skip to main content

Pozemek Nedvězí u Říčan, okres Hl. město Praha

dražba

Podrobný popis

Jedná se o pozemek č. 274/21 v katastru nemovitostí evidovaný jako orná půda (ve smyslu odst. 5, § 9 zák. 151/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Jedná se o přístupovou komunikaci k rodinným domům, přístupová místní účelová komunikace včetně inženýrských sítí.

Nemovitost je zatížena věcnými břemeny.Katastrální/detailní popis

- pozemek parcela č. 274/21, evidovaná výměra 1325 m2, orná půda, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro město Praha, k.ú. Nedvězí u Říčan, na LV 260.
Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno (podle listiny)
umístění stavby plynárenského zařízení, právo přístupu a vjezdu za účelem zajištění bezpečného provozu, nutných oprav, údržby, stavebních úprav a kontroly stavby - sml. čl. II, dle GP č. 353-431/2011 - na dobu neurčitou. Oprávnění pro: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 500/44, Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO: 27403505. Povinnost k: Parcela: 274/21. Vedeno pod spisovou zn.: V-44558/2012-101.

Věcné břemeno chůze a jízdy
dle čl. 2. smlouvy v rozsahu GP č. 376-47/2013. Oprávnění pro: Parcela: 274/62. Povinnost k: Parcela: 274/21. Vedeno pod spisovou zn.: V-20084/2013-101.

Věcné břemeno chůze a jízdy
v rozsahu GP č. 378-113/2013, dle čl. 2. smlouvy. Oprávnění pro: Parcela: 274/63. Povinnost k: Parcela: 274/21. Vedeno pod spisovou zn.: V-32562/2013-101.

Věcné břemeno (podle listiny)
služebnost stezky a cesty. Oprávnění pro: Parcela: 274/66, Parcela: 274/76. Povinnost k: Parcela: 274/21. Vedeno pod spisovou zn.: V-92893/2015-101.

Věcné břemeno (podle listiny)
služebnost stezky a cesty. Oprávnění pro: Parcela: 274/65, Parcela: 274/75. Povinnost k: Parcela: 274/21. Vedeno pod spisovou zn.: V-92897/2015-101.

Věcné břemeno (podle listiny)
služebnost stezky a cesty dle čl. III. smlouvy. Oprávnění pro: Parcela: 274/68, Parcela: 274/78. Povinnost k: Parcela: 274/21. Vedeno pod spisovou zn.: V-7022/2017-101.

Věcné břemeno (podle listiny)
právo chůze a jízdy. Oprávnění pro: Parcela: 274/70, Parcela: 274/80. Povinnost k: Parcela: 274/21. Vedeno pod spisovou zn.: V-1114/2018-101.

Věcné břemeno (podle listiny)
služebnosti cesty a stezky dle čl. VII. smlouvy. Oprávnění pro: Parcela: 274/69, Parcela: 274/81. Povinnost k: Parcela: 274/21.  Vedeno pod spisovou zn.: V-44441/2018-101.

Věcné břemeno chůze a jízdy
Oprávnění pro: Parcela: 274/71, Parcela: 274/82. Povinnost k: Parcela: 274/21. Vedeno pod spisovou zn.: V-70413/2018-101.

Věcné břemeno (podle listiny)
služebnost stezky a cesty dle čl. II. smlouvy. Oprávnění pro: Parcela: 274/72, Parcela: 274/83. Povinnost k: Parcela: 274/21. Vedeno pod spisovou zn.: V-72406/2018-101.

Log

{{ getDate(log) }}

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná opakovaná
Stav vydraženo
Cena vydražení 250 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Odhadní cena 3 206 000 Kč
Vyvolávací cena 250 000 Kč
Dražební jistota 25 000 Kč
Termín konání 4.11.2021 09:30:00
Předpokládaný konec 4.11.2021 10:34:39
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 26.1.2022 17:36:46

Aktuální nabídka

Anglická aukce

Stavební parcela Praha-Slivenec


Nejnižší podání: 11 845 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Peugeot Partner, RZ 8T59340


Nejnižší podání: 57 851 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71594


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Caddy, RZ 8T71601


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Mercedes Benz Vito, RZ 8T73874


Nejnižší podání: 107 438 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T74785


Nejnižší podání: 99 174 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Tasov nad Veličkou, okres Hodonín


Nejnižší podání: 200 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:45
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T37417


Nejnižší podání: 140 496 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Třebiště, okres Tábor


Nejnižší podání: 130 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

23. e-aukce ČEZ Volkswagen Amarok, RZ 8T57857


Nejnižší podání: 136 364 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 10:00
Anglická aukce

Pozemek Černá Hora, okres Blansko


Nejnižší podání: 250 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Anglická aukce

Pozemek Lažany, okres Blansko


Nejnižší podání: 390 000 Kč
Termín konání: 27. 1. 2022, 11:00
Jak vyhrát dražbu?

Jak vyhrát dražbu?

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup