Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Pozemky Skorkov - spoluvlastnický podíl 1/2 20180552DD

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122049/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
410.000 Kč
Vyvolávací cena
300.000 Kč
Dražební jistota
50.000 Kč
Datum a čas ukončení
17.9.2020 v 11:54:16
Odhadní cena
1.100.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
7.9.2020 v 10:00
8.9.2020 v 10:00
Místo konání prohlídky
Sraz účastníků prohlídky je v sídle dražebníka na adrese Brno, Křenová 26. Pozemky je možné prohlédnout si na místě, kdykoliv, i bez účasti dražebníka.

Lokalita

část obce Podbrahy 61, Skorkov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
17.9.2020 11:54:16.12licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 410.000 Kč pro účastníka dražby 280840
17.9.2020 11:48:38.36licitátor
Podání ve výši 410.000 Kč učiněné účastníkem dražby 280840 POPRVÉ!
17.9.2020 11:46:38.36Účastník 280840 učinil podání 410.000 Kč
17.9.2020 11:46:08.00Účastník 44021670 učinil podání 405.000 Kč
17.9.2020 11:45:59.47licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 280840 PODRUHÉ!
17.9.2020 11:44:59.47licitátor
Podání ve výši 400.000 Kč učiněné účastníkem dražby 280840 POPRVÉ!
17.9.2020 11:42:59.47Účastník 280840 učinil podání 400.000 Kč
17.9.2020 11:42:51.22Účastník 44021670 učinil podání 385.000 Kč
17.9.2020 11:42:39.26licitátor
Podání ve výši 380.000 Kč učiněné účastníkem dražby 280840 POPRVÉ!
17.9.2020 11:40:39.26Účastník 280840 učinil podání 380.000 Kč
17.9.2020 11:40:17.85Účastník 44021670 učinil podání 365.000 Kč
17.9.2020 11:40:08.05licitátor
Podání ve výši 360.000 Kč učiněné účastníkem dražby 280840 POPRVÉ!
17.9.2020 11:38:08.05Účastník 280840 učinil podání 360.000 Kč
17.9.2020 11:36:53.84Účastník 44021670 učinil podání 345.000 Kč
17.9.2020 11:36:12.73Účastník 280840 učinil podání 340.000 Kč
17.9.2020 11:35:48.54Účastník 44021670 učinil podání 325.000 Kč
17.9.2020 11:34:45.72Účastník 280840 učinil podání 320.000 Kč
17.9.2020 11:34:05.16Účastník 44021670 učinil podání 310.000 Kč
17.9.2020 11:31:59.73Účastník 280840 učinil podání 305.000 Kč
17.9.2020 11:28:22.84Účastník 44021670 učinil podání 300.000 Kč
17.9.2020 10:40:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Pozemky Skorkov - spoluvlastnický podíl 1/2, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
IREKON, v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 17.9.2020 10:40
Ukončení: 17.9.2020 11:40

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby  je spoluvlastnický podíl 1/2 souboru věcí nemovitých:

- pozemek p.č. St. 273 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 178 m2

              Na pozemku stojí stavba: Podbrahy, č.p. 61, rod.dům, LV 422 - stavba jiného vlastníka

- pozemek p.č. 225/5 - orná půda, evidovaná výměra 655 m2, způsob ochrany - zemědělský půdní fond

 

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, KP Mladá Boleslav, pro obec a k.ú. Skorkov, na LV č. 400.

 Odhad ceny předmětu dražby: 1.100.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 11188-966/2020 ze dne 11.5.2020.

Nejnižší podání: 300.000,- Kč
Minimální příhoz: 5.000,- Kč
Dražební jistota: 50.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:

Předmět dražby, je v současné době užíván jako zastavěná plocha a zahrada k domu.

 Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!