Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pozemek 1389 m2 Hutě pod Třemšínem 20200053DD

Stavební pozemek 1398  m2 v obci Rožmitál pod Třemšínem, v části obce Hutě pod Třemšínem.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211121687/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
690.000 Kč
Vyvolávací cena
599.000 Kč
Dražební jistota
50.000 Kč
Datum a čas ukončení
14.5.2020 v 10:00:08
Odhadní cena
1.226.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
28.4.2020 v 10:00
7.5.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
sraz účastníků prohlídky je v sídle dražebníka na adrese Brno, Křenová 26

Lokalita

Hutě pod Třemšínem, Rožmitál pod Třemšínem

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
14.5.2020 10:00:08.53licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 690.000 Kč pro účastníka dražby 38664000
14.5.2020 10:00:00.80licitátor
Podání ve výši 690.000 Kč učiněné účastníkem dražby 38664000 POTŘETÍ!
14.5.2020 09:59:00.80licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 38664000, udělím mu příklep.
14.5.2020 09:58:00.80licitátor
Podání ve výši 690.000 Kč učiněné účastníkem dražby 38664000 PODRUHÉ!
14.5.2020 09:57:00.80licitátor
Podání ve výši 690.000 Kč učiněné účastníkem dražby 38664000 POPRVÉ!
14.5.2020 09:49:26.80Účastník 38664000 učinil podání 690.000 Kč
14.5.2020 09:47:07.57Účastník 38090250 učinil podání 645.000 Kč
14.5.2020 09:45:30.55Účastník 38664000 učinil podání 640.000 Kč
14.5.2020 09:37:27.01Účastník 38090250 učinil podání 635.000 Kč
14.5.2020 09:36:57.77Účastník 38664000 učinil podání 630.000 Kč
14.5.2020 09:24:22.53Účastník 38090250 učinil podání 625.000 Kč
14.5.2020 09:23:04.95Účastník 38664000 učinil podání 620.000 Kč
14.5.2020 09:20:21.83Účastník 38090250 učinil podání 615.000 Kč
14.5.2020 09:17:38.04Účastník 38664000 učinil podání 610.000 Kč
14.5.2020 09:01:41.51Účastník 38090250 učinil podání 605.000 Kč
14.5.2020 09:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemek 1389 m2 Hutě pod Třemšínem, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
AS ZIZLAVSKY v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 14.5.2020 09:00
Ukončení: 14.5.2020 10:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je věc nemovitá:
 

- pozemek p.č. 399/28 - trvalý trvní porost, evidovaná výměra  1398 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Příbram, pro obec Rožmitál pod Třemšínem a k.ú.Hutě pod Třemšínem, na LV č. 277.Odhad ceny předmětu dražby: 1.226.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 479-4779/2019 ze dne 22.1.2020.

Nejnižší podání: 599.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!