skip to main content

Provozní a skladová hala Vysokov, okres Náchod

dražba

Provozní a skladová hala s administrativními a obchodními prostory, rozdělena na 2 propojené části, v západní části se nachází dvoupodlažní objekt využívaný jako showroom, dále kancelářské prostory, menší skladové prostory a technická místnost. Východní část je skladovou halou. Zastavěná plocha činí 1506m2, užitná plocha činí 1846 m2, plocha pozemku činí 3333 m2.

Podrobný popis

Jedná se o provozní a skladovou halu s administrativními a obchodními prostory v obci Vysokov, která leží 3 km od města Náchod. Komunikačně je areál napojen na státní silnici III. třídy, která po 200 m navazuje na mezinárodní komunikaci E67. Jedná se o objekt  obdélníkového   půdorysného   tvaru. Funkčně  i architektonicky je objekt rozdělen na 2 části, v západní části se nachází dvoupodlažní objekt využívaný jako showroom, dále kancelářské prostory včetně zázemí, menší skladové prostory a technická místnost. Ve 2.NP západní části jsou kancelářské prostory se zázemím. Východní část je skladovou halou, obě části jsou vzájemně funkčně propojeny.

Administrativní část je provedena jako železobetonová monolitická (sloupy, průvlaky, desky). Základy plošné, železobetonové patky. Vnější plášť je částečně vyzdíván, v převážně ploše tvořen termoizolačními sendvičovými fasádními panely z lehkého plechu. Okna v objektu jsou provedena z hliníkových rámů s izolačními skly vybavenými ochrannou UV vrstvou, v části objektu i vnějšími žaluziemi. Veškeré vnitřní vyzdívky provedeny rovněž z pórobetonových tvárnic.   

Skladová hala je z ocelové konstrukce (sloupy, vazníky, trámy), kde opláštění stěn tvoří minerálními panely kladené vodorovně se sinusoidovým profilem. Vnější plášť e proveden ze sendvičových zateplených fasádních panelů. Střecha je sedlová s nosnou konstrukcí trapézového plechu, tepelnou izolací a střešními světlíky zajišťující oslunění haly. Hala disponuje nákladovými vraty.

Stavba je napojena na elektrickou  energii a na veřejný  vodovod. Odkanalizování přes vlastní ČOV, dešťové vody jsou zasakovány na vlastním pozemku. Zdrojem teple je tepelné čerpadlo s vlastním vrtem. Vytápění celého objektu je podlahovým vytápěním, a to i ve skladovací hale. V těsném sousedství objektu vede plynovod. Na pozemku je vybudovaná požární nádrž, která je koncipována jako otevřený bazén. Na vlastním pozemku je řešeno parkování pro 10 automobilů. Nezpevněné plochy jsou zatravněny a osazeny okrasnou zelení. Zastavěná plocha činí 1506m2, užitná plocha činí 1846 m2, plocha pozemku činí 3333 m2.

Navrhovatel prohlašuje, že:

- předmět dražby není v současné době užíván.

- k předmětu dražby není uzavřena nájemní smlouva.Katastrální/detailní popis


- pozemek p.č. 659/9 - ostatní plocha, evidovaná výměra 1827 m2, způsob využití - manipulační plocha

- pozemek p.č. 659/25 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 1506 m2

                                     Součástí je stavba: Vysokov, č.p. 206, výroba

                                     Stavba stojí na pozemku p.č.: 659/25

 

Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, KP Náchod, pro obec a k.ú. Vysokov, na LV č. 716.

 

 Zástavní práva, závazky

Na nemovitosti váznou následující věcná břemena:

- Věcné břemeno vedení kanalizace, přípojky nízkého napětí, přístupu a příjezdu dle geom. pl. 256-50/98, Oprávnění pro - Parcela: 650/114, Parcela: 650/115, Parcela: 650/116, Parcela: 650/117, Parcela: 650/119, Parcela: 650/25, Parcela: 650/27, Parcela: 650/32, Parcela: 650/36, Parcela: 650/39, Parcela: 650/42, Parcela: 650/97, Povinnost k - Parcela: 659/9, Listina - Smlouva o věcném břemeni V3 2339/1998 ze dne 11.6.1998, právní účinky vkladu ze dne 22.06.1998. Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva. Zapsáno pod zn. Z-17400148/1998-605. 

- Věcné břemeno zřizování a provozování vedení distribuční soustavy - pojistková kabelová skříň, podzemní vedení NN, s právem oprav a údržby. Věcné břemeno zahrnuje právo provádět na součásti distribuční soustavy úpravy za účelem její obnovy, výměny a modernizace nebo zlepšení její výkonnosti včetně jejího odstranění po části pozemku v rozsahu uvedeném v g.p. 583-9141/2014, Oprávnění pro - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín, RČ/IČO: 24729035, Povinnost k - Parcela: 659/9, Listina - Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná IV-12-2012247/VB/03 ze dne 15.09.2016. Právní účinky zápisu k okamžiku 20.09.2016 09:56:10. Zápis proveden dne 11.10.2016. Pořadí k 20.09.2016 09:56, Zapsáno pod zn. V-6695/2016-605.

A zástavní práva viz LV 716.

Log

Kontaktní osoba

Klára Křížová

Adresa

Prohlídky

Forma prodeje Elektronická dražba dobrovolná
Stav vydraženo
Cena vydražení 35 920 000 Kč
Typ Nemovité věci > Komerční
Číslo účtu 123-7500000287/0100
Odhadní cena 35 000 000 Kč
Vyvolávací cena 35 000 000 Kč
Dražební jistota 1 000 000 Kč
Termín konání 30.8.2022 10:30:00
Předpokládaný konec 30.8.2022 13:31:57
Čas do konce již proběhlo
Aktuální datum 22.9.2023 21:31:58

Dokumenty


Aktuální nabídka

Anglická aukce

Zdíkovec 21/10 - Luxusní rekreační byt s balkonem na Šumavě


Nejnižší podání: 3 900 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 10:00
Anglická aukce

Zdíkovec 21/9 - Luxusní byt k bydlení na Šumavě


Nejnižší podání: 3 900 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 10:30
Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemku Slavkov u Uherského Brodu


Nejnižší podání: 190 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 10:45
Anglická aukce

Pohledávka ve výši 200 000 Kč, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 100 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Stavební pozemek Moravany, okres Brno - venkov


Nejnižší podání: 7 050 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl id. 1/2 pozemků Lom, okres Tábor


Nejnižší podání: 550 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Stavební pozemek Moravany, okres Brno - venkov


Nejnižší podání: 6 090 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:00
Anglická aukce

Chata Nebovidy u Brna


Nejnižší podání: 1 900 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:15
Anglická aukce

Pohledávka ve výši 26 700 000 Kč, Starodávné tradice


Nejnižší podání: 3 000 000 Kč
Termín konání: 27. 9. 2023, 11:15
Anglická aukce

Spoluvlastnický podíl na RD Razová a pozemcích, okres Bruntál


Nejnižší podání: 1 500 000 Kč
Termín konání: 28. 9. 2023, 10:00
přímý prodej

Byt 2+kk 40m2, Praha 1-Nové Město, ul. Navrátilova


přímý prodej

RD 3+1 Osvětimany s garáží a menší zahrádkou


Jak uspět a vydražit

Jak uspět a vydražit

<p>1. Registrovat se</p><p>2. Uhradit jistotu = vratnou kauci</p><p>3. Přihlásit se</p>

Zobrazit správný postup