ARCHIV - Pozemky Skorkov - spoluvlastnický podíl 1/2 20180552DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122049/6800
Vyvolávací cena
770.000 Kč
Dražební jistota
150.000 Kč
Datum a čas zahájení
23.7.2020 v 09:15:00
Datum a čas ukončení
23.7.2020 v 10:15:00
Odhadní cena
1.100.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
18.6.2020 v 10:00
30.6.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
část obce Podbrahy 61, Skorkov

Lokalita

část obce Podbrahy 61, Skorkov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
23.7.2020 10:15:00.00licitátor
Jelikož nikdo z přítomných účastníků dražby neučinil alespoň nejnižší podání, byla dražba ukončena a vydražitelem se nestal nikdo.
23.7.2020 10:14:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání. V případě, že nebude učiněno alespoň nejnižší podání, bude dražba ukončena a vydražitelem se nestane nikdo.
23.7.2020 10:13:00.00licitátor
Znovu vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání.
23.7.2020 09:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemky Skorkov - spoluvlastnický podíl 1/2, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
IREKON, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 23.7.2020 09:15
Ukončení: 23.7.2020 10:15

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby  je spoluvlastnický podíl 1/2 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 273 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 178 m2

              Na pozemku stojí stavba: Podbrahy, č.p. 61, rod.dům, LV 422 - stavba jiného vlastníka

- pozemek p.č. 225/5 - orná půda, evidovaná výměra 655 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá Boleslav, pro obec a k.ú. Skorkov, na LV č. 400.

 Odhad ceny předmětu dražby: 1.100.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 11188-966/2020 ze dne 11.5.2020.

Nejnižší podání: 770.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 150.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby, je v současné době užíván jako zastavěná plocha a zahrada k domu.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!