ARCHIV - Pozemky Javorná na Šumavě, okres Klatovy 20200484DD

Pozemky 5.233 m2 se nacházejí v rozsáhlém chráněném území Šumava.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122516/6800
Vyvolávací cena
210.000 Kč
Dražební jistota
50.000 Kč
Datum a čas zahájení
17.9.2020 v 10:20:00
Datum a čas ukončení
17.9.2020 v 11:20:00
Odhadní cena
210.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
27.8.2020 v 10:00
8.9.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
Sraz účastníků prohlídky je v sídle dražebníka na adrese Brno, Křenová 26

Lokalita

, Čachrov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.9.2020 11:20:00.00licitátor
Dražba byla ukončena. Vydražitelem se nestal nikdo. Nebylo učiněno ani nejnižší podání.
17.9.2020 10:20:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemky Javorná na Šumavě, okres Klatovy, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 17.9.2020 10:20
Ukončení: 17.9.2020 11:20

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby  je soubor věcí nemovitých:

- parcela č. St. 170, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 162 m2, způsob využití - zbořeniště, způsob ochrany - rozsáhlé chráněnné území

- parcela č. St. 171, , zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 545 m2, způsob využití - zbořeniště, způsob ochrany - rozsáhlé chráněnné území

- parcela č. 1101, ostatní plocha, evidovaná výměra 668 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněnné území

- parcela č. 1106/1, ostatní plocha, evidovaná výměra 3858 m2, způsob využití - jiná plocha, způsob ochrany - rozsáhlé chráněnné území

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec Čachrov a k.ú. Javorná na Šumavě, na LV č. 391.Odhad ceny předmětu dražby: 210.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 11414-1192/2020 ze dne 11.6.2020.

Nejnižší podání: 210.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Pozemky se nachází v rozsáhlém chráněném uzemí se zákazem vjezdu motorových vozidel.Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!