skip to main content

Golfové hřiště - pozemky v k.ú. Svratouch, okres Chrudim

dražba

Golfové hřiště - pozemky v k.ú. Svratouch, okres Chrudim | Podrobný popis

Pozemky - sportoviště (golfové hřiště) v obci Svratouch, okr. Chrudim, kraj Pardubický, které se nachází v atraktivní lokalitě CHKO a současně v blízkosti menších měst (Svratouch a Svratka), které zabezpečí občanskou vybavenost. Atraktivita lokality je také spojená s historií golfového areálu spolku GOLF CLUB SVATKA 1932, který si pozemky pronajímá. Reliéf pozemků je zvlněný a pozemky jsou udržované v rámci údržby golfového areálu. Celková výměra pozemků činí 49.815 m(tvar nepravidelný, pozemky tvoří část staršího golfového hřiště). Pozemky na sebe navazují a tvoří přibližně 4/10 hrací plochy golfového hřiště, při severním okraji.

Pozemky jsou bez IS,  obec však nabízí kompletní IS. Pozemky jsou přístupné po parc.č. 2041, která je v majetku obce Svratouch a je vedena se způsobem využití „ostatní komunikace“, nicméně jde o nezpevněnou cestu, rozdělující hřiště na dvě části, severní a jižní. S ohledem na uvedené považujeme přístup za právně zajištěný.

Nájemní smlouva na vyžádání u dražebníka.Katastrální/detailní popis

Předmětem převodu je:

  • pozemek p. č. 1306/1 – ostatní plocha, evidovaná výměra 44858 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
  • pozemek p. č. 1306/2 – ostatní plocha, evidovaná výměra 3147 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
  • pozemek p. č. 1312/3 – ostatní plocha, evidovaná výměra 486 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
  • pozemek p. č. 1312/4 – ostatní plocha, evidovaná výměra 1324 m2, způsob využití – sportoviště a rekreační plocha, způsob ochrany – chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, obec Svratouch (okres Chrudim), katastrální území Svratouch na LV 870 
Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) právo umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci, povinnost výkon těchto práv strpět, vyznačeno v geom.pl.č.: 993-557/2021 Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Povinnost k Parcela: 1312/3, Parcela: 1312/4 Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná č. IE-12-2007712/VB/4 ze dne 14.01.2022. Právní účinky zápisu k okamžiku 21.01.2022 08:45:07. Zápis proveden dne 15.02.2022 pod zn. V-563/2022-603. Zapsané na LV 870, k.ú. Svratouch.


Log

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7527430287/0100
Odhadní cena 9 664 110 Kč
Vyvolávací cena 9 664 000 Kč
Dražební jistota 1 500 000 Kč
Termín konání 18.1.2024 10:00:00
Předpokládaný konec 18.1.2024 11:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 23.2.2024 17:31:04

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group


Nejnižší podání: 2 990 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Garáž A Mar. Lázně Úšovice Mobeka group


Nejnižší podání: 359 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 09:15
Anglická aukce
...

Garáž B Mar. Lázně Úšovice, Mobeka group


Nejnižší podání: 359 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 09:30
Anglická aukce
...

Garáž C Mar. Lázně Úšovice, Mobeka group


Nejnižší podání: 399 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 09:45
Anglická aukce
...

Pohledávka ve výši 200.000 Kč, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 110 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 10:30
Anglická aukce
...

Pohledávka ve výši 26 700 000, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 3 020 000 Kč
Termín konání: 27. 2. 2024, 10:45
Anglická aukce
...

Pozemky Dobřejice, obec Malšice, okres Tábor


Nejnižší podání: 330 000 Kč
Termín konání: 28. 2. 2024, 09:30
dražba
...

DRAŽBA_Administrace insolvencí CITY TOWER, Dubany, Sedlec, Popovec u Řepníku, Svařeň, GLENCROS TRADE, pozemky


Nejnižší podání: 1 176 000 Kč
Termín konání: 28. 2. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 1 625 000 Kč
Termín konání: 28. 2. 2024, 13:00
přímý prodej
...

Pozemky Mašov u Trutnova, okres Semily


Anglická aukce
...

Soubor tří pohledávek za jedním dlužníkem Ing. arch. Jiří Makovec


Nejnižší podání: 343 000 Kč
Termín konání: 29. 2. 2024, 10:30
přímý prodej
...

Stavební pozemek, Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup