Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pozemek-ostatní komunikace, Košíře - Praha 20190352DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211125979/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
255.000 Kč
Vyvolávací cena
99.000 Kč
Dražební jistota
30.000 Kč
Datum a čas ukončení
24.3.2020 v 11:36:41
Odhadní cena
148.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
12.3.2020 v 15:00
13.3.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
Kvapilova, Praha

Lokalita

Kvapilova, Praha

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
24.3.2020 11:36:41.30licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 255.000 Kč pro účastníka dražby 33386436
24.3.2020 11:35:12.52licitátor
Podání ve výši 255.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 POTŘETÍ!
24.3.2020 11:34:12.52licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 33386436, udělím mu příklep.
24.3.2020 11:33:12.52licitátor
Podání ve výši 255.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 PODRUHÉ!
24.3.2020 11:32:12.52licitátor
Podání ve výši 255.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 POPRVÉ!
24.3.2020 11:30:12.52Účastník 33386436 učinil podání 255.000 Kč
24.3.2020 11:29:25.38licitátor
Podání ve výši 240.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33559722 POPRVÉ!
24.3.2020 11:27:25.38Účastník 33559722 učinil podání 240.000 Kč
24.3.2020 11:27:18.84licitátor
Podání ve výši 235.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 PODRUHÉ!
24.3.2020 11:26:18.84licitátor
Podání ve výši 235.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 POPRVÉ!
24.3.2020 11:24:18.84Účastník 33386436 učinil podání 235.000 Kč
24.3.2020 11:23:50.01licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 33559722, udělím mu příklep.
24.3.2020 11:22:50.01licitátor
Podání ve výši 230.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33559722 PODRUHÉ!
24.3.2020 11:21:50.01licitátor
Podání ve výši 230.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33559722 POPRVÉ!
24.3.2020 11:19:50.01Účastník 33559722 učinil podání 230.000 Kč
24.3.2020 11:19:32.40licitátor
Podání ve výši 225.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 PODRUHÉ!
24.3.2020 11:18:32.40licitátor
Podání ve výši 225.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 POPRVÉ!
24.3.2020 11:16:32.40Účastník 33386436 učinil podání 225.000 Kč
24.3.2020 11:15:55.68licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 33559722, udělím mu příklep.
24.3.2020 11:14:55.68licitátor
Podání ve výši 220.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33559722 PODRUHÉ!
24.3.2020 11:13:55.68licitátor
Podání ve výši 220.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33559722 POPRVÉ!
24.3.2020 11:11:55.68Účastník 33559722 učinil podání 220.000 Kč
24.3.2020 11:11:26.38licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 33386436, udělím mu příklep.
24.3.2020 11:10:26.38licitátor
Podání ve výši 215.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 PODRUHÉ!
24.3.2020 11:09:26.38licitátor
Podání ve výši 215.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 POPRVÉ!
24.3.2020 11:07:26.38Účastník 33386436 učinil podání 215.000 Kč
24.3.2020 11:06:46.47licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 33559722, udělím mu příklep.
24.3.2020 11:05:46.47licitátor
Podání ve výši 210.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33559722 PODRUHÉ!
24.3.2020 11:04:46.47licitátor
Podání ve výši 210.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33559722 POPRVÉ!
24.3.2020 11:02:46.47Účastník 33559722 učinil podání 210.000 Kč
24.3.2020 11:01:55.46licitátor
Podání ve výši 205.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33386436 POPRVÉ!
24.3.2020 10:59:55.46Účastník 33386436 učinil podání 205.000 Kč
24.3.2020 10:59:00.95licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 33559722, udělím mu příklep.
24.3.2020 10:58:00.95licitátor
Podání ve výši 200.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33559722 PODRUHÉ!
24.3.2020 10:57:00.95licitátor
Podání ve výši 200.000 Kč učiněné účastníkem dražby 33559722 POPRVÉ!
24.3.2020 10:53:50.95Účastník 33559722 učinil podání 200.000 Kč
24.3.2020 10:52:48.04Účastník 34862576 učinil podání 109.000 Kč
24.3.2020 10:52:13.20Účastník 33559722 učinil podání 104.000 Kč
24.3.2020 10:01:04.43Účastník 34862576 učinil podání 99.000 Kč
24.3.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemek-ostatní komunikace, Košíře - Praha, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Bytový podnik v Praze 5, státní podnik v likvidaci,

Termín dražby:
Zahájení: 24.3.2020 10:00
Ukončení: 24.3.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 2048/3 - ostatní plocha, evidovaná výměra 60 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - ochr.pásmo nem.kult.pam., pam.zóny,rezervace, nem.nár.kult.pam.

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, KP Praha, pro obec Praha a k.ú. Košíře, na LV č. 10.Odhad ceny předmětu dražby: 148.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 9787-2251/2019 ze dne 1.11.2019.

Nejnižší podání: 99.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 30.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Dle dostupných informací neváznou na předmětu dražby žádná věcná práva třetích osob.
Předmět dražby je užíván.
Na předmětu dražby je uzavřena nájemní smlouva s tříměsíční výpovědní dobou bez udání důvodu.
Na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zejména dluhy na příspěvcích na správu domu, které přechází na vydražitele.
Na předmětu dražby je veden soudní spor. Jedná se o spor o zřízení nezbytné cesty k sousednímu pozemku přes předmět dražby.
Veškerá zajišťovací práva a břemena váznoucí na předmětu dražby jsou zapsána v evidenci hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Praha, pro obec Praha a k.ú.Košíře , na LV č.10 , který je k dispozici u dražebníka.  Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!