitčice na Moravě


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Pozemek 8 210 m2, Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové


Nejnižší podání: 427 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Tetětice, Počenice - Tetětice


Nejnižší podání: 480 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pohledávka za Ing. Antonínem Košíkem


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group 4


Nejnižší podání: 1 570 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
dražba
...

ND, RD 3+kk, Štítary na Moravě


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
výběrové řízení
...

Areál k.ú. Štikov - Nová Paka, okres Jičín


Uzavření nabídek: 27. 6. 2024, 11:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup