skip to main content

Pozemek Louňová, okres Plzeň-jih

dražba

Podrobný popis

Předmětem prodeje je pozemek o celkové rozloze 702 m2. Na pozemku stojí stavba rodinného domu jiného vlastníka, tato stavba není předmětem prodeje. Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 08.10.2019, č.j. 52 ICm 1254/2019-64 ( dále jen Rozsudek), byla určena neúčinnost kupní smlouvy uzavřené dne 09.05.2018 mezi dlužníkem a Evou Šilpochovou, společně na straně jedné, a Renátou Milotovou, na straně druhé. Insolvenční správce sděluje, že:

- Proti rozhodnutí Městského úřadu Blovice o dodatečném povolení stavby Louňová na pozemku st.p. 124 dle GP č. 304-162/2020 v k.ú. Louňová, obec Louňová (dále jen „Stavba“) podal u Městského úřadu Blovice stížnost ve smyslu § 175 správního řádu-

-  Insolvenční správce podal u Městského úřadu Blovice podnět k odstranění Stavby ve smyslu § 128 a násl. Stavebního zákona, neboť Stavba byla povolena bez vědomí a hmotněprávního či procesního souhlasu insolvenčního správce, jakožto osoby s dispozičním právem k pozemku. 

Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o zemědělský pozemek o BPEJ 73816. Z územního plánu města Louňová plyne, že pozemek je zahrnut do zastavitelného území ploch pro bydlení – bydlení venkovské v rodinných domech, jedná se tedy o pozemek stavební. Pozemek je rovinatý, oplocený, součástí je jednoduchá dřevěná kůlna. Přístup k pozemku je po zpevněné obecní cestě. Přípojka na elektřinu se nachází na hranici pozemku.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě v blízkosti lesa. Občanská vybavenost v okolí je nedostatečná, pro vzdělání, služby i volnočasové vyžití je nutné dojíždět.Katastrální/detailní popis

Na pozemku stojí stavba jiného vlastníka, tato stavba není předmětem prodeje.


- pozemek p. č. St. 124, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 85 m2(Na pozemku stojí stavba jiného vlastníka, tato stavba není předmětem prodeje).

- pozemek p. č. 653/52, trvalý travní porost, evidovaná výměra 617 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec a k.ú. Louňová, na LV č. 256.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny) zřízení a provozování zařízení distribuční elektrizační soustavy - pojistková skříň v pilíři - dle geometrického plánu č. 208-138/2012. Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035. Povinnost k Parcela: 653/52, zapsáno pod zn. V-119/2013-406.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Jarmila Matysová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 4211127376/6800
Odhadní cena 348 000 Kč
Vyvolávací cena 367 000 Kč
Dražební jistota 90 000 Kč
Termín konání 16.11.2021 10:00:00
Předpokládaný konec 16.11.2021 11:00:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 26.1.2022 19:38:46

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Stavební parcela Praha-Slivenec


Nejnižší podání: 11 845 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Peugeot Partner, RZ 8T59340


Nejnižší podání: 57 851 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71594


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71601


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Mercedes Benz Vito, RZ 8T73874


Nejnižší podání: 107 438 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T74785


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Tasov nad Veličkou, okres Hodonín


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:45
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T37417


Nejnižší podání: 140 496 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Třebiště, okres Tábor


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T57857


Nejnižší podání: 136 364 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Černá Hora, okres Blansko


Nejnižší podání: 250 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

Pozemek Lažany, okres Blansko


Nejnižší podání: 390 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Jak vyhrát dražbu?

Jak vyhrát dražbu?

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup