skip to main content

Penzion Pozlovice, okres Zlín

dražba

Penzion v lázeňské lokalitě Luhačovice je atypický objekt - tři komunikačně propojené části – severní křídlo (ubytovací pokoje, prádelna a skladovací místnosti, chodba, přístavba bazénu – nyní se nevyužívá), střední část a jižní křídlo (hlavní vstup s recepcí, schodiště, chodba, tělocvična a zázemí, pokoje, apartmány, jídelna, salonek, místnosti pro lékařskou a rehabilitační péči, sklady, sociální zázemí pro personál). Zastavěná plocha - 2235 m2, užitná plocha - 4250 m2, plocha pozemku - 9917 m2.

Penzion Pozlovice, okres Zlín | Podrobný popis

Předmětem dražby je soubor nemovitých a movitých věcí, sloužící k provozování penzionu Spokojené stáří, tj. k péči o seniory. 15. března 2013 byl v této nemovitosti v Luhačovicích - Pozlovicích zahájen provoz v rozsahu dlouhodobého i krátkodobého ubytování občanů seniorského věku se zajištěním celodenní stravy, kulturního a společenského programu. Kapacita nemovitosti je 100 lůžek v jedno a dvou lůžkových a dvou pětilůžkových pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením a čajovou kuchyňkou. V nabídce jsou i dvoupokojové apartmány pro manželské páry. 

Jedná se o třípodlažní, z části dvoupodlažní objekt provedený celo-stěnným panelovým systémem T06B, s plochou střechou. Byla provedena izolace proti zemní vlhkosti vodorovné i svislé, vnější úprava povrchů – běžné omítky, stropy jsou železobetonové, schodiště železobetonové montované, vnitřní úprava stěn – štukové omítky, v části obklady, Původní objekt byl postaven v 80. letech 20. století. V letech 1994 – 2022 proběhla průběžná údržba, která zahrnovala kompletní rekonstrukce přízemí – vybudování lázeňské péče, nástavba vstupních objektů, úpravy spojovacího krčku, jídelna, salonek, rekonstrukce střechy včetně zateplení, oprava kanalizace a zdravotní části, přívod a rozvody kabelové televize, vybudování plynové kotelny, výměna oken, dostavba vnitřního bazénu vč. technologie, nové textilní krytiny pokojů a chodeb, dlažby na vnitřních schodištích, rekonstrukce hromosvodů vybudování požárních schodišť a pořízení požárních dveří.

Dispozice objektu je atypická. Jedná se o tři komunikačně propojené části – severní křídlo – ubytovací pokoje, prádelna a skladovací místnosti, chodba, přístavba bazénu – nyní se nevyužívá, střední část a jižní křídlo – hlavní vstup s recepcí, schodiště, chodba, tělocvična a zázemí, pokoje, apartmány, jídelna, salonek, místnosti pro lékařskou a rehabilitační péči, sklady, sociální zázemí pro personál. Okna jsou plastová s dvojsklem a příslušenství oken tvoří žaluzie. Místnosti jsou orientované na východ, západ. Kuchyňské vybavení tvoří přípravna pokrmů - velkokapacitní. V koupelnách se nachází sprchové kouty, umyvadla a na toaletě se nachází klasické toalety. Interiérové dveře jsou dýhované plné, dýhované prosklené a požární zárubně jsou ocelové a vchodové dveře jsou hliníkové prosklené. Osvětlovací techniku tvoří lustry, směrové lampy, bodová svítidla, zářivková svítidla.

Další vybavení objektu tvoří anténní rozvody, síťové rozvody, vestavěné skříně v pokojích, odvětrání prostorů ventilátory, dva osobní výtahy, vnitřní bazén – nyní se nevyužívá. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400 V. Objekt je napojen veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci. Objekt má přípojku na zemní plyn. Vytápění je zajištěno ústředně z domovní kotelny a vytápění zajišťuje vlastní plynový kotel, topná tělesa tvoří závěsné radiátory, ohřev vody zajišťuje plynový kotel.

Stav objektu lze charakterizovat jako dobrý, odpovídající pravidelné údržbě. Součástí jsou dále pozemky parc. č. 1516/15 – ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 6087 m2– nachází se zde oplocené hřiště se zpevněným povrchem, parc. č. 1516/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace o velikosti 650 m2, parc. č. 1516/22 – ostatní plocha, jiná plocha o velikosti 945 m2 a pozemek parc. č. st. 741, na kterém se nachází venkovní bazén – nyní bez využití. Na pozemcích se dále nachází trvalé porosty okrasného charakteru. Sklon pozemku je rovinatý a částečně je mírně svažitý. Přístup je řešen přes soukromý pozemky – parc. č. 1516/16, 1516/17, 1516/18 jiného subjektu, věcné břemeno přístupu ve prospěch majitele oceňovaného majetku je zřízeno.

Soubor movitých věcí tvoří vybavení nemovitosti blíže specifikované dle Přílohy č. 1

Možnost zajištění úvěrového financování již od 2,8% p.a. na doplacení ceny dosažené vydražením.Katastrální/detailní popis

  • pozemek p. č. St. 737 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1895 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Pozlovice, č.p. 369, obč.vyb.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 737,

  • pozemek p. č. St. 741 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 340 m2, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

Součástí je stavba: Pozlovice, bez č.p./č.e., jiná st.

Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 741,

  • pozemek p. č. 1516/15 – ostatní plocha, evidovaná výměra 6087 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 1516/19 – ostatní plocha, evidovaná výměra 650 m2, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území
  • pozemek p. č. 1516/22 – ostatní plocha, evidovaná výměra 945 m2, způsob využití – jiná plocha, způsob ochrany – rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, obec Pozlovice, část obce Pozlovice, katastrální území Pozlovice na LV 1532.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy. Oprávnění pro Parcela: St. 737 Povinnost k Parcela: 1516/16, Parcela: 1516/17, Parcela: 1516/9. Listina: Smlouva o věcném břemeni V3 2/1998 ze dne 16.12.1997, právní účinky vkladu ke dni 5.1.1998. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. Z-7900024/1998-737.

Věcné břemeno chůze a jízdy - průchodu a průjezdu Oprávnění pro Parcela: St. 867 Povinnost k Parcela: 1516/19 Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 21.12.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.12.2013. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva pod zn. V-2208/2013-737.


Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Stav vydraženo
Cena vydražení 30 371 500 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7503950237/0100
Odhadní cena 64 250 000 Kč
Vyvolávací cena 30 321 500 Kč
Minimální hodnota příhozu 50 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 3 000 000 Kč
Termín konání 6.6.2023 10:30:00
Předpokládaný konec 6.6.2023 11:31:44
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 29.5.2024 22:59:11

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup