skip to main content

Komerční objekt - restaurace s bowlingem, Chomutov

dražba

Komerční objekt z roku 2008 - restaurace s bowlingem - celkem 12 drah. Zastavěná plocha činí 1232m2, užitná plocha činí 1106 m2, plocha pozemku činí 3037 m2.

Podrobný popis

Předmětem   je komerční objekt využívaný jako restaurace s bowlingem. Jedná se o jednopodlažní zděnou stavbu bez podsklepení. Dle dostupných informací byl objekt postaven v roce 2008. Podlahová plocha objektu započitatelná činí celkem 1.106,43 m2. Další vybavení tvoří strojovna bowlingu - celkem se jedná o 12 drah. Objekt je napojen na všechny inženýrské sítě v obci, je zaveden vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, odpady jsou přečerpávány do kanalizace z jímky cca 4 m3. Vytápění objektu ústředně pomocí plynového kotle, jsou zde použity jak závěsné radiátory, tak podlahové radiátorové vytápění, součástí objektu je také rekuperace. Ohřev TUV zajišťuje bojler a plynový kotel. Na pozemku jsou okrasné dřeviny. Celý areál je oplocen pletivem kotveným do ocelových sloupků. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě, součástí areálu je parkovací plocha s asfaltovým povrchem. Objekt je postaven v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. Zastávka dálkových spojů ve vzdálenosti dojezdové, parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Zastavěná plocha činí 1232m2, užitná plocha činí 1106 m2, plocha pozemku činí 3037 m2.

Navrhovatel prohlašuje, že:

- předmět dražby je v současné době užíván.

- k předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 4900/4 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 11 m2, způsob využití – zbořeniště
  • pozemek p. č. 4902/12 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 786 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 4902/13 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1221 m2

Součástí je stavba: Chomutov I, č.p. 5723, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.:  4902/13

  • pozemek p. č. 4902/14 – ostatní plocha, evidovaná výměra 509 m2, způsob využití – ostatní komunikace
  • pozemek p. č. 4902/25 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 425 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 4902/26 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 53 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 4902/27 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 32 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, obec Chomutov, katastrální území Chomutov I na LV 12141.


Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy za účelem zřízení plynárenského zařízení s příslušenstvím, stavebních úprav a provozování distribuční soustavy a plynových přípojek v rozsahu GP 4330-183/2010. Oprávnění pro GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, RČ/IČO: 27295567. Povinnost k Parcela: 4902/12, Parcela: 4902/14, Parcela: 4900/4, Parcela: 4902/12, Parcela: 4902/13, Parcela: 4902/14, Parcela, 4902/25, Parcela: 4902/26, Parcela: 4902/27. Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 27.09.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.11.2010. Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 27.09.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 15.11.2010 pod zn. V-7992/2010-503.

Na předmětu dražby je v evidenci příslušného katastru nemovitostí zapsáno zástavní právo smluvní ve prospěch navrhovatele dražby. V souladu s ust. § 58 odst. 1 ZVD v platném znění toto zástavní právo přechodem vlastnictví k předmětu dražby zaniká.

Zástavní právo smluvní - veškeré existující, budoucí, podmíněné i nepodmíněné pohledávky vzniklé do 31.08.2022 do celkové výše 193.000.000,-Kč včetně příslušenství. Oprávnění pro Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 45244782. Povinnost k Parcela: 4900/4, Parcela: 4902/12, Parcela: 4902/13, Parcela: 4902/14, Parcela: 4902/25, Parcela: 4902/26, Parcela: 4902/27. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení ZN1/169/15/LCD ze dne 23.02.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.02.2016 13:45:20. Zápis proveden dne 16.03.2016; uloženo na prac. Chomutov pod zn. V-1430/2016-503.

Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení ZN1/169/15/LCD ze dne 23.02.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.02.2016 13:45:20. Zápis proveden dne 16.03.2016; uloženo na prac. Chomutov V-1430/2016-503.

Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení ZN1/169/15/LCD ze dne 23.02.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.02.2016 13:45:20. Zápis proveden dne 16.03.2016; uloženo na prac. Chomutov V-1430/2016-503.

Zákaz zcizení po dobu trvání zástavního práva Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 45244782. Povinnost k Parcela: 4900/4, Parcela: 4902/12, Parcela: 4902/13, Parcela: 4902/14, Parcela: 4902/25, Parcela: 4902/26, Parcela: 4902/27. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z., o zákazu zcizení ZN1/169/15/LCD ze dne 23.02.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 23.02.2016 13:45:20. Zápis proveden dne 16.03.2016; uloženo na prac. Chomutov pod V-1430/2016-503.


Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická nedobrovolná dražba
Stav vydraženo
Cena vydražení 25 000 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7502400217/0100
Odhadní cena 23 000 000 Kč
Vyvolávací cena 14 800 000 Kč
Dražební jistota 1 000 000 Kč
Termín konání 27.9.2022 13:00:00
Předpokládaný konec 27.9.2022 14:40:33
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 22.9.2023 11:25:40

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Zdíkovec 21/10 - Luxusní rekreační byt s balkonem na Šumavě


Nejnižší podání: 3 900 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 10:00
Anglická aukce

Zdíkovec 21/9 - Luxusní byt k bydlení na Šumavě


Nejnižší podání: 3 900 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 10:30
Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku Slavkov u Uherského Brodu


Nejnižší podání: 190 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 10:45
Anglická aukce

Pohledávka ve výši 200 000 Kč, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 100 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Stavební pozemek Moravany, okres Brno - venkov


Nejnižší podání: 7 050 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemků Lom, okres Tábor


Nejnižší podání: 550 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Stavební pozemek Moravany, okres Brno - venkov


Nejnižší podání: 6 090 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Chata Nebovidy u Brna


Nejnižší podání: 1 900 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:15
Anglická aukce

Pohledávka ve výši 26 700 000 Kč, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 3 000 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:15
Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl na RD Razová a pozemcích, okres Bruntál


Nejnižší podání: 1 500 000 Kč
Termín konání: 28. 9. 2023, 10:00
přímý prodej

Byt 2+kk 40m2, Praha 1-Nové Město, ul. Navrátilova


přímý prodej

RD 3+1 Osvětimany s garáží a menší zahrádkou


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup