ARCHIV - Pozemky 4.590 m2 Petrovice u Karviné 20200037DD

Stavební pozemky  o celkové výměře 4.590 m2 se stavbou k demolici.

 

 

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211121652/6800
Vyvolávací cena
1.100.000 Kč
Dražební jistota
110.000 Kč
Datum a čas zahájení
7.5.2020 v 09:20:00
Datum a čas ukončení
7.5.2020 v 10:20:00
Odhadní cena
1.530.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.4.2020 v 16:00
16.4.2020 v 16:00
Místo konání prohlídky
č.p. 12, Petrovice u Karviné

Lokalita

č.p. 12, Petrovice u Karviné

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
7.5.2020 10:20:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
7.5.2020 09:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemky 4.590 m2 Petrovice u Karviné, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
jmt insol, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 7.5.2020 09:20
Ukončení: 7.5.2020 10:20

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. 137 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 690 m2

                          Součástí je stavba: Petrovice u Karviné, č.p. 12, rod.dům
                          Stavba stojí na pozemku p.č.: 137

- pozemek p.č. 138 - zahrada, evidovaná výměra 101 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 139 - zahrada, evidovaná výměra 278 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 140 - orná půda, evidovaná výměra 1060 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 141 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 732 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 142 - trvalý travní porost, evidovaná výměra 275 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 1599 - orná půda, evidovaná výměra 1454 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná, pro obec a k.ú. Petrovice u Karviné, na LV č. 2382.Odhad ceny předmětu dražby: 1.530.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem Ing. Martinem Kaděrou, znalecký posudek číslo 2566-07/20 ze dne 9.2.2019.

Nejnižší podání: 1.100.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 110.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na nemovitostech váznou následující věcná práva:

- Věcné břemeno chůze a jízdy po východní straně, Oprávnění pro - Parcela: 136, Povinnost k - Parcela: 137, Listina - Pozemková kniha Usnesení soudu číslo deníku - 1983/1928. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zapsáno pod zn. Z-15020/2008-803.

- Věcné břemeno chůze po západní straně (viz smlouva), Oprávnění pro - Parcela: 136, Povinnost k - Parcela: 137, Parcela: 138, Parcela: 141, Parcela: 142, Parcela: 1599, Listina - Pozemková kniha Usnesení soudu číslo deníku - 1983/1928. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zapsáno pod zn. Z-15020/2008-803.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!