Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Podíl id. ½ obchodního domu Zbraslavice, okres Kutná Hora 20190229ND

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125290/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
5.500.000 Kč
Vyvolávací cena
2.750.000 Kč
Dražební jistota
800.000 Kč
Datum a čas ukončení
15.10.2019 v 11:06:36
Odhadní cena
2.400.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
1.10.2019 v 10:00
8.10.2019 v 10:00
Místo konání prohlídky
část obce Zbraslavice 343, Zbraslavice

Lokalita

část obce Zbraslavice 343, Zbraslavice

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
15.10.2019 11:06:36.44licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 5.500.000 Kč pro účastníka dražby 29242924
15.10.2019 11:06:06.00licitátor
Podání ve výši 5.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29242924 POTŘETÍ!
15.10.2019 11:05:06.00licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 29242924, udělím mu příklep.
15.10.2019 11:04:06.00licitátor
Podání ve výši 5.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29242924 PODRUHÉ!
15.10.2019 11:03:06.00licitátor
Podání ve výši 5.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29242924 POPRVÉ!
15.10.2019 11:01:06.00Účastník 29242924 učinil podání 5.500.000 Kč
15.10.2019 11:00:19.26Účastník 29242924 učinil podání 5.260.000 Kč
15.10.2019 10:59:51.16Účastník 29242924 učinil podání 5.200.000 Kč
15.10.2019 10:59:28.55Účastník 29242924 učinil podání 5.000.000 Kč
15.10.2019 10:59:05.74Účastník 29242924 učinil podání 4.500.000 Kč
15.10.2019 10:59:00.18Účastník 29550546 učinil podání 4.010.000 Kč
15.10.2019 10:58:26.46Účastník 29242924 učinil podání 4.000.000 Kč
15.10.2019 10:57:25.35licitátor
Podání ve výši 3.900.000 Kč učiněné účastníkem dražby 29550546 POPRVÉ!
15.10.2019 10:55:25.35Účastník 29550546 učinil podání 3.900.000 Kč
15.10.2019 10:54:52.46Účastník 29242924 učinil podání 3.890.000 Kč
15.10.2019 10:38:56.39Účastník 29550546 učinil podání 3.860.000 Kč
15.10.2019 10:31:38.38Účastník 29242924 učinil podání 3.850.000 Kč
15.10.2019 10:08:35.79Účastník 29550546 učinil podání 2.770.000 Kč
15.10.2019 10:01:29.41Účastník 29242924 učinil podání 2.760.000 Kč
15.10.2019 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě nedobrovolné Podíl id. ½ obchodního domu Zbraslavice, okres Kutná Hora, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
IFIS investiční fond, a.s.

Termín dražby:
Zahájení: 15.10.2019 10:00
Ukončení: 15.10.2019 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem nedobrovolné dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ souboru věcí nemovitých:

- stavba Zbraslavice, č.p. 343, způsob využití - obč. vyb., stojící na parcele č. St. 76/1

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Kutná Hora, pro obec a k.ú. Zbraslavice, na LV č. 1622.Odhad ceny předmětu dražby: 2.400.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Karlem Krausem, znalecký posudek číslo 287/2018 ze dne 24.6.2019.

Nejnižší podání: 2.750.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 800.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu nedobrovolné dražby váznou věcná břemena a to:

Na LV č. 1622 - Věcné břemeno chůze a jízdy pro parcelu č. St. 76/1 s povinností k parcelám č. 81/1, 83 a 85/1 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.04.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.04.2002, V-878/2002-205,

na LV č. 1622 - Věcné břemeno chůze a jízdy pro parcelu č. St. 76/1 s povinností k parcele č. St. 76/5 na základě smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 15.04.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.04.2002, zn. V-878/2002-205.

Dle dostupných informací je předmět dražby v současné době užíván.

Navrhovateli nebyla poskytnuta nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!