ARCHIV - Movité věci GOMI Trade s.r.o. 20200472DD

Soubor strojů a zařízení používaných v autoservisu, prodejně a myčce aut.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211127181/6800
Vyvolávací cena
1.000.000 Kč
Dražební jistota
300.000 Kč
Datum a čas zahájení
24.9.2020 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
24.9.2020 v 11:00:00
Odhadní cena
2.080.502 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
11.9.2020 ve 13:00
18.9.2020 ve 13:00
Místo konání prohlídky
Lučany nad Nisou 692, Lučany nad Nisou

Lokalita

Lučany nad Nisou 692, Lučany nad Nisou

invisible
zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

776806022
Napište nám:
matysova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
24.9.2020 11:00:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
24.9.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Movité věci GOMI Trade s.r.o., kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Kancelář správců v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 24.9.2020 10:00
Ukončení: 24.9.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby  je soubor věcí movitých, tak jak je sepsán v soupisu majetkové podstaty a to m24 - soubor movitého majetku (příloha č.1) a  m26 - skladové zásoby (příloha č.2)

Jedná se o soupis strojů, zařízení, zásoby na skladě a rozpracovanou výrobu. Podrobný popis movitého majetku je uveden v  příloze č. 1 a 2, které je možno  vyžádat u dražebníka.

Předmět dražby je ve stavu odpovídajícímu době a místu uskladnění. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že nemá žádné informace o tom, zdali věci movité jsou fyzicky dohledatelné a neodpovídá za jejich případnou neexistenci.

 Odhad ceny předmětu dražby: 2.080.502,- Kč
Cenu zjistil znalec Mgr. Josef Neumann LL.M, znalecký posudek číslo 447-2/20 ze dne 27.2.2020.

Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!