skip to main content

Pozemky Brněnské Ivanovice, okres Brno-město

dražba

Pozemky se nacházejí v těsné blízkosti velkoobchodu MAKRO. 

Pozemky Brněnské Ivanovice, okres Brno-město | Podrobný popis

Předmětem dražby jsou rozlehlé pozemky o výměře téměř 10 hektarů v Brněnských Ivanovicích. Pozemky se nachází přímo za velkoobchodem Makro, v blízkosti dálnice D1. Pozemky p. č. 20/5, 26/3, 26/4 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Na pozemku p.č. 24/2 se nachází trnovník, který leží v přírodní památce Rájecká tůň.  

Jedná se o zemědělsky obhospodařovávané pozemky. Dle územního plánu se jedná o plochy krajinné zeleně všeobecné KV nebo plochy rekreační zeleně ZR. 

Jedná se o lokalitu s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

Součástí prodeje je i spoluvlastnický podíl o velikosti id. 877/1000 na pozemcích p.č. 23/11 a p.č. 23/13, zapsaných na LV č. 1441, k.ú. Brněnské Ivanovice. 

Pozemky parc. č. 23/11 a 23/13 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené. Pozemky jsou součástí vodního toku Černovický potok. Dle územního plánu se jedná o plochy krajinné zeleně všeobecné KV nebo plochy vodní V.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Na nemovitosti je uzavřena nájemní smlouva. Katastrální/detailní popis

- pozemek p. č. 20/5 – orná půda, evidovaná výměra 33795 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 23/2 – vodní plocha, evidovaná výměra 2 m2, způsob využití – zamokřená plocha

- pozemek p. č. 23/3 – vodní plocha, evidovaná výměra 1 m2, způsob využití – zamokřená plocha

- pozemek p. č. 24/2 – lesní pozemek, evidovaná výměra 51 m2, způsob ochrany – pozemek určený k plnění funkcí lesa

- pozemek p. č. 26/3 – orná půda, evidovaná výměra 45246 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p. č. 26/4 – orná půda, evidovaná výměra 18305 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Brněnské Ivanovice na LV 1199,

a dále spoluvlastnický podíl id. 877/1000:

- pozemek p. č. 23/11 – vodní plocha, evidovaná výměra 2575 m2, způsob využití – koryto vodního toku přirozené nebo upravené

- pozemek p. č. 23/13 – vodní plocha, evidovaná výměra 1886 m2, způsob využití – koryto vodního toku přirozené nebo upravené

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, obec Brno, katastrální území Brněnské Ivanovice na LV 1441.

Log

Kontaktní osoba

Alice Nováková

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 10 610 000 Kč
Typ Nemovité věci > Pozemky
Odhadní cena 6 080 000 Kč
Vyvolávací cena 4 250 000 Kč
Minimální hodnota příhozu 10 000 Kč
Aktuální příhoz {{ currentBid }} Kč
Dražební jistota 1 000 000 Kč
Termín konání 21.6.2023 13:00:00
Předpokládaný konec 21.6.2023 15:34:22
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 16.6.2024 23:26:14

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup