ARCHIV - Letoun Cessna 402 B, OK-GEO 20160478DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4200521749/6800
Vyvolávací cena
3.000.000 Kč
Dražební jistota
500.000 Kč
Datum a čas zahájení
21.9.2016 v 09:15:00
Datum a čas ukončení
21.9.2016 v 10:15:00
Odhadní cena
3.000.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
8.9.2016 v 10:00
15.9.2016 v 10:00
Místo konání prohlídky
sraz účastníků prohlídky je na adrese Letiště Brno-Tuřany 904/1, Tuřany 627 00 Brno.

Lokalita

, Brno

invisible
zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lucie Vařeková

774727724
Napište nám:
varekova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
21.9.2016 10:15:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
21.9.2016 09:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Letoun Cessna 402 B, OK-GEO, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn.B 4298

Navrhovatel:
Tetera a spol.

Termín dražby:
Zahájení: 21.9.2016 09:15
Ukončení: 21.9.2016 10:15

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je věc movitá, a to:

 

m1 Letoun Cessna 402B - rejstříková značka OK-GEO, výrobní č. 402B-0921, rok výroby 1975

Motor typ TSIO-520-Ec, v.č. 812647-R

Vrtule typ McCAuley 3, v.č. 81793

Nálet od výroby 9677:45 hodin

 

UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY PROHLÍDKY:

Všichni účastníci musí mít s sebou občanský průkaz, nebo pas. 

Dále musí být vybaveni vhodnými ochrannými pracovními prostředky (zejména pro prevenci úrazu hlavy, nebo znečištění pohonnými hmotami a provozními kapalinami).

V areálu není možné fotit, ani pořizovat videozáznam, toto bude možné jen v hangáru přímo u letounu. Fotografování jiných letadel, než je předmět dražby, není umožněno.

 Odhad ceny předmětu dražby: 3.000.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem dražebníkem

Nejnižší podání: 3.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 500.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

 

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!