skip to main content

pension s restaurací v obci Orlová, okres Karviná

dražba

budova byla využívána jako restaurace s penzionem

Penzion Poruba u Orlové, okres Karviná | Podrobný popis

Penzion s restaurací č.p. 289, který je umístěn jižním směrem od Městského úřadu v Orlové v části Orlová - Poruba při místní zpevněné komunikaci ul. Slezské, nedaleko kruhového objezdu ulic Slezské a Těšínské. Původně se jednalo o stavbu rodinného domu, která byla zcela odstraněna vyjma části 1.PP a v letech 2014-2015 vystavěn současný objekt Penzionu s restaurací. Lokalita je dobře dostupná z ulice Ostravské, která je hlavní spojnici mezi Ostravou a okresním městem Karvinou.

Pozemky jsou přístupné po místní zpevněné komunikaci s napojením na veškeré inženýrské sítě (poznámka: funkčnost přípojek nebyla ověřena). Věci nemovité jsou tedy tvořeny objektem penzionu s restaurací č.p. 289, se všemi součástmi a příslušenstvím a pozemky parc.č. 541, 542, 543.

Jedná se o částečně podsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím a podkrovím pod sedlovou střechou, v části s pultovou.

Podrobné informace ve znaleckém posudku.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 541 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 402 m2

Součástí je stavba: Poruba, č.p. 289, rod.dům

Stavba stojí na pozemku p.č.: 541

- pozemek p. č. 542 – zahrada, evidovaná výměra 259 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 543 – zahrada, evidovaná výměra 396 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, obec Orlová, katastrální území Poruba u Orlové na LV 670.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 131-8360297/0100
Odhadní cena 13 800 000 Kč
Vyvolávací cena 9 660 000 Kč
Dražební jistota 1 000 000 Kč
Termín konání 16.2.2024 09:30:00
Předpokládaný konec 16.2.2024 10:30:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 3.3.2024 22:16:11

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup