Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - Prodejna a pozemky Lhotka nad Labem a Malé Žernoseky, okres Litoměřice 20190398DD

Víceúčelová budova - objekt občanské vybavenosti  ve Lhotce nad Labem, nedaleko Litoměřic, s velmi dobrým dopravním napojením na Prahu cca po D8. Budova o podlahové ploše 895,98 m2 byla v minulosti užívána jako administrativně provozní budova, naposledy jako prodejna nábytku.

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
4211122428/6800
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
4.210.000 Kč
Vyvolávací cena
3.500.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
16.1.2020 v 10:39:44
Odhadní cena
3.800.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
9.12.2019 v 11:00
11.12.2019 v 15:00
Místo konání prohlídky
Lhotka nad Labem 87, Lhotka nad Labem

Lokalita

Lhotka nad Labem 87, Lhotka nad Labem

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Eva Jeřábková

+420 603 434 536
Napište nám:
jerabkova@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
16.1.2020 10:39:44.44licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 4.210.000 Kč pro účastníka dražby 32479400
16.1.2020 10:39:34.49licitátor
Podání ve výši 4.210.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32479400 POTŘETÍ!
16.1.2020 10:38:34.49licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 32479400, udělím mu příklep.
16.1.2020 10:37:34.49licitátor
Podání ve výši 4.210.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32479400 PODRUHÉ!
16.1.2020 10:36:34.49licitátor
Podání ve výši 4.210.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32479400 POPRVÉ!
16.1.2020 10:34:34.49Účastník 32479400 učinil podání 4.210.000 Kč
16.1.2020 10:34:11.62licitátor
Podání ve výši 4.200.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12105370 POPRVÉ!
16.1.2020 10:32:11.62Účastník 12105370 učinil podání 4.200.000 Kč
16.1.2020 10:32:02.46Účastník 32479400 učinil podání 4.160.000 Kč
16.1.2020 10:30:57.01Účastník 12105370 učinil podání 4.150.000 Kč
16.1.2020 10:30:31.58Účastník 32479400 učinil podání 4.110.000 Kč
16.1.2020 10:29:46.52licitátor
Podání ve výši 4.100.000 Kč učiněné účastníkem dražby 12105370 POPRVÉ!
16.1.2020 10:27:46.52Účastník 12105370 učinil podání 4.100.000 Kč
16.1.2020 10:27:11.02Účastník 32479400 učinil podání 4.085.000 Kč
16.1.2020 10:25:31.75Účastník 12105370 učinil podání 4.075.000 Kč
16.1.2020 10:24:58.35Účastník 32479400 učinil podání 4.050.000 Kč
16.1.2020 10:23:59.17Účastník 12105370 učinil podání 4.040.000 Kč
16.1.2020 10:23:32.18Účastník 32479400 učinil podání 4.010.000 Kč
16.1.2020 10:22:19.05Účastník 12105370 učinil podání 4.000.000 Kč
16.1.2020 10:22:04.08Účastník 32479400 učinil podání 3.900.000 Kč
16.1.2020 10:21:33.92Účastník 12105370 učinil podání 3.890.000 Kč
16.1.2020 10:21:21.95Účastník 32479400 učinil podání 3.860.000 Kč
16.1.2020 10:21:07.06Účastník 12105370 učinil podání 3.850.000 Kč
16.1.2020 10:20:51.96Účastník 32479400 učinil podání 3.810.000 Kč
16.1.2020 10:20:27.35Účastník 12105370 učinil podání 3.800.000 Kč
16.1.2020 10:20:16.53Účastník 32479400 učinil podání 3.760.000 Kč
16.1.2020 10:19:36.78Účastník 12105370 učinil podání 3.750.000 Kč
16.1.2020 10:19:21.45Účastník 32479400 učinil podání 3.710.000 Kč
16.1.2020 10:18:43.58Účastník 12105370 učinil podání 3.700.000 Kč
16.1.2020 10:18:29.29Účastník 32479400 učinil podání 3.620.000 Kč
16.1.2020 10:18:01.65Účastník 12105370 učinil podání 3.610.000 Kč
16.1.2020 10:17:36.07licitátor
Podání ve výši 3.600.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32479400 POPRVÉ!
16.1.2020 10:15:36.07Účastník 32479400 učinil podání 3.600.000 Kč
16.1.2020 10:14:50.19Účastník 12105370 učinil podání 3.590.000 Kč
16.1.2020 10:14:08.67Účastník 32479400 učinil podání 3.560.000 Kč
16.1.2020 10:13:09.79Účastník 12105370 učinil podání 3.550.000 Kč
16.1.2020 10:12:26.23Účastník 32479400 učinil podání 3.510.000 Kč
16.1.2020 10:11:06.72Účastník 12105370 učinil podání 3.500.000 Kč
16.1.2020 09:15:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné Prodejna a pozemky Lhotka nad Labem a Malé Žernoseky, okres Litoměřice, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
1. Mixová v.o.s. 2. František Pinc

Termín dražby:
Zahájení: 16.1.2020 09:15
Ukončení: 16.1.2020 10:15

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých:

 

-  pozemek p.č. 1304/4 - ostatní plocha, evidovaná výměra 264 m2, způsob využití - ostatní komunikace, způsob ochrany - chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec a k.ú. Malé Žernoseky, na LV č. 520.

 

a dále

- pozemek p.č. St. 111 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 335 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

                              Součástí je stavba : Lhotka nad Labem, č.p. 87, obč.vyb.

                              Stavba stojí na pozemku :  St. 111

- pozemek p.č. St. 160 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 114 m2, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

                              Na pozemku stojí stavba : bez čp/če, jiná st.

- pozemek p.č. 38/12 - ostatní plocha, evidovaná výměra 297 m2, způsob využití - manipulační plocha, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území

- pozemek p.č. 38/13 - ostatní plocha, evidovaná výměra 874 m2, způsob využití - manipulační plocha, způsob ochrany -  rozsáhlé chráněné území

- stavba bez čp/če, způsob využití - jiná st., stojící na parcele St. 160, způsob ochrany - rozsáhlé chráněné území

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec a k.ú. Lhotka nad Labem, na LV č. 219.

 

 Odhad ceny předmětu dražby: 3.800.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10074-2538/2019 ze dne 6.12.2019.

Nejnižší podání: 3.500.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!