skip to main content

Pozemek o velikosti 468 m2, Praha - Košíře

dražba

Pozemek p. č. 49/6 Praha - Košíře | Podrobný popis

Pozemek tvoří jednotný funkční celek se zastavěnou plochou bytového domu na vedlejším pozemku.  Pozemek je mírně svažitý a nacházejí se na něm okrasné dřeviny.

Dle dostupných informací dále uvádíme:

Pod pozemkem se údajně nachází atomový kryt a z toho důvodu je možné se domnívat, že zde bude nutné dodržet stavební postupy a zajistit potřebná povolení k případným úpravám apod.

Z bezpečnostních důvodů, bude třeba opravit betonovou zídku u autobusové zastávky, která je popraskaná a také železný plot, u kterého hrozí další popraskání a následné zhroucení tohoto plotu.  Dále bude třeba opravit obrubníky podél celé délky na adrese Pod Školou 965/4, Pod Školou 965/2 a Musílkova 1, popraskané a poškozené obrubníky s ostrými hrany ke vstupu na adrese Pod školou 965/4. Z důvodu možného rizika zranění o ostré hrany a nerovnosti, bude třeba přeložit kamennou dlažbu před vchodem Pod Školou 965/2.

Vlastník pozemku je dále povinen v průběhu roku udržovat pořádek a čistotu na pozemku, to znamená minimálně 2x ročně provést údržbu pozemku, tj. odplevelení, prořezání křovin a stromů, sekání, ostříhání živého plotu a následnou likvidaci tohoto odpadu.

Vlastník má dále povinnost v zimním období, to je od 15.11. do 15.3., zabezpečit úklid sněhu před vstupy Pod školou 965/4 a Pod Školou 965/2, tzn. odklizení, solení, případné posypání štěrkem.Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 49/6 ostatní plocha, evidovaná výměra 468 m2, způsob využití – ostatní komunikace, způsob ochrany – ochr. pásmo nem. kult. pam., pam. zóny, rezervace, nem. nár. kult. pam

zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, pro obec Praha, k.ú. Košíře, na LV č. 10.

Log

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 740 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 1237508080277/0100
Odhadní cena 4 100 000 Kč
Vyvolávací cena 650 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Termín konání 25.10.2022 11:00:00
Předpokládaný konec 25.10.2022 12:23:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.2.2024 14:08:31

Dokumenty


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup