skip to main content

Pozemky v obci Karviná, městská část Ráj

dražba

Dle územního plánu je část pozemků regulována jako plochy bydlení individuálního.

Pozemky Ráj, okres Karviná | Podrobný popis

Nabízíme louku o rozloze 10 604 m2. Pozemky jsou mírně svažité, přístup k nim je po zpevněné obecní cestě.  Dle územního plánu je cca 6 300 mregulováno jako plochy bydlení individuálního, zbylá část pozemků cca 3 300 m2 je regulováno jako – plochy smíšené nezastavěného území. Pozemky se nacházejí v klidné části, v blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk. V docházkové vzdálenosti se nachází MHD a dálkové spoje. V obci je dobrá občanská vybavenost (škola, školka, obchod).Katastrální/detailní popis

- pozemek p.č. 769/4, trvalý travní porost, evidovaná výměra 8215 m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

- pozemek p.č. 769/5, trvalý travní porost, evidovaná výměra 2389  m2, způsob ochrany – zemědělský půdní fond

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, obec Karviná a katastrální území Ráj na LV 4983.Zástavní práva, závazky

Věcné břemeno chůze a jízdy ze dne 22.3.1993. Právní účinky vkladu ke dni 24.3.1993. Oprávnění pro Parcela: 769/4, Parcela: 769/5. Povinnost k Parcela: 767/1, vše zapsáno pod sp zn. Z-400161/1993-803.

Log

Kontaktní osoba

Tomáš Zvěřina

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav Nevydraženo
Typ Nemovité věci > Pozemky
Číslo účtu 123-7582500217/0100
Odhadní cena 6 439 000 Kč
Vyvolávací cena 4 000 000 Kč
Dražební jistota 100 000 Kč
Termín konání 21.12.2022 10:00:00
Předpokládaný konec 21.12.2022 11:15:00
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 28.2.2024 14:35:55

Dokumenty


Aktuální nabídka

Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

1. Registrovat se

2. Uhradit jistotu = vratnou kauci

3. Přihlásit se

Zobrazit správný postup