Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pozemky a rozestav. stavby RD Nová Ves pod Pleší 20200375DD

Developerský projekt – pozemky o celkové rozloze 10.252 m2 a rozestavěné stavby RD na těchto pozemcích.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211121919/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
37.700.000 Kč
Vyvolávací cena
32.000.000 Kč
Dražební jistota
3.000.000 Kč
Datum a čas ukončení
30.7.2020 v 11:18:40
Odhadní cena
30.958.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.7.2020 v 11:00
16.7.2020 v 17:00
Místo konání prohlídky
Sraz účastníků prohlídky je přímo u pozemků, místo srazu je označeno ve fotogalerii.

Lokalita

, Nová Ves pod Pleší

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
30.7.2020 11:18:40.26licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 37.700.000 Kč pro účastníka dražby 43057564
30.7.2020 11:18:32.16licitátor
Podání ve výši 37.700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 43057564 POTŘETÍ!
30.7.2020 11:17:32.16licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 43057564, udělím mu příklep.
30.7.2020 11:16:32.16licitátor
Podání ve výši 37.700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 43057564 PODRUHÉ!
30.7.2020 11:15:32.16licitátor
Podání ve výši 37.700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 43057564 POPRVÉ!
30.7.2020 11:13:32.16Účastník 43057564 učinil podání 37.700.000 Kč
30.7.2020 11:13:17.71Účastník 43658560 učinil podání 37.600.000 Kč
30.7.2020 11:12:29.99licitátor
Podání ve výši 37.500.000 Kč učiněné účastníkem dražby 43057564 POPRVÉ!
30.7.2020 11:10:29.99Účastník 43057564 učinil podání 37.500.000 Kč
30.7.2020 11:10:00.97Účastník 43658560 učinil podání 37.400.000 Kč
30.7.2020 11:09:14.57Účastník 43057564 učinil podání 37.200.000 Kč
30.7.2020 11:08:56.81Účastník 43658560 učinil podání 37.100.000 Kč
30.7.2020 11:07:44.03Účastník 43057564 učinil podání 37.000.000 Kč
30.7.2020 11:07:16.75Účastník 43658560 učinil podání 36.900.000 Kč
30.7.2020 11:05:16.09Účastník 43057564 učinil podání 36.800.000 Kč
30.7.2020 11:03:59.76Účastník 43658560 učinil podání 36.600.000 Kč
30.7.2020 11:03:03.41Účastník 43057564 učinil podání 36.500.000 Kč
30.7.2020 11:01:57.23Účastník 43658560 učinil podání 36.200.000 Kč
30.7.2020 11:00:58.95Účastník 43057564 učinil podání 36.000.000 Kč
30.7.2020 11:00:21.24Účastník 43658560 učinil podání 35.900.000 Kč
30.7.2020 10:59:20.05Účastník 43057564 učinil podání 35.600.000 Kč
30.7.2020 10:58:22.31Účastník 43658560 učinil podání 35.300.000 Kč
30.7.2020 10:57:17.75Účastník 43057564 učinil podání 35.000.000 Kč
30.7.2020 10:55:54.33Účastník 43658560 učinil podání 34.300.000 Kč
30.7.2020 10:55:10.03Účastník 43057564 učinil podání 34.000.000 Kč
30.7.2020 10:53:36.95Účastník 43658560 učinil podání 33.300.000 Kč
30.7.2020 10:52:32.39Účastník 43057564 učinil podání 33.000.000 Kč
30.7.2020 10:51:55.51Účastník 43658560 učinil podání 32.500.000 Kč
30.7.2020 10:51:30.61Účastník 43057564 učinil podání 32.400.000 Kč
30.7.2020 10:50:49.19Účastník 43658560 učinil podání 32.300.000 Kč
30.7.2020 10:47:28.39Účastník 43057564 učinil podání 32.200.000 Kč
30.7.2020 10:45:57.12Účastník 43658560 učinil podání 32.100.000 Kč
30.7.2020 10:41:00.08Účastník 43057564 učinil podání 32.000.000 Kč
30.7.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemky a rozestav. stavby RD Nová Ves pod Pleší, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 30.7.2020 10:00
Ukončení: 30.7.2020 11:00

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 835 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 66 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 836 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 67 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 837 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 148m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 838 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 148 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 839 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 148 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 840 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 148 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 841 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 117 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 842 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 67 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 843 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 117 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 844 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 67 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 845 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 67 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. St. 846 – zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 67 m2

                Na pozemku stojí stavba: rozestav., LV 1143

- pozemek p.č. 321/5 – orná půda, evidovaná výměra 759 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/160 – orná půda, evidovaná výměra 589 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/161 – orná půda, evidovaná výměra 840 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/162 – orná půda, evidovaná výměra 609 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/163 – orná půda, evidovaná výměra 752 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/165 – orná půda, evidovaná výměra 903 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/166 – orná půda, evidovaná výměra 783 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/167 – orná půda, evidovaná výměra 690 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/168 – orná půda, evidovaná výměra 586 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/169 – orná půda, evidovaná výměra 892 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/170 – orná půda, evidovaná výměra 891 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 324/190 – orná půda, evidovaná výměra 731 m2, způsob ochrany zemědělský půdní fond

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Příbram, pro obec a k.ú. Nová Ves pod Pleší, na LV č. 1071, 1143.

 Odhad ceny předmětu dražby: 30.958.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o., znalecký posudek číslo 136.4925/2020, 137-4926/2020 ze dne 1.6.2020.

Nejnižší podání: 32.000.000,- Kč
Minimální příhoz: 100.000,- Kč
Dražební jistota: 3.000.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Na předmětu dražby vázne věcné břemeno (podle listiny) zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. rozsah vymezen geometrickým plánem č.757-3527/2010. Oprávnění pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035, Povinnost k Parcela: 321/5, Parcela: 324/160, Parcela: 324/161, Parcela: 324/162, Parcela: 324/163, Parcela: 324/165, Parcela: 324/166, Parcela: 324/167, Parcela: 324/169, Parcela: 324/190, pod zn. V-5786/2017-211.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!