skip to main content

Letoun Cessna 402 B, OK-GEO

dražba

Katastrální/detailní popis

Předmětem elektronické dražby je věc movitá, a to:

 

m1 Letoun Cessna 402B - rejstříková značka OK-GEO, výrobní č. 402B-0921, rok výroby 1975

Motor typ TSIO-520-Ec, v.č. 812647-R

Vrtule typ McCAuley 3, v.č. 81793

Nálet od výroby 9677:45 hodin

 

UPOZORNĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY PROHLÍDKY:

Všichni účastníci musí mít s sebou občanský průkaz, nebo pas. 

Dále musí být vybaveni vhodnými ochrannými pracovními prostředky (zejména pro prevenci úrazu hlavy, nebo znečištění pohonnými hmotami a provozními kapalinami).

V areálu není možné fotit, ani pořizovat videozáznam, toto bude možné jen v hangáru přímo u letounu. Fotografování jiných letadel, než je předmět dražby, není umožněno.

 Zástavní práva, závazky

 

 

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Lucie Vařeková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Stav vydraženo
Cena vydražení 620 000 Kč
Typ Movité věci > Vozidlo
Odhadní cena 3 000 000 Kč
Vyvolávací cena 300 000 Kč
Dražební jistota 80 000 Kč
Termín konání 24.1.2017 09:00:00
Předpokládaný konec 24.1.2017 10:31:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 10:42:10

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup