skip to main content

Hotel Lovosice, ulice Kostelní

dražba

Areál bývalého hotelu Lev včetně vybavení v centru Lovosic, skládající se ze 3 částí – původní hotel, nová přístavba a wellness část s bazénem a saunou.

Hotel Lovosice, ulice Kostelní, okres Litoměřice | Podrobný popis

Předmětem dražby je soubor nemovitých a movitých věcí:

Soubor nemovitých věcí tvoří areál bývalého hotelu Lev v centru Lovosic, který se skládá ze 3 částí – původní hotel, nová přístavba a wellness část s bazénem a saunou.

Původní část hotelu (B) pochází zřejmě ze začátku 20. století a v šedesátých letech byla vystavěna do současné podoby. Dále v letech 2011 a 2012 byl hotel rozšířen o části A a C. Původní část, která byla rekonstruována je celkově podsklepená a má 3 nadzemní podlaží včetně obytného podkroví. Konstrukce je zděná, střecha je sedlová s vikýři, okna jsou plastová.

V objektu B se nachází lobby bar, restaurace, recepce, kuchyně se zázemím, technické místnosti a hotelové pokoje. Objekt je vybaven výtahem, technologií vzduchotechniky, vlastní kotelnou, hotelovou kuchyní, chladícími boxy, serverovnou a kancelářským zázemím. V části A z roku 2012 se nachází kongresová část a hotelové pokoje. Tato část je vybavena vlastní kotelnou s dvěma plynovými kotly zn. Viessmann a akumulační nádrží.

V části C je wellness zařízení - bazén, sauna, odpočívárna s masérnou a sprchy s WC. Hotel disponuje vlastním parkovištěm pro hotelové zákazníky, které má vjezd řešený přes automaticky ovládanou bránu. Jde o hotel v bezvadném stavu, který byl až cca do října roku 2022 v plném provozu.

Soubor movitých věcí tvoří vybavení hotelu LEV. Součástí je kompletní zařízení hotelové restaurace, kuchyně, hotelového coffe lounge baru, kongresového sálu, wellness centra a hotelových pokojů, přičemž podrobný popis je uveden ve znaleckém posudku č. 082/002/2023, zpracovaném znalcem Ing. Kurtem Postupkou, DiS. ze dne 4.5.2023.Katastrální/detailní popis

Předmětem zpeněžení je

  • pozemek p. č. 334/22 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 334/30 – ostatní plocha, evidovaná výměra 9 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 334/33 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 334/35 – ostatní plocha, evidovaná výměra 17 m2, způsob využití – jiná plocha
  • pozemek p. č. 335 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1487 m2

Součástí je stavba: Lovosice, č.p. 3, ubyt.zař

Stavba stojí na pozemku p.č.:  335

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, obec Lovosice (okres Litoměřice), část obce Lovosice, katastrální území Lovosice na LV 1793.

a dále 

  • Seznam movitého majetku v hotelu LEV - Lovosice ve znaleckém posudku číslo: 082/002/2023.
Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 131-8470277/0100
Odhadní cena 51 487 096 Kč
Vyvolávací cena 44 800 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 50 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 3 000 000 Kč
Termín konání 11.7.2024 10:30:00
Předpokládaný konec 11.7.2024 11:30:00
Čas do zahájení 22 dnů 00:45:38
Aktuální datum 19.6.2024 9:44:21

Dokumenty


Aktuální nabídka

dražba
...

Pozemek 232/10 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 703 100 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Dva ateliéry Slavkov u Brna


Nejnižší podání: 4 865 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:00
dražba
...

RD Havlíčkův Brod


Nejnižší podání: 2 400 000 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
dražba
...

Pozemek 234/9 Všechovice u Tišnova, okres Brno-venkov


Nejnižší podání: 1 502 900 Kč
Termín konání: 20. 6. 2024, 10:30
výběrové řízení
...

Soubor pohledávek z majetkové podstaty dlužníka Incore Investment s.r.o.


Uzavření nabídek: 21. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

RD 3+1, Vitčice na Moravě


Nejnižší podání: 490 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 09:00
Anglická aukce
...

Pozemek 8 210 m2, Račice nad Trotinou, okres Hradec Králové


Nejnižší podání: 427 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD Tetětice, Počenice - Tetětice


Nejnižší podání: 480 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 10:00
dražba
...

Pohledávka za Ing. Antonínem Košíkem


Nejnižší podání: 50 000 Kč
Termín konání: 25. 6. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Prodejna Mariánské Lázně, Úšovice, Mobeka group 4


Nejnižší podání: 1 570 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
dražba
...

ND, RD 3+kk, Štítary na Moravě


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 27. 6. 2024, 09:00
výběrové řízení
...

Areál k.ú. Štikov - Nová Paka, okres Jičín


Uzavření nabídek: 27. 6. 2024, 11:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup