skip to main content

Pohledávky - Matoušek CZ a.s.

dražba

Podrobný popis

Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek z majetku dlužníka MATOUŠEK CZ a.s.v konkursu, za:

  •         INDUSTRIA MCM s.r.o., Drážní 253/7, 627 00 Brno, ČR, IČO 44015585, ve výši 774.400,- Kč - Nájemné za 6/2018 - 9/2019.
  •         PLYNEX s.r.o., Niklová huť, 926 01 Sereď, SR, IČO 45553033, ve výši 3.725,- EUR - Faktury č. 6060398, 6060399 (nájemné za 2016, 2017, 2018, 1-9/2019).

Pohledávky se draží včetně jejich příslušenství a práv s pohledávkami spojenými, včetně jejich zajištění.

Účastník dražby si je vědom, že navrhovatel - prodávající neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník dražby si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávek, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět dražby, a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči navrhovateli - prodávajícímu, nebo dražebníkovi nárok na vrácení ceny dosažené vydražením či její části.Katastrální/detailní popis

Předmětem elektronické dražby je soubor pohledávek z majetku dlužníka MATOUŠEK CZ a.s.v konkursu, za:

  •         INDUSTRIA MCM s.r.o., Drážní 253/7, 627 00 Brno, ČR, IČO 44015585, ve výši 774.400,- Kč - Nájemné za 6/2018 - 9/2019.
  •         PLYNEX s.r.o., Niklová huť, 926 01 Sereď, SR, IČO 45553033, ve výši 3.725,- EUR - Faktury č. 6060398, 6060399 (nájemné za 2016, 2017, 2018, 1-9/2019).

Pohledávky se draží včetně jejich příslušenství a práv s pohledávkami spojenými, včetně jejich zajištění.

Účastník dražby si je vědom, že navrhovatel - prodávající neodpovídá za dobytnost pohledávky ani za její existenci. Účastník dražby si je vědom možnosti výskytu právních či faktických vad pohledávek, (i na možnost promlčení) které tvoří předmět dražby, a tyto vady bere na vědomí. Případná ztráta jde v takovém případě k tíži kupujícího a kupující nemá vůči navrhovateli - prodávajícímu, nebo dražebníkovi nárok na vrácení ceny dosažené vydražením či její části.

Log

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Movité věci > Vozidlo
Číslo účtu 4211126082/6800
Odhadní cena 400 000 Kč
Vyvolávací cena 400 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Termín konání 24.3.2020 09:00:00
Předpokládaný konec 24.3.2020 10:00:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 6.12.2023 15:37:59

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup