skip to main content

Obchodní závod dlužníka L.O.O, Bystřice nad Pernštejnem

dražba

Předmětem prodeje je obchodní závod L.O.O. s.r.o., IČO: 27895386, se sídlem Průmyslová 1413, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Jedná se především o nemovité věci zapsané na LV č. 2622 k.ú. Bystřice nad Pernštejnem a movité věci, které souvisejí s kovovýrobou.

Předmět činnosti firmy L.O.O. s.r.o.

Obrábění kovů, horizontální frézování CNC, svařování, práškové lakováníPodrobný popis

Předmětem prodeje je obchodní závod L.O.O. s.r.o., IČO: 27895386, se sídlem Průmyslová 1413, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Jedná se především o nemovité věci zapsané na LV č. 2622 k.ú. Bystřice nad Pernštejnem, movité věci, které souvisejí s kovovýrobou, zejména sloupové jeřáby zn. UNIMAN s nosností 1000kg a 3000kg, sloupová vrtačka zn. KOVOSVIT, typ VR 5A, 505 N°, 3x 380V, 50Hz, 11A, 6kVa, nájemní smlouva ze dne 23.2.2020 včetně dodatku, dohoda o provedení práce podepsaná k 1.8.2021 o provádění údržbových prací, nákladní automobil Škoda Felicia PickUp 1,3.

Nemovitost v katastrální území Bystřice nad Pernštejnem byla původně využívaná jako výrobní hala pro třískové obrábění kovů. Dnes je hala využívaná ke skladování. Základové konstrukce jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou ocelové, stropní konstrukce nejsou provedeny, střecha je sedlová s mírným spádem, krytina je tvořena střešními panely s tepelnou izolací, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, úpravy povrchu jsou opatřeny nátěrem, vnitřní obklady nejsou provedeny, dveře jsou plastové, vrata jsou také plastová na elektrický pohon, okna jsou plastová, prosvětlení střešních světlíků, podlahu tvoří vysoce odolný beton a v části zámková dlažba, vytápění je teplovzdušné plynovými jednotkami, hromosvod je proveden, napojení na inženýrské sítě: vodovod, kanalizace, plyn a  elektroinstalace je 230/400 V, ostatní vybavení: tři jeřáby (nosnost 2x 1000 kg a 1x 3000 kg). Na pozemku se nachází administrativní vestavba se sociálním zázemím. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropní konstrukce jsou rovné, střecha je plochá, krytinu tvoří zastřešení haly včetně klempířských konstrukcí, omítky jsou vápenné, vnitřní obklady jsou keramické běžné, schody jsou betonové monolitické a venkovní ocelové do 2.NP, dveře jsou dřevěné hladké, okna jsou plastová, krytinu podlah tvoří dlažba a PVC, vytápění je ústřední plynové (pro každé patro samostatný plynový kotel), ohřev TUV je pomocí boilerů a zásobníků v kotlích, vestavba je napojená na veškeré inženýrské sítě jako hala, vnitřní hygienické vybavení tvoří: umyvadla, sprchové kouty, splachovací WC, ostatní vybavení: klimatizace v kanceláři ve 2.NP, kamerový a zabezpečovací systém.

Dále se na pozemku nachází ocelový přístřešek sloužící jako expedice navazující na halu v zadní část (ve směru od příjezdové komunikace) s pultovou střechou. Součástí pozemků a příslušenství tvoří trafostanice 630 kVA, venkovní úpravy standardního rozsahu (jedná se zejména o přípojky inženýrských sítí, retenční nádrž 60 m3, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, štěrkové a asfaltové, štěrkové parkoviště, oplocení (betonové sloupky s drátěným pletivem), vjezdová brána a branka).

V případě, že budou do elektronické dražby přihlášeni nejméně dva zájemci a nebude učiněno ani nejnižší podání, je licitátor oprávněn postupně snižovat v tomto kole od 15 minuty od zahájení dražby nejnižší podání o 1.000.000 Kč a to až na částku 21.000.000 Kč, tato částka bude zároveň posledním nejnižším podáním.

 Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 2958/53 – trvalý travní porost, evidovaná výměra 14192 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 2958/58 – ostatní plocha, evidovaná výměra 2903 m2, způsob využití – manipulační plocha

- pozemek p. č. 2958/60 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 2905 m2

Součástí je stavba: Bystřice nad Pernštejnem, č.p. 1413, výroba
Stavba stojí na pozemku p.č.:  2958/60

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Bystřice nad Pernštejnem, katastrální území Bystřice nad Pernštejnem na LV 2622.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná na LV 2622, k.ú. Bystřice nad Pernštejnem.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 305036506/0300
Odhadní cena 34 586 000 Kč
Vyvolávací cena 31 000 000 Kč
Dražební jistota 2 000 000 Kč
Termín konání 7.2.2023 12:00:00
Předpokládaný konec 7.2.2023 13:30:00
Čas do zahájení 1 den 02:14:28
Aktuální datum 6.2.2023 9:45:31

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Pozemky Hroznatín, okres Třebíč


Nejnižší podání: 1 800 000 Kč
Termín konání: 7. 2. 2023, 13:00
Anglická aukce

Byt 4+1 Horní Slavkov, okres Sokolov


Nejnižší podání: 607 000 Kč
Termín konání: 9. 2. 2023, 09:40
výběrové řízení

Rodinný dům Hvozdec u Veverské Bítýšky, okres Brno-venkov


Uzavření nabídek: 9. 2. 2023, 11:00
Anglická aukce

Družstevní byt 1+1 Česká Lípa


Nejnižší podání: 1 637 000 Kč
Termín konání: 9. 2. 2023, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Křelov/Olomouc 4.720 m2 - spoluvlastnický podíl id.1/2


Nejnižší podání: 109 500 Kč
Termín konání: 9. 2. 2023, 10:20
Anglická aukce

Byt 3+1 Hrabůvka a podíl na nebytovém prostoru, okres Ostrava - město


Nejnižší podání: 1 950 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:00
Anglická aukce

Byt 1+1 Znojmo, ul. Přímětická


Nejnižší podání: 1 500 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:00
Anglická aukce

Areál Autoklubu s dopravním hřištěm Písek


Nejnižší podání: 1 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:20
dražba

Penzion Pozlovice, okres Zlín


Nejnižší podání: 46 750 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:30
Anglická aukce

Pozemky 167 m2 Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 2 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 10:40
Anglická aukce

40. e - aukce ČEZ NISSAN LEAF 30kWh Acenta elektromobil, RZ EL232AB


Nejnižší podání: 290 000 Kč
Termín konání: 16. 2. 2023, 09:00
Anglická aukce

CNC obráběcí centrum Reichenbacher VISION


Nejnižší podání: 1 573 000 Kč
Termín konání: 18. 2. 2023, 10:00
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup