skip to main content

ND RD Moravany u Brna, okres Brno-venkov

dražba

Podrobný popis

Rodinné domy, tvoří funkční celek s přilehlými pozemky. Celková výměra veškerých pozemků, vč. pozemků zastavěných stavbami činí 2604 m2.

1. Rodinný dům č.p. 486

Rodinný dům je postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží, kdy 2. NP je podkrovní, dům není podsklepen. Stavba je ve velmi dobrém, udržovaném stavu, bez zjištěných závad, stáří cca 15 let.
Základy budovy jsou tvořeny z betonu s izolací, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 30 cm a stropy jsou železobetonové monolitické, v podkroví jsou sádrokartonové podhledy. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější plášť objektu je zateplen polystyrenem s tenkovrstvými omítkami. Dudova je v přízemí řešena převážně ke komerčním účelům, nacházejí se zde převážně kancelářské prostory a technické prostory a v patře jsou dvě bytové jednotky 4+kk.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, zdrojem vody je veřejný vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn zde není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí elektrických přímotopů. Pro ohřev vody jsou instalovány elektrické bojlery.
Na pozemcích společně využívaných se v severní části nachází tři řadové garáže se skladem, nad kterými je zbudováno parkovací stání u silnice, dále jsou zde okrasné porosty a zpevněné plochy. Pozemek není oplocen. Samotný pozemek je mírně svažitý. 

2. Rodinný dům č.p. 654

Rodinný dům je samostatný objekt a má 1 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, bez obytného podkroví. Stavba je ve velmi dobrém, udržovaném stavu, bez zjištěných závad, stáří cca 12 let.
Základy jsou betonové izolované, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 30 cm a stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější plášť objektu je zateplen polystyrenem s tenkovrstvými omítkami. Stavba je využívána výhradně k bydlení. Dispozičně je dům řešen jako 4+1.

Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, dřevěné prosklené, zárubně dveří jsou obložkové nebo kovové a vchodové dveře jsou plastové. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Osvětlovací techniku tvoří lustry, směrové lampy, bodová svítidla. V obytných místnostech je keramická dlažba nebo laminátová plovoucí podlaha, v ostatních místnostech je keramická dlažba.
Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V, zdrojem vody je veřejný vodovod, je napojen na veřejnou kanalizaci a zemní plyn zde není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí elektrických přímotopů, alternativně lokálně krbem umístěným v obývacím pokoji. Pro ohřev vody je instalován elektrický bojler.
Na pozemcích společně využívaných se nachází venkovní bazén se zastřešením, vedlejší stavba (sklad, technologie pro bazén), dále zpevněné dlážděné plochy, okrasné dřeviny a oplocení pozemku tvoří plot tvořený zděnou podezdívkou se sloupky s ozdobnou betonovou výplní. Samotný pozemek je mírně svažitý.


K objektům je přístup po zpevněné komunikaci. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Domy jsou postaveny na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V obci je pobočka České pošty a základní škola. Pro vyšší vzdělání, kulturní a sportovní vyžití je nutné dojíždět.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. 1040/68 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 222 m2

Součástí je stavba: Moravany u Brna, č.p. 486, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.:  1040/68

  • pozemek p. č. 1040/79 – orná půda, evidovaná výměra 713 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 1040/80 – orná půda, evidovaná výměra 152 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • pozemek p. č. 1040/183 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 195 m2

Na pozemku stojí stavba: Moravany u Brna, č.p. 654, jiná st.

  • pozemek p. č. 1040/188 – orná půda, evidovaná výměra 1322 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond
  • nemovitosti stavba Moravany, č.p. 654, způsob využití – jiná stavba, stojící na parcele č. 1040/183, zapsáno na LV č. 216

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, obec Moravany (okres Brno-venkov), část obce Moravany, katastrální území Moravany u Brna na LV 216.Zástavní práva, závazky

Věcná práva zatěžující nemovitosti

Věcné břemeno cesty chůze a jízdy. Oprávnění pro Parcela: 1040/190, Parcela: 1040/81 Povinnost k Parcela: 1040/80. Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.06.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.06.2005. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-1501/2005-734.

Věcné břemeno užívání. Oprávněný je oprávněn spolu s povinným užívat celou stavbu, tj. včetně bytu a garáže, které jsou součástí budovy, a to s veškerým souvisejícím příslušenstvím. Oprávnění pro Nováková Kateřina, Modřická 654/34a, 66448 Moravany, RČ/IČO: 686116/0042. Povinnost k Stavba: Moravany, č.p. 654. Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 04.09.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 05.09.2019 11:14:04. Zápis proveden dne 27.09.2019 pod zn. V-14631/2019-703.

Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky s příslušenstvím dle Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru č.HF-710-0168/05 ve výši 6 000 000,- Kč. Oprávnění pro Živnostenská banka, a.s., Na příkopě 858/20, Nové Město, 11000 Praha 1, RČ/IČO: 00001368 Povinnost k Parcela: 1040/183, Parcela: 1040/188, Parcela: 1040/68. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 17.05.2005. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.05.2005. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-1116/2005-734.

Zástavní právo smluvní  k zajištění pohledávek: Existujících až do celkové výše 12.000.000,- Kč vznikajících po dobu do 31.12.2030, podle Smlouvy o zápůjčce ze dne 17.3.2016 podle Smlouvy o půjčce ze dne 29.4.2010 a dodatku ze dne 1.4.2011. Oprávnění pro MBM Real s.r.o., Stará pošta 750, 66461 Rajhrad, RČ/IČO: 25543831 Povinnost k Parcela: 1040/79, Parcela: 1040/80 Stavba: Moravany, č.p. 654. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 17.03.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.04.2016 09:15:52. Zápis proveden dne 20.05.2016 pod zn. V-6238/2016-703.

Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: dle Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 17.3.2016 do celkové výše 12.000.000,- Kč vznikajících po dobu do 31.12.2030 Oprávnění pro MBM Real s.r.o., Stará pošta 750, 66461 Rajhrad, RČ/IČO: 25543831 Povinnost k Parcela: 1040/183, Parcela: 1040/188, Parcela: 1040/68. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 17.03.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 04.04.2016 09:15:52. Zápis proveden dne 31.05.2016 pod zn. V-6237/2016-703.

Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky: Existující, Pohledávka ve výši 3.059.532,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o společné investici ze dne 31.10.2018, ve znění dodatku č. 1. Oprávnění pro Nováková Kateřina, Modřická 654/34a, 66448 Moravany, RČ/IČO: 686116/0042 Povinnost k Parcela: 1040/183, Parcela: 1040/188, Parcela: 1040/68, Parcela: 1040/79 Povinnost k Parcela: 1040/80 Stavba: Moravany, č.p. 654. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 04.09.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 05.09.2019 11:05:47. Zápis proveden dne 27.09.2019 pod zn. V-14628/2019-703.

Zástavní právo smluvní pro pohledávku ve výši 4.000.000,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne 27.8.2019. Oprávnění pro Nováková Kateřina, Modřická 654/34a, 66448 Moravany, RČ/IČO: 686116/0042 Povinnost k Parcela: 1040/183, Parcela: 1040/188, Parcela: 1040/68, Parcela: 1040/79, Parcela: 1040/80 Stavba: Moravany, č.p. 654. Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 04.09.2019. Právní účinky zápisu k okamžiku 05.09.2019 11:09:57. Zápis proveden dne 27.09.2019 pod zn. V-14629/2019-703.

Poznámky a další obdobné údaje

Zakladatel svěřenského fondu. Oprávnění pro Vančura Zdeněk, Modřická 116/6, Přízřenice, 61900 Brno, RČ/IČO: 610830/0594 Povinnost k Parcela: 1040/183, Parcela: 1040/188, Parcela: 1040/68, Parcela: 1040/79, Parcela: 1040/80 Stavba: Moravany, č.p. 654. Statut svěřenského fondu NZ 311/2020, N 296/2020 ze dne 08.04.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.04.2020 07:00:00. Zápis proveden dne 27.05.2020 pod zn. V-5886/2020-703.

Doba trvání svěřenského fondu doba určení: 15 let. Povinnost k Parcela: 1040/183, Parcela: 1040/188, Parcela: 1040/68, Parcela: 1040/79, Parcela: 1040/80 Stavba: Moravany, č.p. 654. Statut svěřenského fondu NZ 311/2020, N 296/2020 ze dne 08.04.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 24.04.2020 07:00:00. Zápis proveden dne 27.05.2020 pod zn. V-5886/2020-703.

Práva k nemovitostem jsou dotčena změnou Z-11723/2021-703.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jaroslav Hradil

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická nedobrovolná dražba
Stav vydraženo
Cena vydražení 40 200 000 Kč
Typ Nemovité věci > Domy
Číslo účtu 4211119544/6800
Odhadní cena 40 200 000 Kč
Vyvolávací cena 40 200 000 Kč
Dražební jistota 3 000 000 Kč
Termín konání 5.1.2022 09:00:00
Předpokládaný konec 5.1.2022 10:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.5.2022 8:31:31

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup