ARCHIV - Podíl id. 1/2 ubytovací zařízení s pozemkem, k.ú. Luže, okres Chrudim 20190029DD

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 komerčního objektu o 1NP z r. 2006. V 1 NP je uzpůsoben pro provoz bowlingu s barem a restaurací. V podkrovní části se pak nachází byty se samostatnými vchody a prostor pro vestavbu dalšího podkrovního bytu. V objektu není půda a disponuje vybudovaným obytným podkrovím.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125186/6800
Vyvolávací cena
1.790.000 Kč
Dražební jistota
300.000 Kč
Datum a čas zahájení
3.9.2019 v 10:00:00
Datum a čas ukončení
3.9.2019 v 11:00:00
Odhadní cena
2.380.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
14.8.2019 ve 14:00
21.8.2019 ve 14:00
Místo konání prohlídky
ulice U Stadionu 154, Luže

Lokalita

ulice U Stadionu 154, Luže

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
3.9.2019 11:00:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
3.9.2019 10:59:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
3.9.2019 10:58:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
3.9.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Podíl id. 1/2 ubytovací zařízení s pozemkem, k.ú. Luže, okres Chrudim, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
EF Insolvence v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 3.9.2019 10:00
Ukončení: 3.9.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 877 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 643 m2

             Na pozemku stojí stavba: Luže, č.p. 154, rod.dům, LV 1009

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Chrudim, pro obec a k.ú. Luže, na LV č. 990

 

a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 souboru věcí nemovitých:

- stavba Luže, č.p. 154, způsob využití - rod. dům, stojící na pozemku p.č. St. 877, LV 990

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích, KP Chrudim, pro obec a k.ú. Luže, na LV č. 1009.

 Odhad ceny předmětu dražby: 2.380.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 8495-959/2019 ze dne 7.5.2019.

Nejnižší podání: 1.790.000,- Kč
Minimální příhoz: 20.000,- Kč
Dražební jistota: 300.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu elektronické dražby vázne předkupní právo časově omezené do kolaudace stavby pro Město Luže, náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 53854 Luže, IČO: 00270440 pro pozemek p.č. St. 877 na základě smlouvy kupní, o zřízení věcného předkupního práva ze dne 17.06.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 20.06.2002, zn. V-2523/2002-603.

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby  není  v současné době  užíván.

- na předmětu dražby  není uzavřena nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!