skip to main content

Pozemky 25.418m2 s rybníkem, Babice u Řehenic, okr. Benešov, 30 min. od Prahy

dražba

Pozemky s rybníkem Babice u Řehenic, okres Benešov | Podrobný popis

Jde o rybník a okolní zemědělské pozemky o celkové rozloze 25.418 m2

Pozemek p. č. 470 představuje vodní plochu rybníka 6.830 m2. Okolo je zamokřená plocha s náletovým porostem a přírodní zelení. Převážná většina pozemků tvoří souvislý celek, který se nachází jižně od silnice spojující část obce Řehenice-Babice s částí obce Týnec nad Sázavou-Čakovice, východně od oblasti místně nazývané Dařbož, mimo zastavěné území. 

Pozemek parc č. 473/2, trvalý travní porost o rozloze 909 m2, se nachází samostatně, severně přes silnici.

Rybník je více než 100 let starý. Rybník je průtočný, přítok občas vysychá. Hráz je situovaná na jih, délka hráze činí cca 65 m, hloubka u hráze je odhadována asi na 1,8 m, převýšení hráze činí cca 50 - 70 cm.

Pozemky jsou přístupné po nezpevněné obecní cestě. 

Nemovitosti se nachází v dojezdové vzdálenosti 30 min. od hlavního města Prahy.  


 Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 468/1, trvalý travní porost, evidované výměra 6.445 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 469, ostatní plocha, evidované výměra 504 m2, způsob využití – neplodná půda 

- pozemek p. č. 470, vodní plocha, evidované výměra 6.830 m2, způsob využití - rybník

- pozemek p. č. 473/1, trvalý travní porost, evidované výměra 7.475 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 473/2, trvalý travní porost , evidované výměra 909 m2, způsob ochrany -zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 474, vodní plocha, evidované výměra 3.255 m2, způsob využití - zamokřená plocha

vše zapsáno u Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, obec Řehenice, k.ú. Babice u Řehenic, na LV 919.Zástavní práva, závazky

Zástavní práva zapsaná na LV 919, k.ú. Babice u Řehenic zanikají dle insolvenčního zákona zpeněžením.

Log

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 450540557/2700
Odhadní cena 4 698 000 Kč
Vyvolávací cena 4 300 000 Kč
Dražební jistota 350 000 Kč
Termín konání 16.6.2022 09:30:00
Předpokládaný konec 16.6.2022 10:30:00
Stav upuštěno
Aktuální datum 27.2.2024 0:49:32

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce
...

Pozemky Dobřejice, obec Malšice, okres Tábor


Nejnižší podání: 330 000 Kč
Termín konání: 28. 2. 2024, 09:30
dražba
...

DRAŽBA_Administrace insolvencí CITY TOWER, Dubany, Sedlec, Popovec u Řepníku, Svařeň, GLENCROS TRADE, pozemky


Nejnižší podání: 1 176 000 Kč
Termín konání: 28. 2. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

RD 4+1 v obci Čistá - Kůzová, k.ú. Nová Ves u Rakovníka


Nejnižší podání: 1 625 000 Kč
Termín konání: 28. 2. 2024, 13:00
přímý prodej
...

Pozemky Mašov u Trutnova, okres Semily


Anglická aukce
...

Soubor tří pohledávek za jedním dlužníkem Ing. arch. Jiří Makovec


Nejnižší podání: 343 000 Kč
Termín konání: 29. 2. 2024, 10:30
přímý prodej
...

Stavební pozemek, Jindřichov ve Slezsku, okres Bruntál


dražba
...

Pohledávky CSL spol. s r.o. v likvidaci, IČ: 26026767


Nejnižší podání: 5 000 Kč
Termín konání: 5. 3. 2024, 11:00
Anglická aukce
...

Družstevní byt 1+1 Vítkov


Nejnižší podání: 570 000 Kč
Termín konání: 7. 3. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Traktorbagr JCB 3CX 14MFWM


Nejnižší podání: 1 875 500 Kč
Termín konání: 8. 3. 2024, 12:00
Anglická aukce
...

RD Dalovice okres Karlovy Vary


Nejnižší podání: 4 000 000 Kč
Termín konání: 12. 3. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 na bytu 1+kk, Škvorec, okres Praha-východ


Nejnižší podání: 1 600 000 Kč
Termín konání: 12. 3. 2024, 10:00
Anglická aukce
...

Pozemky 2713 m2, Prostějov


Nejnižší podání: 1 900 000 Kč
Termín konání: 14. 3. 2024, 10:30
Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup