Tato nabídka již skončila
Pokračujte výběrem v jiné kategorii.

ARCHIV - RD Bítov, okres Znojmo 20190405DD

RD v Bítově, okr. Znojmo s dipozicí 3+kk o velikosti 125 m2

Forma prodeje
Dražba
Číslo účtu
Stav
Vydraženo
Cena vydražení
1.700.000 Kč
Vyvolávací cena
1.200.000 Kč
Dražební jistota
200.000 Kč
Datum a čas ukončení
31.1.2020 v 11:57:57
Odhadní cena
1.200.000 Kč
Místo konání
www.prokonzulta.cz
Datum prohlídek
8.1.2020 v 15:00
15.1.2020 v 15:00
Místo konání prohlídky
Bítov 15, Bítov

Lokalita

Bítov 15, Bítov

zobrazit celou mapu »

Kontaktní osoba

Lukáš Rychnovský

777 948 131
Napište nám:
rychnovsky@prokonzulta.cz


Zprávy

Dražba byla ukončena
31.1.2020 11:57:57.31licitátor
Tímto uděluji příklep ve výši 1.700.000 Kč pro účastníka dražby 32897556
31.1.2020 11:37:34.20licitátor
Podání ve výši 1.700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32897556 POTŘETÍ!
31.1.2020 11:36:34.20licitátor
Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem 32897556, udělím mu příklep.
31.1.2020 11:35:34.20licitátor
Podání ve výši 1.700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32897556 PODRUHÉ!
31.1.2020 11:34:34.20licitátor
Podání ve výši 1.700.000 Kč učiněné účastníkem dražby 32897556 POPRVÉ!
31.1.2020 11:32:34.20Účastník 32897556 učinil podání 1.700.000 Kč
31.1.2020 11:32:01.28Účastník 27427592 učinil podání 1.550.000 Kč
31.1.2020 11:31:49.15Účastník 32897556 učinil podání 1.520.000 Kč
31.1.2020 11:31:10.20Účastník 27427592 učinil podání 1.510.000 Kč
31.1.2020 11:30:13.45Účastník 32897556 učinil podání 1.500.000 Kč
31.1.2020 11:29:34.88Účastník 27427592 učinil podání 1.400.000 Kč
31.1.2020 11:29:15.59Účastník 32897556 učinil podání 1.390.000 Kč
31.1.2020 11:28:55.31Účastník 27427592 učinil podání 1.380.000 Kč
31.1.2020 11:28:34.51Účastník 32897556 učinil podání 1.370.000 Kč
31.1.2020 11:28:05.35licitátor
Podání ve výši 1.360.000 Kč učiněné účastníkem dražby 27427592 POPRVÉ!
31.1.2020 11:26:05.35Účastník 27427592 učinil podání 1.360.000 Kč
31.1.2020 11:25:49.56Účastník 26533214 učinil podání 1.350.000 Kč
31.1.2020 11:19:06.46Účastník 27427592 učinil podání 1.340.000 Kč
31.1.2020 11:18:48.22Účastník 32696645 učinil podání 1.310.000 Kč
31.1.2020 11:18:16.95Účastník 33286416 učinil podání 1.300.000 Kč
31.1.2020 11:17:20.01Účastník 27427592 učinil podání 1.290.000 Kč
31.1.2020 11:17:00.87Účastník 32696645 učinil podání 1.280.000 Kč
31.1.2020 11:15:25.40Účastník 27427592 učinil podání 1.270.000 Kč
31.1.2020 11:09:34.02Účastník 32780898 učinil podání 1.260.000 Kč
31.1.2020 10:31:38.14Účastník 32696645 učinil podání 1.250.000 Kč
31.1.2020 10:27:21.62Účastník 33286416 učinil podání 1.240.000 Kč
31.1.2020 10:22:04.32Účastník 6733759 učinil podání 1.230.000 Kč
31.1.2020 10:15:23.40Účastník 33286416 učinil podání 1.220.000 Kč
31.1.2020 10:00:31.24Účastník 32696645 učinil podání 1.210.000 Kč
31.1.2020 10:00:00.00licitátor
Dobrý den,
Vítám vás na elektronické dražbě dobrovolné RD Bítov, okres Znojmo, kterou tímto zahajuji a pokračuji vyvoláním:

Dražebník:
PROKONZULTA, a.s., IČ 26307367, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 7673

Navrhovatel:
Indra-Šebesta v.o.s.

Termín dražby:
Zahájení: 31.1.2020 10:00
Ukončení: 31.1.2020 11:30

Označení a specifikace předmětu dražby:

Předmětem elektronické dražby je soubor věcí nemovitých:

 

- pozemek p.č. St. 79 - zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 458 m2, způsob ochrany - pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

                                       Součástí je stavba:  Bítov, č.p. 15, rod.dům

                                       Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 79


Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Znojmo, pro obec a k.ú. Bítov, na LV č. 615.Odhad ceny předmětu dražby: 1.200.000,- Kč
Cena byla zjištěna znalcem XP invest, s. r. o., znalecký posudek číslo 10007-2471/2019 ze dne 28.11.2019.

Nejnižší podání: 1.200.000,- Kč
Minimální příhoz: 10.000,- Kč
Dražební jistota: 200.000,- Kč

Zástavní práva, věcná břemena a další závazky váznoucí na předmětu dražby:


Veškeré podmínky a informace o dražbě naleznete v dražební vyhlášce.

Veškeré informace o používání dražebního systému naleznete v průvodci pro účast v elektronických dražbách.

Tímto vyzývám účastníky dražby, aby učinili alespoň nejnižší podání!