ARCHIV - Pozemek Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek 20190311DD

Jedná se o stavební pozemek o celkové rozloze 1 566 m2. Slouží jako příjezdová cesta k budově č.p. 87 a budově bez č.p./č.e. – garáže. V územním plánu je plocha pozemku regulovaná jako plocha smíšená obytná. Přístup je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Forma prodeje
Dražba
Typ
Nemovitost
Vyvolávací cena
582.000 Kč
Dražební jistota
170.000 Kč
Datum a čas zahájení
10.12.2019 v 09:30:00
Datum a čas ukončení
10.12.2019 v 10:30:00
Odhadní cena
1.164.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
19.11.2019 v 15:00
22.11.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Staré Hamry 87, Staré Hamry

Lokalita

Staré Hamry 87, Staré Hamry

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Mgr. Klára Odehnalová

608718040
Napište nám:
odehnalova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
10.12.2019 10:30:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
10.12.2019 10:29:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
10.12.2019 10:28:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
10.12.2019 09:30:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemek Staré Hamry 1, okres Frýdek-Místek, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
GESTORE v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 10.12.2019 09:30
Ukončení: 10.12.2019 10:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. 1499/6 - ostatní plocha, evidovaná výměra 660 m2, způsob využití - ostatní komunikace,

                                      způsob ochrany - ochranné pásmo vodního zdroje 2.stupně, rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 3211/1 - ostatní plocha, evidovaná výměra 906 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - ochranné                                                pásmo vodního zdroje 2.stupně, rozsáhlé chráněné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, KP Frýdek-Místek, pro obec Staré Hamry  a k.ú. Staré Hamry 1, na LV č. 581.Odhad ceny předmětu dražby: 1.164.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 7247-1790/2018 ze dne 2.9.2019.

Nejnižší podání: 582.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 170.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Věcné břemeno chůze a jízdy pod zn.: V-6420/2004-802, V-935/2012-802. Věcné břemeno vstupu a vjezdu v souvislosti s provozem, opravami a údržbou podzemního kabelového vedení nn dle geometrického plánu č. 380-14/2005 pod zn.: V-6080/2007-802. Vše zapsáno na LV č. 581 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj , KP Frýdek-Místek, pro obec Staré Hamry  a k.ú. Staré Hamry 1.

Navrhovatel prohlašuje, že

- předmět dražby je v současné době  užíván.

- na předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!